Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Biblia Inasema Nini Juu ya Mwanaume Kulala na Mwanaume ao Mwanamuke Kulala na Mwanamuke?

Biblia Inasema Nini Juu ya Mwanaume Kulala na Mwanaume ao Mwanamuke Kulala na Mwanamuke?

KATIKA inchi nyingi watu hawapatane juu ya ndoa ya wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Tarehe 26, Mwezi wa 6, 2015, Tribinali Kubwa Zaidi ya États-Unis ilitangaza kwamba ndoa kati ya wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake inakubaliwa na sheria katika inchi yote ya États-Unis. Kisha tangazo hilo, hesabu ya wenye walitafuta habari zaidi juu ya jambo hilo kwenye Internete iliongezeka sana. Ulizo moja kati ya maulizo yenye watu wengi walijiuliza sana ni hili: “Biblia inasema nini juu ya ndoa ya wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake?”

Biblia haiseme kama wale wenye kuwa katika ndoa ya wanaume kwa wanaume ao wanawake kwa wanawake wako na haki fulani ao hapana. Lakini, ulizo la maana zaidi ni hili: Biblia inasema nini juu ya wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake?

Bila kuchunguza Biblia kwa uangalifu, watu wengi wanawaza kama wanajua jibu la ulizo hilo, lakini majibu yao yanapingana! Watu fulani wanasema kama Biblia inakataza kabisa wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake. Wengine wanawaza kama amri ya Biblia yenye kusema ‘umupende jirani yako’ inaunga mukono kila namna ya kufanya ngono.—Waroma 13:9.

BIBLIA INASEMA NINI?

Ni wazo gani la kweli kati ya mawazo yenye kuwa hapa chini?

  1. Biblia inakataza wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake.

  2. Biblia inaruhusu wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake.

  3. Biblia inatia moyo kuwa na ubaguzi ao kuchukia wanaume wenye kulala na wanaume ao wanawake wenye kulala na wanawake.

MAJIBU:

  1. KWELI. Biblia inasema hivi: ‘Wanaume wanaolala na wanaume . . . hawatariti ufalme wa Mungu.’ (1 Wakorintho 6:9, 10) Maneno hayo yanahusu pia wanawake wenye kulala na wanawake. —Waroma 1:26.

  2. UONGO. Biblia inafundisha kama mwanaume na mwanamuke wenye kuoana tu ndio wanapaswa kufanya kitendo cha ndoa.—Mwanzo 1:27, 28; Methali 5:18, 19.

  3. UONGO. Hata kama Biblia inakataza mwanaume kulala na mwanaume ao mwanamuke kulala na mwanamuke, haitie moyo kuchukia, kuwa na ubaguzi, ao kutendea mubaya katika njia yoyote watu wenye kufanya hivyo.—Waroma 12:18. [1]

 Mashahidi wa Yehova Wanaamini Nini?

Mashahidi wa Yehova waamini kwamba kanuni za Biblia kuhusu mwenendo ni za maana zaidi katika maisha, na wako tayari kuishi kulingana na kanuni hizo. (Isaya 48:17) [2] Hilo linamaanisha kwamba Mashahidi wa Yehova wanakataa matendo yote mabaya kuhusu ngono, kama vile wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake. (1 Wakorintho 6:18) [3] Mashahidi wa Yehova wamechagua kuishi maisha ya namna hiyo, na wako na haki ya kufanya hivyo.

Mashahidi wa Yehova wanajikaza kutendea wengine namna wanapenda wawatendee pia

Lakini, Mashahidi wa Yehova wanajikaza pia ‘kufuatilia amani pamoja na watu wote.’ (Waebrania 12:14) Hata kama Mashahidi wa Yehova wanakataa kabisa matendo ya mwanaume kulala na mwanaume ao mwanamuke kulala na mwanamuke, hawakaze wengine wakuwe na mawazo yao. Tena hawajiunge na watu wenye kutesa na kuchukia watu hao ao kufurahi wakati watu hao wanatendewa hivyo. Mashahidi wa Yehova wanajikaza kutendea wengine namna wanapenda wawatendee pia.—Mathayo 7:12.

DBiblia Inaunga Mukono Ubaguzi?

