Kuongoza watu kwenye jw.org katika São Paulo, Brésil

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 8, 2018

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Habari mbalimbali juu ya faida yenye Biblia inatuletea leo.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Onyesha Shukrani

Wale wenye wanataka kumupendeza Kristo wanapaswa kuonyesha watu wote upendo na shukrani, hata kama ni wa inchi, rangi ya ngozi, ao dini tofauti na yao.

MAISHA YA MUKRISTO

Mukumbuke Bibi ya Loti

Bibi ya Loti alipoteza pendeleo la kukubaliwa na Mungu; namna gani tunaweza kuepuka kumuiga? Tukivumbula kama vitu vya kimwili vimeanza kuchukua wakati wenye tunapaswa kutumia kwa ajili ya mambo ya kiroho, tutafanya nini?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Tujifunze Kupitia Mufano wa Mina Kumi

Katika mufano wa Yesu wa mina kumi, bwana anafananisha nani, watumwa wanafananisha nani, na feza zinafananisha nini?

MAISHA YA MUKRISTO

Tukomalishe Ufundi Wetu wa Kuhubiri—Kutumia JW.ORG

Vyombo Vyetu vyote vya Kufundishia vinaongoza kwenye jw.org. Kama tunatumia site yetu, tunaweza kupata matokeo ya muzuri katika kazi yetu ya kuhubiri.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Ukombozi Wenu Unakaribia”

Karibuni, Yesu atakuja kuharibu waovu na kukomboa waaminifu. Tunapaswa kuwa tayari kiroho ili tukombolewe.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Ukuwe Tayari Kusamehe Wengine

Yehova na Mutoto yake wanatafuta alama fulani yenye kuonyesha kama watenda-zambi wamebadilisha moyo, ili wawaonyeshe rehema.

MAISHA YA MUKRISTO

Yesu Alikufa kwa Ajili ya Ndugu Yako pia

Yesu alitoa uzima wake kwa ajili ya watu wenye hawakamilike. Ndugu zetu na dada zetu ni watu wenye hawakamilike kama sisi; sasa, namna gani tunaweza kuonyesha kama tunawapenda kama vile Kristo alitupenda?