Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Musalaba

Musalaba

Watu wengi wanaona musalaba kuwa alama ya Ukristo. Lakini, haiko wote ndio wanaamini kwamba musalaba unapaswa kuvaliwa ao kutiwa ndani ya nyumba na makanisa.

Yesu alikufa juu ya musalaba?

MAMBO WATU FULANI WANASEMA

 

Waroma walimuua Yesu kwa kumutundika juu ya musalaba wenye kutengenezwa na vipande viwili vya mbao.

MAMBO BIBLIA INASEMA

 

Yesu aliuawa kwa kutundikwa “juu ya muti.” (Matendo 5:30, La Sainte Bible en Swahili de la R.D. Congo) Maneno mawili yenye waandikaji wa Biblia walitumia ili kutaja chombo chenye kilitumiwa ili kuua Yesu yanaleta wazo la kipande kimoja cha mbao, hapana vipande viwili. Kulingana na kitabu Crucifixion in Antiquity, neno la Kigiriki stau·rosʹ linamaanisha “nguzo katika maana pana. Halina maana ya ‘musalaba.’” Neno xyʹlon, lenye kutumiwa kwenye andiko la Matendo 5:30 linamaanisha “tu muti ao nguzo yenye kunyooka ambayo Waroma walipigilia kwa misumari wale wenye walisemekana kuwa wanapaswa kusulubiwa.” *

Biblia inaonyesha pia upatano kati ya namna Yesu aliuawa na mambo yenye sheria ya zamani ya Israeli ilisema. Sheria hiyo ilisema hivi: ‘Ikiwa mutu atakuwa na zambi inayostahili hukumu ya kifo, naye ameuawa, nawe umemutundika juu ya muti, . . . mutu aliyetundikwa ni kitu kilicholaaniwa na Mungu.’ (Kumbukumbu la Torati 21:22, 23) Akitaja sheria hiyo, mutume Paulo aliandika kwamba Yesu alikuwa ‘laana badala yetu, kwa sababu imeandikwa: Amelaaniwa kila mutu aliyetundikwa juu ya muti [xyʹlon].’ (Wagalatia 3:13) Kwa hiyo, Paulo alionyesha kwamba Yesu alikufa kwenye muti, ni kusema, kipande kimoja cha mbao.

“Walimwua, wakamutundika mutini.”Matendo 10:39, La Sainte Bible en Swahili de la R.D. Congo.

 Wanafunzi wa Yesu walitumia musalaba ili kumuabudu Mungu ao ili kuwa alama ya Ukristo?

MAMBO BIBLIA INASEMA

 

Hakuna kwenye Biblia inaonyesha kwamba Wakristo wa kwanza walitumia musalaba kuwa alama ya dini. Lakini, ni Waroma wa wakati huo ndio walitumia musalaba ili kutambulisha miungu yao. Karibu miaka 300 kisha kifo cha Yesu, Mutawala Muroma Konstantino alitumia musalaba ili kuwa alama ya kutambulisha majeshi yake, na kisha musalaba ulifikia kuingizwa katika kanisa la “Kikristo.”

Kwa kuwa wapagani walitumia musalaba ili kuabudu miungu yao, je wanafunzi wa Yesu wangepaswa kuutumia ili kumuabudu Mungu wa kweli? Tofauti na hilo, walijua kwamba Mungu alikataa tangu zamani kutumia ‘umbo la mufano wowote’ katika ibada na kwamba Wakristo wanapaswa ‘kukimbia ibada ya sanamu.’ (Kumbukumbu la Torati 4:15-19; 1 Wakorintho 10:14) “Mungu ni Roho.” Haonekane na macho ya wanadamu. Ndiyo sababu, Wakristo wa kwanza hawakutumia vitu vyenye kuonekana ao alama fulani ili kuwasaidia wajisikie kuwa karibu zaidi na Mungu. Kuliko kufanya hivyo, walimuabudu “kwa roho,” wakiongozwa na roho takatifu yake yenye haionekane, na katika “kweli,” kulingana na mapenzi ya Mungu yenye kuonyeshwa katika Maandiko.—Yohana 4:24.

“Waabudu wa kweli watamwabudu Baba kwa roho na kweli.”Yohana 4:23.

Namna gani Wakristo wanapaswa kuonyesha kwamba wanamuheshimu Yesu Kristo?

MAMBO WATU WANASEMA

 

“Ilikuwa jambo la kawaida na lenye kupatana na akili kwamba chombo cha wokovu kinapaswa kuonyeshwa heshima ya pekee. . . . Ule mwenye anaabudu sanamu, anaabudu mutu mwenye anawakilishwa na sanamu hiyo.”—New Catholic Encyclopedia.

MAMBO BIBLIA INASEMA

 

Wakristo wanamushukuru Yesu kwa sababu wanatambua kwamba kifo chake kinafanya iwezekane kusamehewa zambi zao, kumukaribia Mungu, na kupata uzima wa milele. (Yohana 3:16; Waebrania 10:19-22) Hawaombwe kuonyesha heshima yao kwa zawadi hiyo kwa kuwa na alama yenye kumufananisha Yesu ao kusema tu kwamba wanamwamini. Kwa kweli, “imani, ikiwa haina matendo, imekufa yenyewe.” (Yakobo 2:17) Wakristo wanapaswa kuonyesha imani yao kwa Yesu. Namna gani?

Biblia inasema hivi: ‘Upendo alio nao Kristo unatulazimisha, kwa sababu hili ndilo tumehukumu, kwamba mutu mumoja alikufa kwa ajili ya wote . . . Wale wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili ya yeye aliyekufa kwa ajili yao na kufufuliwa.’ (2 Wakorintho 5:14, 15) Tendo kubwa la upendo la Kristo linalazimisha Wakristo wabadilishe maisha yao ili wafuate mufano wake. Kwa kufanya hivyo, wanamuheshimu Yesu kwa njia ya muzuri zaidi kuliko kutumia alama ya dini.

‘Haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba kila mutu ambaye anamutazama Mwana na kumwamini akuwe na uzima wa milele.’Yohana 6:40.

^ fu. 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, Chapa ya 11, ya Ethelbert W. Bullinger, ukurasa wa 818-819.