Barua kwa Wakolosai 2:1-23

  • Siri takatifu ya Mungu, Kristo (1-5)

  • Mufanye angalisho na wadanganyifu (6-15)

  • Ukweli wa mambo ni wa Kristo (16-23)

2  Kwa maana ninataka mujue kwamba niko na pambano kubwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wenye wako Laodikia+ na kwa ajili ya wote wenye hawajaniona mimi mwenyewe.*  Ni vile ili mioyo yao ifarijiwe+ na ili waunganishwe pamoja kwa upatano katika upendo+ na wakuwe na utajiri wote wenye kutokana na uhakikisho kamili wa uelewaji wao, ili wapate ujuzi wenye hauna makosa* wa siri takatifu ya Mungu, ni kusema, Kristo.+  Hazina zote za hekima na za ujuzi zimefichwa kwa uangalifu ndani yake.+  Ninasema vile ili mutu yeyote asiwadanganye kwa maelezo yenye kushawishi.  Hata kama mimi siko pamoja na ninyi katika mwili, niko pamoja na ninyi katika roho, na ninafurahi kuona utaratibu wenu muzuri+ na imani yenu yenye kuwa imara katika Kristo.+  Kwa hiyo, kama vile mumepokea Kristo Yesu mwenye ni Bwana, muendelee kutembea katika umoja naye,  mukiwa mumetia mizizi na kujengwa katika yeye+ na kufanywa imara katika imani,+ kama vile mulifundishwa, na mukiwa wenye kujaa sana katika kutoa shu­krani.+  Mufanye angalisho ili mutu yeyote asiwakamate mateka* kupitia filozofia na udanganyifu wa bure+ kulingana na desturi ya wanadamu, kulingana na mambo ya musingi ya ulimwengu na hapana kulingana na Kristo;  kwa sababu ni ndani yake ndiyo ujazo wote wa sifa ya Mungu unakaa kimwili.+ 10  Basi mumepata ujazo kupitia yeye, ule ambaye ni kichwa cha serikali yote na mamlaka yote.+ 11  Kupitia uhusiano wenu pamoja naye, ninyi pia mulitahiriwa kwa kutahiriwa kwenye kunafanywa bila mikono kwa kuvua mwili wenye nyama,+ kwa kutahiriwa kwenye kuwa kwa Kristo.+ 12  Kwa maana mulizikwa pamoja naye katika ubatizo wake,+ na kupitia uhusiano wenu pamoja naye mulifufuliwa pia+ pamoja kupitia imani yenu katika tendo lenye nguvu la Mungu, mwenye alimufufua kutoka kwa wafu.+ 13  Zaidi ya hilo, hata kama mulikuwa wafu katika makosa yenu na katika hali ya kutokutahiriwa ya mwili wenu, Mungu aliwafanya ninyi kuwa wazima pamoja naye.+ Alitusamehe makosa yetu yote kwa fazili+ 14  na alifuta ile sheria yenye iliandikwa kwa mukono+ yenye ilikuwa na amri+ na ilikuwa inatupinga.+ Ameiondoa katika njia kwa kuipigilia misumari kwenye muti wa mateso.*+ 15  Na kupitia huo,* amevua na kuacha uchi serikali na mamlaka na amezionyesha mbele ya watu wote kwamba zimeshindwa,+ akiziongoza katika maandamano yenye furaha ya ushindi. 16  Kwa hiyo, musiruhusu mutu yeyote awahukumu juu ya kile munakula na kunywa+ ao juu ya kushika sikukuu ao mwezi mupya+ ao sabato.+ 17  Mambo hayo ni kivuli cha mambo yenye yatakuja,+ lakini ukweli wa mambo ni wa Kristo.+ 18  Musiruhusu mutu yeyote awanyanganye zawadi+ mwenye kupendezwa na unyenyekevu wa uongo na namna ya ibada ya malaika, “akitegemea”* mambo yenye ameona. Kwa kweli, anajivuna bila sababu yenye kufaa kwa akili yake ya kimwili, 19  na hashikamane kabisa na kichwa,+ ule mwenye kupitia yeye mwili wote unapewa mambo yenye uko nayo lazima na unaunganishwa kwa upatano kupitia viungo na mishipa yake, na anaendelea kufanya mwili wake ukomae kama vile Mungu anapenda.+ 20  Kama mulikufa pamoja na Kristo kuhusiana na mambo ya musingi ya ulimwengu,+ sababu gani munaishi kama vile mungali sehemu ya ulimwengu kwa kuendelea kujitiisha chini ya amri hizi:+ 21  “Usishike, ao usionje, ao usiguse,” 22  kuhusiana na mambo yenye yanaangamia yote pamoja na matumizi yake, kulingana na amri na mafundisho ya wanadamu?+ 23  Hata kama mambo hayo yanaonekana kama vile ni ya hekima katika ibada ya kujitungia na unyenyekevu wa uongo, na kutendea mwili kwa ukali,+ hayana samani yoyote katika kuzuia kutosheleza mwili.

Maelezo ya Chini

Tnn., “hawajaona uso wangu katika mwili.”
Ao “sahihi.”
Ao “asiwachukue ninyi kama windo lake.”
Ao pengine, “kupitia yeye.”
Maneno hayo yamenukuliwa kutoka katika desturi za mafumbo (jando) ya kipagani.