Kuonyeshana upendo wa Kikristo mu Malawi

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 10, 2018

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Habari mbalimbali juu ya sababu zenye zinafanya wanadamu wateseke na mambo yenye Mungu atafanya ili kumaliza mateso.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Yesu Anahangaikia Kondoo Wake

Yesu, Muchungaji Mwema, anajua mahitaji, uzaifu, na uwezo wa kila kondoo wake. Kondoo wanamujua na kumuamini muchungaji wao.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Uige Sifa ya Yesu ya Kusikilia Wengine Huruma

Ni nini ilifanya sifa ya Yesu ya kujitia pa nafasi ya wengine ishangaze sana?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Niliwawekea Ninyi Mufano”

Yesu alifundisha mitume wake kuwa wanyenyekevu na kufanyia ndugu na dada zao kazi za hali ya chini.

MAISHA YA MUKRISTO

Upendo Unatambulisha Wakristo wa Kweli—Tusikuwe Wachoyo na Wenye Kukasirika Haraka

Ili kuwa na upendo kama wa Yesu, tunapaswa kuhangaikia faida za wengine na kuepuka kukasirika haraka.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Ninyi Hamuko Sehemu ya Ulimwengu”

Wanafunzi wa Yesu wanapaswa kuonyesha uhodari ili wasiige ulimwengu wenye kuwazunguka.

MAISHA YA MUKRISTO

Upendo Unatambulisha Wakristo wa Kweli—Tulinde Umoja Wetu

Ili tuendelee kuwa katika umoja, tunapaswa kukazia uangalifu sifa za muzuri za wengine na kuwa tayari kusameheana.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Yesu Alitoa Ushahidi juu ya ile Kweli

Sisi wanafunzi wa Yesu, tunatoa pia ushahidi juu ya ile kweli mu maneno na matendo.

MAISHA YA MUKRISTO

Upendo Unatambulisha Wakristo wa Kweli—Tufurahi Pamoja na Kweli

Tunapaswa kutoa ushahidi juu ya ile kweli na kufurahi pamoja na kweli hata tunaishi mu ulimwengu wenye kujaa uwongo na ukosefu wa haki.