Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 NJIA YA MAISHA YENYE FURAHA

Tumaini

Tumaini

‘[Niko na] mawazo ya amani, wala si ya musiba, ili kuwapa ninyi wakati ujao na tumaini.’​Yeremia 29:11.

 “TUMAINI NI . . . SEHEMU YA MAANA SANA ILI KUWA NA AFYA YA MUZURI YA KIROHO.” Maneno hayo yanapatikana katika kitabu Hope in the Age of Anxiety. Kinaongeza hivi: “Na ni dawa ya muzuri zaidi ili kuweza kupiganisha hali ya kujisikia kuwa hauna nguvu, ya kujisikia kuwa umetengwa na wengine, na hali ya kuogopa.”

Biblia inaonyesha kama tuko na lazima ya kuwa na tumaini, na inatuonya pia kama tunapaswa kuepuka kuwa na matumaini ya uongo. Andiko la Zaburi 146:3 linasema hivi: ‘Musiweke tegemeo [ao, tumaini] lenu katika watu wenye vyeo, wala katika mutu wa udongo, ambaye hana wokovu wowote.’ Kuliko kuweka tumaini letu katika nguvu za wanadamu ili kutuokoa, ni jambo la hekima kutumainia Muumbaji wetu, mwenye kuwa na uwezo wa kutimiza ahadi zake zote. Ametuahidi nini? Tufikirie ahadi zenye kufuata.

UOVU UTAISHA; KISHA, WATU WENYE KUFANYA MAMBO YENYE KUWA SAWA WATAKUWA NA AMANI YENYE HAITAKUWA NA MWISHO. Andiko la Zaburi 37:10, 11 linasema, ‘Na bado muda kidogo tu, na mutu muovu hatakuwako tena . . . Bali wapole wataimiliki [ao, watariti] dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.’ Mustari wa 29 unaongeza kama “waadilifu [ao, watu wenye kufanya mambo yenye kuwa sawa] . . . watakaa milele” juu ya dunia.

VITA VITAISHA: ‘Yehova . . . anakomesha vita mupaka kwenye mwisho wa dunia. Upinde anauvunja na kukata mukuki vipande-vipande; magari ya kukokotwa anayateketeza [katika] moto.’​—Zaburi 46:8, 9.

HAKUTAKUWA TENA MAGONJWA, MATESO, AO KIFO: “Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu . . . atafuta [ao, atapanguza] kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.”​—Ufunuo 21:3, 4.

KUTAKUWA CHAKULA YA MINGI KWA AJILI YA WATU WOTE: “Kutakuwa na wingi wa nafaka duniani; juu ya milima kutakuwa na mafuriko.”​—Zaburi 72:16.

ULIMWENGU WOTE UTATAWALIWA NA SERIKALI MOJA YENYE HAKI​—UFALME WA KRISTO: ‘Naye [Yesu Kristo] akapewa utawala na heshima na ufalme, ili vikundi vyote vya watu, vya mataifa na luga vimutumikie yeye. Utawala wake ni utawala unaodumu mupaka wakati usio na kipimo ambao hautapitilia mbali, na ufalme wake ni ufalme ambao hautaharibiwa.’​—Danieli 7:14.

Namna gani tunaweza kuwa hakika kuwa ahadi hizo zitatimia? Wakati Yesu alikuwa duniani, alionyesha waziwazi kwamba yeye ndiye Mufalme mwenye alichaguliwa. Aliponyesha wagonjwa, alilisha maskini, na alifufua wafu. Na jambo la maana zaidi ni mafundisho yake, kwa sababu yanatia ndani kanuni zenye zitasaidia watu waishi milele pamoja katika amani na umoja. Pia, Yesu alisema mbele ya wakati mambo yenye yatatendeka wakati wenye kuja, kutia ndani mambo yenye yataonyesha mwisho wa ulimwengu huu.

HALI NGUMU MBELE YA USALAMA

Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho hakungekuwa amani na usalama, lakini kwamba mambo yangekuwa tofauti kabisa! Alama yenye mambo mengi yenye Yesu alitoa kuhusu siku za mwisho na za ‘umalizio wa mufumo wa mambo’ zingetia ndani vita kati ya mataifa, upungufu wa chakula, magonjwa ya kuambukiza, na matetemeko makubwa ya inchi. (Mathayo 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Ufunuo 6:3-8) Yesu alisema tena hivi: “Kwa sababu ya kuongezeka kwa uasi-sheria upendo wa walio wengi zaidi utapoa.”​—Mathayo 24:12.

Hali hiyo ya upendo kupoa inaonekana katika njia nyingi, na muandikaji mwengine wa Biblia alitabiri jambo hilo. Andiko la 2 Timotheo 3:1-5, linasema kwamba “katika siku za mwisho,” watu kwa ujumla wangekuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda feza, na wenye kupenda raha. Wangekuwa wenye kiburi, na wakali. Familia zingekosa upendo wa asili, na watoto wangekosa kutii wazazi wao. Dini zingejaa unafiki.

Hali hizo ngumu zinaonyesha wazi kwamba tunaishi katika siku za mwisho za ulimwengu huu. Zinaonyesha pia kwamba hivi karibuni utawala wa Ufalme utaleta hali yenye amani. Kwa kweli, katika unabii wake juu ya siku za mwisho, Yesu alitupatia uhakika huu juu ya siku za mwisho: “Hii habari njema ya Ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.”​—Mathayo 24:14.

Habari njema hiyo ni onyo kwa watu wenye kufanya mambo ya mubaya na inatolea tumaini watu wenye kufanya mambo yenye kuwa sawa, ikiwahakikishia watu wenye kufanya mambo yenye kuwa sawa kwamba baraka zenye Mungu aliahidi zitatimia hivi karibuni. Unapenda kujifunza mengi zaidi juu ya baraka hizo? Ikiwa unapenda, tafazali ona ukurasa wa mwisho wa gazeti hili.