Watu fulani wanaweza kusema kwamba Biblia inaunga mukono kuonyesha ubaguzi wanaume wenye kulala na wanaume ao kuonyesha ubaguzi wanawake wenye kulala na wanawake, na kwamba watu wenye wanafuata mambo yenye Biblia inasema hawavumilie wengine. Wanaweza kufikiri hivi: ‘Biblia iliandikwa wakati watu walikuwa hawajafunguka akili. Leo, tunakubali watu wa kila rangi ya ngozi, watu wa kila inchi, na maamuzi ya watu kuhusu ngono.’ Watu hao wanawaza kama kuchukia tendo la wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake ni kama kuchukia watu wa rangi ingine ya ngozi. Mawazo yao ni yenye kufaa? Hapana. Sababu gani?

Kwa sababu kuchukia tendo la wanaume kulala na wanaume ao wanawake kulala na wanawake ni tofauti na kuchukia watu wenye kufanya hivyo. Biblia inaomba Wakristo waheshimie watu wa namna zote. (1 Petro 2:17) [4] Lakini, hilo halimaanishe kwamba Wakristo wanapaswa kukubali mwenendo wowote.

Tufikirie mufano huu: Wazia kama unaona kuvuta tumbako ni hatari kwa afya na hata kwamba ni tendo lenye kuchukiza. Utafanya nini kama mufanyakazi mwenzako anavutaka tumbako? Atakuona kuwa hauna akili yenye kufunguka kwa sababu tu mawazo yako juu ya tumbako ni tofauti na yake? Kuwa na mawazo tofauti na yake juu ya kuvuta tumbako kunamaanisha mara moja tu kwamba unamuonyesha ubaguzi? Kama mufanyakazi mwenzako anakuomba ubadilishe mawazo yako juu ya tumbako, hauone kwamba hilo litamufanya akuwe na akili yenye haifunguke na mwenye havumilie wengine?

Mashahidi wa Yehova wanachagua kuishi kulingana na kanuni zenye kuwa katika Biblia. Hawakubali matendo yenye Biblia inakataza. Lakini, hawazarau ao kutendea mubaya watu wenye kuwa na matendo tofauti na yao.

Mawazo ya Biblia Ni Yenye Kupita Mipaka?

Tuseme nini juu ya wanaume wenye kuwa na tamaa ya kulala na wanaume ao wanawake wenye kuwa na tamaa ya kulala na wanawake? Walizaliwa hivyo? Kama walizaliwa hivyo, haitakuwa kuvuka mipaka kusema kwamba wanafanya mubaya kwa sababu wanatenda kulingana na tamaa yao?

Biblia haiseme kwamba wanaume wenye kulala na wanaume ao wanawake wenye kulala na wanawake walizaliwa na tabia hiyo ao hapana, lakini inakubali kwamba tabia fulani za watu zimetia mizizi ndani yao. Hata hivyo, Biblia inasema kwamba tunapaswa kuepuka matendo fulani, kama vile mwanaume kulala na mwanaume ao mwanamuke kulala na mwanamuke, ikiwa tunataka kumupendeza Mungu.—2 Wakorintho 10:4, 5.

Watu fulani wanaweza kusema kama mawazo ya Biblia yanapita mipaka. Wanawaza kama tunapaswa kutenda kupatana na tamaa zetu ao kama tamaa zetu za kufanya kitendo cha ndoa ni zenye nguvu sana, na kwa hiyo hatupaswe kuzizuia na hata hatuwezi kuzizuia. Lakini, Biblia inawasifu watu kwa kusema kwamba wako na uwezo wa kuzuia tamaa yao. Tofauti na wanyama, watu wanaweza kuchagua kama watatenda kulingana na tamaa yao ao hapana.—Wakolosai 3:5. [5]

Fikiria mufano huu: Watu fulani wenye elimu wanasema kwamba watu wanaweza kuzaliwa na tabia fulani kama vile kuonyesha hasira. Biblia  haionyeshe kama watu wenye kuwa na tabia ya kuonyesha hasira walizaliwa hivyo ao hapana, lakini inaonyesha kwamba watu fulani ni ‘wenye hasira’ na kwamba wako na ‘mwelekeo wa gazabu.’ (Methali 22:24; 29:22) Lakini, Biblia inasema pia hivi: ‘Acha hasira na uache gazabu.’ —Zaburi 37:8; Waefeso 4:31.

