Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Uzuri wa Mwili

Uzuri wa Mwili

Mawazo ya mutu juu ya uzuri wa mwili yanaweza kumufanya akuwe mwenye furaha ao akose furaha.

Sababu gani tunafurahia uzuri?

Kwa njia zenye hazijulikane mupaka leo, ubongo wa mwanadamu uko na uwezo wa kutambua uzuri. Biblia haionyeshe namna gani jambo hilo linafanyika, lakini inaonyesha sababu gani tunafurahia vitu vyenye kuvutia. Ni kwa sababu Mungu alituumba na sifa zenye kufanana na zake. (Mwanzo 1:27; Mhubiri 3:11) Aliumba pia mwili wa mwanadamu kwa njia ya ajabu sana, ili uonekane muzuri na ufanye kazi kwa njia yenye kushangaza sana. Zamani, muandikaji mumoja wa zaburi alisema hivi juu ya jambo hilo: “Nitakusifu [Mungu] kwa sababu nimeumbwa kwa njia ya ajabu yenye kuogopesha.”—Zaburi 139:14.

Lakini leo, watu wanaonyesha mara nyingi mawazo yenye hayafae juu ya uzuri wa mwili. Mawazo hayo yanaenezwa na mitindo ya vitu vya kuvaa na vya kujipamba na vyombo vya kutangaza habari. Kulingana na kitabu kimoja, uchunguzi mwingi wenye umefanywa juu ya desturi za Ulaya na za Kaskazini mwa Amerika “unaonyesha kwamba jambo moja tu la maana sana lenye kufanya mutu ajisikie muzuri, ni kuwa na sura yenye kuvutia.” (Body Image) Lakini, mawazo kama hayo, yanaweza kufanya mutu asahau jambo la maana zaidi, ni kusema, moyo wake.— 1 Samweli 16:7.

Desturi nyingi zinakazia kwa njia yenye haifae uzuri wa mwili na kitendo cha ndoa

Vilevile kukaza akili juu ya sura kunafanya mutu, zaidi sana mwanamuke, atie ndani ya wengine hamu ya kulala naye. Ripoti moja ya 2007 ya Shirika la Saikolojia la Amerika inasema kwamba, “karibu kila njia ya kutangaza habari yenye ilichunguzwa inaonyesha waziwazi kwamba wanawake wanatumiwa katika matangazo kwa sababu wanavutia wengine kingono.” Biblia iko na sababu ya muzuri ya kutuomba tuepuke kuchochewa na mambo kama hayo!—Wakolosai 3:5, 6.

‘Kujipamba kwenu kusikuwe kule . . . kwa inje . . . , bali kukuwe yule mutu wa siri wa moyoni katika vazi lisiloharibika la roho ya utulivu na ya upole, ambayo ni ya samani kubwa machoni pa Mungu.’1 Petro 3:3, 4.

Sababu gani ni jambo la hekima kuwa na mawazo yenye kufaa?

Watu fulani wanasema hivi kuhusu uzuri wa mwili: “Kama unavutia, uonyeshe hilo!” Ripoti moja ya Shirika la Saikolojia la Amerika linaonyesha kwamba katika desturi zenye watu wengi wako na mawazo hayo, watoto wanawake kati ya miaka 10 mupaka 19 hivi wanajifunza kujiona “kuwa vitu vya kuchochea tamaa za wengine . . . , vyenye watu wanapaswa kuangalia na kupima kwa sababu ya namna vinaonekana.” Mawazo hayo yanaweza kuwa hatari  sana. Kusema kweli, jambo hilo limekuwa tatizo kubwa la watu wengi na la afya. Ndiyo sababu Shirika la Saikolojia la Amerika linaonyesha kwamba jambo hilo linaweza kumuletea “mutu matokeo mabaya moyoni.” Kati ya matokeo hayo kunaweza kuwa mahangaiko na “hata kujichukia . . . , magonjwa yenye kutokana na kutokula muzuri, kujiona kuwa wa hali ya chini, na kuvunjika moyo ao kukosa furaha.”

‘Ondoa masumbuko moyoni mwako, nawe uondolee mbali musiba kutoka katika mwili wako; kwa maana ujana na upeo wa maisha ni ubatili.’Mhubiri 11:10.

Ni mawazo ya namna gani yenye kuonyesha kama mutu ana akili nzuri?

Biblia inaonyesha kama kuko uhusiano kati ya “utimamu wa akili,” ao akili nzuri, na kiasi. (1 Timotheo 2:9) Fikiria jambo hili: Watu wenye kiasi hawaone mambo kijuu-juu tu, hawahangaikie kupita kiasi namna wanaonekana ao sura yao, lakini wako na mawazo yenye kufaa juu yao wenyewe. Wanafikiria pia namna wengine wanajisikia; kwa hiyo watu wengine wanawafurahia, wanawaheshimia, na zaidi ya yote, wanakubaliwa na Mungu. (Mika 6:8) Zaidi ya hilo, wanaweza kuwa na marafiki wa kweli na kuvutia watu fulani wenye wanaweza kuwa bibi ao bwana zao wenye hawafikirie tu kitendo cha ndoa, lakini wenye wanafikiria pia ndoa yenye furaha na yenye kudumu.

Ndiyo sababu, Biblia iko na sababu nzuri ya kutushauri kukazia akili mutu wa ndani, ni kusema, ‘mutu wa siri wa moyoni.’ (1 Petro 3:3, 4) Uzuri wa ndani hauwezi kupotea hata siku moja. Uzuri huo unaendelea kuwa muzuri zaidi wakati miaka inaendelea kupita! Andiko la Methali 16:31 linasema hivi: ‘Kichwa chenye imvi ni taji la uzuri kinapopatikana katika njia ya uadilifu [ao, haki].’ Kwa hiyo, wakuwe vijana ao wazee, watu wenye kufuata mashauri mazuri ya Biblia watapata siri ya kuwa na uzuri wa kweli, heshima, na watakuwa wenye kutosheka.

‘Uvutio unaweza kudanganya, nayo sura yenye kupendeza inaweza kuwa ubatili; lakini mwanamuke anayemuogopa Yehova ndiye anayejiletea sifa.’Methali 31:30.