Kwa Wagalatia 5:1-26

  • Uhuru wa Kikristo (1-15)

  • Kutembea kwa roho (16-26)

5  Ni kwa uhuru wa namna hiyo ndiyo Kristo alituweka huru. Kwa hiyo, musimame imara,+ na musijiache mufungwe tena katika nira ya utumwa.+  Muone! Mimi, Paulo, ninawaambia ninyi kwamba kama munatahiriwa, Kristo hatakuwa na faida kwenu.+  Tena ninatoa ushahidi kwa kila mutu mwenye anatahiriwa kwamba analazimika kushika Sheria yote.+  Mumetenganishwa na Kristo, ninyi wenye munajaribu kutangazwa kuwa wenye haki kupitia sheria;+ mumeanguka kutoka kwenye fazili zake zenye hazistahiliwe.  Kwa upande wetu, kupitia roho tunangojea kwa hamu haki yenye ilitumainiwa kutokana na imani.  Kwa maana katika umoja na Kristo Yesu, kutahiriwa ao kutokutahiriwa hakuna faida yoyote,+ lakini imani yenye inatenda kupitia upendo ndiyo iko na faida.  Mulikuwa munakimbia muzuri.+ Ni nani mwenye aliwazuia ninyi kuendelea kutii kweli?  Ushawishi wa namna hii hautoke kwa Ule mwenye anawaita ninyi.  Chachu kidogo inachachisha donge lote.+ 10  Niko hakika kama ninyi wenye muko katika umoja na Bwana+ hamutafikia kufikiri kwa njia tofauti; lakini mutu yeyote mwenye anawaletea ninyi taabu,+ hata akuwe nani, atapokea hukumu yenye anastahili. 11  Na mimi, ndugu, kama ningali ninahubiri juu ya kutahiriwa, sababu gani ningali ninateswa? Kama ni vile, kikwazo cha muti wa mateso*+ kimeondolewa. 12  Ningependa watu wenye wanajaribu kuwaangusha ninyi wajifanye wenyewe kuwa matowashi.* 13  Ndugu, muliitwa kwenye uhuru; isipokuwa tu musitumie uhuru huo kama nafasi ya kufuatilia tamaa za mwili,+ lakini mutumikiane kupitia upendo.+ 14  Kwa maana Sheria nzima imetimizwa* katika amri moja, ni kusema: “Unapaswa kumupenda jirani yako kama wewe mwenyewe.”+ 15  Lakini, kama munaendelea kuumana na kukulana,+ mufanye angalisho ili musimalizane.+ 16  Lakini ninasema, Muendelee kutembea kwa roho+ na hamutatenda tamaa yoyote ya mwili hata kidogo.+ 17  Kwa maana mwili katika tamaa yake unapingana na roho, na roho inapingana na mwili; vitu hivyo vinapingana, na hivyo hamufanye mambo yenye munataka kufanya.+ 18  Zaidi ya hayo, kama munaongozwa na roho, ninyi hamuko chini ya sheria. 19  Sasa matendo ya mwili yanaonekana wazi, nayo ni uasherati,*+ uchafu, mwenendo mupotovu wa bila haya,*+ 20  ibada ya sanamu, kupashana habari na pepo wachafu,+ uadui, mizozo, wivu, milipuko ya kasirani, magomvi, migawanyiko, mazehebu,* 21  kutamani, ulevi,+ karamu za kupitisha mipaka, na mambo kama hayo.+ Ninawaonya mbele ya wakati juu ya mambo hayo, kama vile nimekwisha kuwaonya, kwamba wale wenye wanazoea kufanya mambo kama hayo hawatariti Ufalme wa Mungu.+ 22  Kwa upande mwingine, tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu,* fazili, wema,+ imani, 23  upole, kujizuia.+ Hakuna sheria juu ya mambo hayo. 24  Zaidi ya hayo, wale wenye ni wa Kristo Yesu wamepigilia misumari kwenye muti mwili pamoja na mawazo yake na tamaa zake.+ 25  Kama tunaishi kwa roho, tuendelee pia kutembea kwa utaratibu kwa roho.+ 26  Tusikuwe tunajisifu,+ tusichochee mashindano kati yetu,+ tusisikiliane wivu.

Maelezo ya Chini

Ao “waharibu mapumbu yao wao wenyewe,” na hivyo wasistahili kutenda sheria yenye walikuwa wanatetea.
Ao pengine, “imeelezwa kwa kifupi.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mwenendo wa bila haya.” Kigiriki asel’geia. Angalia Maana ya Maneno.
Uwingi wa zehebu. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “ustahimilivu.”