Ni watu kidogo tu ndio wanaweza kukataa shauri hilo ao kusema kwamba shauri hilo linavuka mipaka kuhusu watu wenye kuwa na mwelekeo wa kuonyesha hasira. Lakini, hata watu wenye elimu wenye wanawaza kwamba hasira imetia mizizi ndani ya chembe za uriti za mutu fulani, wanajikaza sana ili kumusaidia azuie tabia hiyo.

Mashahidi wa Yehova wanafanya hivyo pia kuhusu mwenendo wowote wenye kupingana na kanuni za Biblia, kama vile mwanaume kulala na mwanamuke bila kuoana. Katika hali hizo zote, shauri hili la Biblia linafaa: ‘Kila mumoja wenu ajue jinsi ya kukiweza chombo chake mwenyewe katika utakaso na heshima, si katika hamu yenye tamaa ya ngono.’—1 Wathesalonike 4: 4, 5.

‘Wengine Wenu Mulikuwa Hivyo’

Wakati wa mitume, watu wenye walitaka kuwa Wakristo walikuwa na tabia na hali mbalimbali za maisha, na watu fulani kati yao walifanya mabadiliko makubwa katika maisha yao. Kwa mufano, kisha kuzungumuzia ‘waasherati, waabudu-sanamu, wazinzi, wanaume wanaowekwa kwa ajili ya makusudi yasiyo ya asili,’ Biblia inasema tena hivi: ‘Wengine wenu mulikuwa hivyo.’1 Wakorintho 6:9-11.

Wakati Biblia inasema ‘wengine wenu mulikuwa hivyo,’ inamaanisha kwamba wanaume wenye waliacha kulala na wanaume ao wanawake wenye waliacha kulala na wanawake hawakusikia tena tamaa ya kufanya hivyo? Inaweza kuwa nguvu kuwaza hivyo, kwa sababu Biblia inasema hivi: ‘Muendelee kutembea kwa roho nanyi hamutatenda tamaa ya kimwili hata kidogo.’ —Wagalatia 5:16.

Biblia haiseme kama Mukristo haiwezi kusikia tamaa ya mubaya hata kidogo. Lakini, inasema kama Mukristo hapaswe kutenda kulingana na tamaa hiyo. Wakristo wanajifunza kuzuia tamaa kama hiyo; hawaendelee kuwaza juu ya tamaa hiyo mupaka kufikia kuitimiza.—Yakobo 1:14, 15. [6]

Biblia inaonyesha tofauti kati ya mwelekeo ao tamaa ya kufanya jambo fulani na kufanya jambo hilo. (Waroma 7:16-25) Mwanaume mwenye kuwa na mwelekeo wa kulala na mwanaume ao mwanamuke mwenye kuwa na mwelekeo wa kulala na mwanamuke anaweza kuzuia jambo lenye akili yake inafikiria sana, kama vile tu anaweza kuzuia kila tamaa ya mubaya, kutia ndani mwelekeo wa kukasirika, kufanya uzinifu, na kuwa na pupa.—1 Wakorintho 9:27; 2 Petro 2:14, 15.

Hata kama Mashahidi wa Yehova wanaunga mukono kanuni za Biblia, hawakaze wengine wakuwe na mawazo yao. Tena hawajaribu kubadilisha sheria zenye kulinda haki ya watu wenye kuwa na mawazo tofauti na yao. Mashahidi wa Yehova wanatangaza ujumbe muzuri, na wako na tamaa ya kutangazia kila mutu mwenye kuwa tayari kusikiliza ujumbe huo.—Matendo 20:20.

^ 1. Waroma 12:18: ‘Mukuwe wenye kufanya amani na watu wote.’

^ 2. Isaya 48:17: “Mimi, Yehova, ni Mungu wako, Yeye anayekufundisha ili ujifaidi mwenyewe.”

^ 3. 1 Wakorintho 6:18: ‘Mukimbie uasherati!’

^ 4. 1 Petro 2:17: ‘Muwaheshimu watu wa namna zote.’

^ 5. Wakolosai 3:5: ‘Kwa hiyo, muue viungo vya mwili wenu vilivyo duniani kwa habari ya uasherati, uchafu, hamu ya ngono.’

^ 6. Yakobo 1:14, 15: ‘Kila mutu anajaribiwa kwa kuvutwa na kushawishiwa na tamaa yake mwenyewe. Kisha tamaa, wakati imetunga mimba, inazaa zambi.’