Muhubiri 5:1-20

  • Karibia Mungu ukiwa na woga wenye unafaa (1-7)

  • Watu wenye kuwa chini wanaangaliwa na watu wenye kuwa juu zaidi (8, 9)

  • Utajiri ni bure (10-20)

    • Watu wenye wanapenda feza hawatosheke hata kidogo (10)

    • Usingizi wa mufanyakazi ni mutamu (12)

5  Ukuwe muangalifu wakati unaenda katika nyumba ya Mungu wa kweli;+ ni muzuri zaidi ukaribie ili kusikiliza+ kuliko kutoa zabihu kama vile wajinga wanafanya,+ kwa maana hawajue kwamba jambo lenye wanafanya ni mubaya.  Usikuwe haraka kufungua kinywa chako, wala usiache moyo wako useme haraka mbele ya Mungu wa kweli,+ kwa maana Mungu wa kweli iko* mbinguni lakini wewe uko katika dunia. Ndiyo sababu maneno yako yanapaswa kuwa kidogo.+  Kwa maana ndoto inatokana na mawazo mengi sana,*+ na kusema-sema kwa mujinga kunatokana na maneno mengi sana.+  Kila mara wakati unaweka naziri kwa Mungu, usikawie kuitimiza,+ kwa maana hafurahie wajinga.+ Naziri yenye unaweka, uitimize.+  Ni muzuri zaidi usiweke naziri kuliko kuweka naziri na kukosa kuitimiza.+  Usiruhusu kinywa chako kikufanye* utende zambi,+ na usiseme mbele ya malaika* kwamba lilikuwa kosa.+ Sababu gani umukasirishe Mungu wa kweli kwa sababu ya maneno yenye unasema na hivyo kumufanya aharibu kazi ya mikono yako?+  Kwa maana kama vile mawazo mengi yanafanya mutu aote ndoto,+ vilevile, maneno mengi yanaongoza kwenye mambo ya bure.* Lakini umuogope Mungu wa kweli.+  Kama unaona maskini wanakandamizwa kwa njia yoyote na haki inavunjwa na uadilifu* havifuatwe katika wilaya yako, jambo hilo lisikushangaze.+ Kwa maana ofisa mukubwa iko* anaangaliwa na ule mwenye kuwa juu zaidi kuliko yeye, na kuko wengine wenye wako tena juu yao.  Pia, wao wote wanagawana faida ya inchi; hata mufalme anapata faida kutoka katika shamba.+ 10  Mwenye anapenda feza hatashiba feza, wala mwenye anapenda mali hatashiba mapato.+ Jambo hili pia ni bure.*+ 11  Wakati vitu vya muzuri vinaongezeka, wenye kuvikula wanaongezeka.+ Na mwenye vitu hivyo anapata faida gani, isipokuwa kuviangalia tu na macho yake?+ 12  Usingizi wa mutumishi ni mutamu, ikuwe amekula mingi ao kidogo, lakini vitu vingi vyenye tajiri iko* navyo havimuruhusu alale. 13  Kuko jambo la mubaya sana lenye* nimeona chini ya jua: utajiri wenye mutu alijirundikia ili kujiumiza mwenyewe. 14  Utajiri huo ulipotea kwa sababu ya kuutumia mubaya,* na wakati anazaa mwana, hana kitu chochote chenye alibakia nacho.+ 15  Kama vile mutu alitoka katika tumbo la uzazi la mama yake, ataenda akiwa uchi, kama vile alikuja.+ Na hawezi kubeba kitu chochote kwa ajili ya kazi yake yote ya nguvu.+ 16  Hili pia ni jambo la mubaya sana:* Kama vile alikuja, ni vile ataenda; na kuko faida gani kwa mutu mwenye anaendelea kufanya kazi ya nguvu kwa ajili ya upepo?+ 17  Pia, kila siku anakula katika giza, akiwa amevunjika moyo kabisa na akiwa mugonjwa na mwenye kukasirika.+ 18  Nimeona kwamba hili ndilo jambo la muzuri na lenye kufaa: kwamba mutu anapaswa kula, kunywa, na kufurahia kazi yake yote ya nguvu+ yenye anafanya kwa jasho chini ya jua siku kidogo za maisha yenye Mungu wa kweli amemupatia, kwa maana hiyo ndiyo zawabu yake.*+ 19  Pia, wakati Mungu wa kweli anapatia mutu utajiri na vitu vya kimwili+ na kumuwezesha kuvifurahia, anapaswa kukamata zawabu yake* na kufurahia kazi yake ya nguvu. Hiyo ni zawadi ya Mungu.+ 20  Kwa maana itakuwa vigumu kwake kutambua* kwamba siku za maisha yake zinapita haraka, kwa sababu Mungu wa kweli anamufanya aendelee kufurahi sana katika moyo wake.+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “mambo mengi sana ya kufanya.”
Tnn., “kifanye mwili wako.”
Ao “mujumbe.”
Ao “ubatili.”
Ao “eko.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “ubatili.”
Ao “eko.”
Ao “musiba mubaya sana wenye.”
Ao “shuguli ya mubaya.”
Ao “musiba mubaya sana.”
Ao “hilo ndilo fungu lake.”
Ao “fungu lake.”
Ao “kukumbuka.”