Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kasuku wa rangi ya bleu na ya kimanjano (jaune). Urefu: sentimetre 95

Kasuku Fulani Wenye Kupendeza Sana

Kasuku Fulani Wenye Kupendeza Sana

Rangi zenye kupendeza za ndege hao zinaweza kuonekana wakati wanaruka kutoka katika pori wakiwa kikundi! Wavumbuzi wa Ulaya wenye walifika Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini karibu na mwisho wa miaka kati ya 1401 na 1500 walishangaa kuona ndege hao wenye kupendeza sana. Ndege hao wenye wavumbuzi waliona walikuwa ni kasuku wa mikia mirefu, wenye wanaweza kupatikana katika maeneo ya tropiki ya Amerika. Kisha muda mufupi, picha za ndege hao wenye kuvutia ziliwekwa kwenye karte za eneo kama alama ili kuonyesha uzuri wa eneo hilo lenye lilikuwa limevumbuliwa.

Kasuku hao wa kiume na wa kike wote wako na rangi zenye kuangara-angara, ni jambo lenye haliko la kawaida kwa ndege wenye rangi za kuangara-angara. Kasuku hao ni ndege wenye uwezo mbalimbali, na wenye kuishi katika vikundi. Ndege hao wako na sauti ya nguvu na yenye kukwaruza-kwaruza. Asubui sana wanaondoka katika nyumba zao wakiwa katika vikundi vya ndege karibu 30 ili kutafuta mbegu, matunda ya pori, na chakula kingine. Kama kasuku wengine, mara nyingi ndege hao wanatumia kucha zao ili kukamata chakula, chenye wanakata na mudomo wao mukubwa wenye kukunjama. Wanaweza hata kutoboa-toboa maganda magumu! Kisha kula, kwa kawaida wanaenda katika vikundi kwenye miteremuko ao pembeni ya mitoni, ili kula vipande vidogo-vidogo vya muchanga. Vipande hivyo vinaweza kuwasaidia kumaliza nguvu ya sumu yenye kuwa katika chakula chenye walikula, na pia ili kupata kemikali fulani zenye wako nazo lazima.

“[Mungu] amefanya kila kitu kiwe chenye kupendeza kwa wakati wake.”—Mhubiri 3:11

 Kasuku hao wako na bibi ao bwana moja maisha yao yote, na wanasaidiana ili kuchunga vitoto vyao. Aina mbalimbali ya kasuku hao wanaishi katika matundu ya miti, katika mashimo yenye kuwa pembeni ya mitoni na katika vilima vya muchwa (termitières), ao katika matundu ya miteremuko, kwenye ndege wa kiume na wa kike wanaonekana wakiwa wenye kusafishana manyoya. Hata kama wanakomaa kufikia miezi sita, vitoto vya kasuku hao vitaendelea kuwa na wazazi wao kwa miaka karibu tatu. Kama wako katika pori, kasuku hao wanaishi miaka kati ya 30 na 40, lakini wakati wanafugwa ao wanachungwa, kasuku fulani kati ya hao wameishi miaka zaidi ya 60. Aina fulani za kasuku hao wanaonyeshwa hapa:

Kasuku wa mabawa ya rangi ya kijani, anaitwa tena kasuku wa rangi nyekundu na ya kijani. Urefu: anaweza kufikia sentimetre 95

Kasuku wa rangi nyekundu yenye kuangara. Urefu: sentimetre 85

Kasuku wa rangi ya bleu. Urefu: anaweza kufikia sentimetre 100. Ndiye kasuku mukubwa sana kati ya kasuku wote, anaweza kuwa na kilo 1 na gramu 300