Ukumbusho wa kifo cha Kristo katika inchi ya Ujerumani

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 3, 2016

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Namna ya kumutolea mutu Munara wa Mulinzi na mualiko kwa ajili ya ukumbusho wa 2016. Fuata mufano huu ili kuandika namna yako ya kuanzisha mazungumuzo.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Esta Alijitoa kwa Ajili ya Yehova na Watu Wake

Alihatarisha maisha yake na alisaidia Mordekai kutunga sheria ya kulinda Wayahudi ili wasiangamizwe. (Esta 6-10)

TUJITOE KABISA KATIKA KAZI YA KUHUBIRI

Tukomalishe Ufundi Wetu wa Kuhubiri—Kuandika Namna Yako ya Kuwatolea Watu Magazeti

Tumia mufano huu ili kutunga namna yako ya kuwatolea watu Munara wa Mulinzi na Amuka!

MAISHA YA MUKRISTO

Tuwakaribishe Wageni Wetu

Namna gani tunaweza kusaidia wageni na watu wenye hawakusanyike tena wajikie kwamba wanakaribishwa muzuri kwenye Ukumbusho?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Ayubu Aliendelea Kuwa Mushikamanifu Wakati Alijaribiwa

Alionyesha kwamba Yehova alikuwa mutu wa maana sana katika maisha yake. (Ayubu 1-5)

HAZINA YA NENO LA MUNGU

Muaminifu Ayubu Anaonyesha Huzuni Yake

Huzuni kubwa na kuvunjika moyo vilivuruga namna ya Ayubu ya kuona mambo, lakini upendo wake kwa Yehova haukupunguka. (Ayubu 6-10)

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Ayubu Aliamini Kabisa Ufufuo

Alijua kwamba Yehova angelimurudishia tena uzima wake kama vile shina la muti wa muzeituni linaanza tena kuotesha sehemu fulani kupitia mizizi yake. (Ayubu 11-15)

MAISHA YA MUKRISTO

Zabihu ya Ukombozi Inafanya Ufufuo Uwezekane

Zawadi ya Yehova ya zabihu ya ukombozi itafanya ufufuo wa wakati unaokuja uwezekane. Kuliko kulia wapendwa wetu, tutawakaribisha kwa sababu wamefufuliwa.