Ndugu kijana iko anapata mazoezi mu kutaniko

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 7, 2019

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Namna ya kuanzisha mazungumuzo kuhusu mwenye anatuleteaka mateso na namna itaishaka.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Muvue Utu wa Zamani, na Muvae Utu Mupya

Kisha kubatizwa, tunapaswa kuendelea kuvue utu wa zamani, na kuvaa utu mupya.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Muendelee Kutiana Moyo na Kujengana”

Kila mutu anaweza kutia moyo wengine. Namna gani?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Ule Mwenye Kuvunja Sheria Anafunuliwa

“Ule mwenye kuvunja sheria” mwenye kuzungumuziwa mu 2 Watesalonike anafunuliwa.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Ndugu, Mujikaze Kufikia Kazi ya Muzuri

Ndugu wenye kubatizwa, hata wale wenye wangali vijana wanaweza kujikaza kufikia kazi ya muzuri. Namna gani?

MAISHA YA MUKRISTO

Mifano Yao Inaweza Kukufundisha Nini?

Kama uko muzee ao mutumishi wa huduma wa mupya, namna gani unaweza kuonyesha kama unaheshimia ndugu wenye uzoefu, na kama mifano yao iko inakufundisha?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Faida ya Ushikamanifu kwa Mungu na Matokeo ya Mubaya ya Kupenda Feza

Juu ya nini kufuatia ushikamanifu kwa Mungu kunaleta furaha kupita kufuatia utajiri?

MAISHA YA MUKRISTO

Ushikamanifu kwa Mungu Uko na Faida Sana Kupita Mazoezi ya Kimwili

Ni kanuni gani za Biblia zenye zinaweza kusaidia Wakristo wakuwe na usawaziko kuhusu michezo?