Kumbukumbu la Torati 20:1-20

  • Sheria za vita (1-20)

    • Wale wenye hawakuruhusiwa kuenda katika vita (5-9)

20  “Kama unaenda kupigana vita na maadui wako na unaona kwamba farasi zao na magari yao na wanajeshi wao ni wengi kuliko wako, usiwaogope, kwa maana Yehova Mungu wako mwenye alikutosha katika inchi ya Misri iko* pamoja na wewe.+  Wakati munakaribia kuenda katika pigano, kuhani atakaribia na kusema na watu.+  Atawaambia, ‘Sikia, Ee Israeli, munakaribia kupigana na maadui wako. Musikuwe na moyo wa woga. Musiogope wala kuwa na hofu wala kutetemeka kwa sababu yao,  kwa maana Yehova Mungu wenu anatembea pamoja na ninyi ili awapiganie juu ya maadui wenu na awaokoe.’+  “Maofisa pia wataambia watu, ‘Ni nani amejenga nyumba mupya na hajaizindua? Arudie kwenye nyumba yake. Kama hafanye vile, anaweza kufa katika pigano na mwanaume mwingine ataizindua.  Na ni nani amepanda shamba la mizabibu na hajaanza kutumia matunda yake? Aende na arudie kwenye nyumba yake. Kama hafanye vile, anaweza kufa katika pigano na mwanaume mwingine ataanza kutumia matunda yake.  Na ni nani amemuchumbia mwanamuke lakini hajamuoa? Aende na arudie kwenye nyumba yake.+ Kama hafanye vile, anaweza kufa katika pigano na mwanaume mwingine atamuoa.’  Maofisa watauliza pia watu, ‘Ni nani mwenye kuogopa na mwenye moyo wa woga?+ Anapaswa kurudia kwenye nyumba yake, ili asifanye ndugu zake wavunjike moyo kama yeye.’*+  Wakati maofisa watakuwa wamemaliza kusema na watu, wataweka wakubwa wa majeshi ili kuongoza watu. 10  “Kama unakaribia muji ili kupigana nao, utautangazia pia masharti ya amani.+ 11  Kama muji huo unakupatia jibu la amani na unajifungua kwako, watu wote wenye kupatikana kule watakuwa wako kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa, na watakutumikia.+ 12  Lakini kama muji huo unakataa kufanya amani na wewe na kuliko kufanya vile unapigana vita na wewe, utauzunguka kwa ajili ya vita, 13  na hakika Yehova Mungu wako atautia katika mukono wako, na unapaswa kupiga na kuua kila mwanaume katika muji huo kwa upanga. 14  Lakini, wanamuke, watoto, mifugo, na kila kitu chenye kuwa katika muji huo, vitu vyote vya muji huo, unaweza kuvinyanganya kwa ajili yako mwenyewe,+ na utakula vitu vyenye ulichukua kutoka kwa maadui wako, vyenye Yehova Mungu wako amekupatia.+ 15  “Ni vile utatendea miji yote yenye kuwa mbali sana na wewe ambayo haiko miji ya mataifa haya yenye kuwa karibu. 16  Lakini katika miji ya vikundi hivi vya watu, yenye Yehova Mungu wako anakupatia kuwa uriti, haupaswe kuacha kitu chochote chenye kupumua kiishi.+ 17  Lakini, unapaswa kuwaharibu kabisa, Wahiti, Waamori, Wakanaani, Waperizi, Wahivi, na Wayebusi,+ kama vile Yehova Mungu wako amekuamuru; 18  kusudi wasiwafundishe ninyi kufuata mazoea yao yote yenye kuchukiza yenye wamefanyia miungu yao, na hivyo kuwafanya mumutendee zambi Yehova Mungu wenu.+ 19  “Kama unazunguka muji kwa ajili ya vita na kuukamata kisha kupigana nao kwa siku nyingi, haupaswe kuharibu miti yake kwa kutumia shoka juu yake. Unaweza kula matunda yake, lakini haupaswe kuikata.+ Je, utazunguka muti wa mashamba kwa ajili ya vita kama vile unazunguka mwanadamu kwa ajili ya vita? 20  Unaweza kuharibu tu muti wenye unajua kama hautumiwe kwa ajili ya chakula. Unaweza kuukata na kutengeneza vitu vya kutumia ili kuzunguka muji wenye kupigana na wewe, mupaka wakati muji huo utaanguka.

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “asifanye moyo wa ndugu zake uyeyuke kama moyo wake mwenyewe.”