Mukusanyiko wa pekee katika muji wa Vienne, Autriche

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 7, 2018

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Habari mbalimbali juu ya namna kanuni za Biblia zinasaidia familia ikuwe na maisha yenye furaha.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Tupimie Watu kwa Ukarimu

Mutu mukarimu anatoa kwa furaha mali yake ili kusaidia wengine na kuwatia moyo.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Inaomba Nini ili Kuwa Mufuasi wa Yesu?

Wakati kukumbuka “siku za zamani” kunaanza kutukengeusha, tunapaswa kukazia nini?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Mufano wa Musamaria Mwema

Wafuasi wa Yesu wanapaswa kujikaza sana ili kuonyesha wengine upendo, hata wale wenye kuwa tofauti kabisa nao.

MAISHA YA MUKRISTO

Sababu Gani Kukataa Kuunga Mukono Upande Wowote Ni Jambo la Lazima? (Mika 4:2)

Ili kuiga Mungu wetu mwenye hana ubaguzi, tunapaswa kutendea mema watu wote.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Ninyi Ni wa Maana Kuliko Ndege Shomoro Wengi”

Namna gani tunaweza kuiga namna Yehova anahangaikia wale wenye wanateswa?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Mufano wa Mwana Mupotevu

Katika mufano wa mwana mupotevu, tunajifunza somo gani kuhusu hekima, unyenyekevu, na kumutumainia Yehova Mungu?

MAISHA YA MUKRISTO

Mwana Mupotevu Anarudia

Filme hii inaweza kukufundisha somo gani mbalimbali?