Mwangalizi wa muzunguko na bibi yake wako mu mugao wao kule France mu mwaka wa 1957

BUKU LA MUKUTANO UTUMISHI NA MAISHA YA MUKRISTO Mwezi wa 1, 2019

Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo

Habari mbalimbali juu ya namna ya kuwa rafiki wa Mungu.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

“Mapenzi ya Yehova Yatendeke”

Hatupendi hata kidogo kutafuta kuvunja wengine moyo ili wasiendelee kujitolea kwa moyo wote mu kazi ya Yehova

MAISHA YA MUKRISTO

Yehova Ametufundisha Namna ya Kukomalisha Watoto Yetu

Uko naitika musaada wenye Mungu anakutolea juu ukomalishe watoto muzuri?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Alishitakiwa Kuwa Muleta-Muvurugo na Mwenye Kuchochea Uasi

Mutoto mwanaume wa dada yake na Paulo alifanya mupango ya kuua Paulo ishindikane. Hii habari inatufundisha nini?

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Paulo Anaomba Aende Kusamba Mbele ya Kaisari na Kisha Anatolea Mufalme Herode Agripa Ushahidi

Wakati watu wenye kutupinga wanajaribu kutuletea “matatizo kwa kutumia sheria,” namna gani tunaweza kufuata mufano wa Paulo?

MAISHA YA MUKRISTO

Guvernema Inaitika Kazi Yetu mu Quebec

Muone namna gani ndugu zetu walitetea habari njema mu Quebec.

UTAJIRI WA NENO LA MUNGU

Paulo Anaenda Roma

Paulo hakuacha hata kidogo kuhubiri hata kama alikuwa mufungwa.

MAISHA YA MUKRISTO

“Paulo Akamushukuru Mungu na Akajipatia Uhodari”

Wakati mwangalizi wa muzunguko na bibi yake watafika mu kutaniko yenu, unaweza kufanya nini juu ya kuwatia moyo?