Kumbukumbu la Torati 16:1-22

  • Pasaka; Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu (1-8)

  • Sikukuu ya Majuma (9-12)

  • Sikukuu ya Vibanda (13-17)

  • Kuweka waamuzi (18-20)

  • Vitu vya ibada vyenye kukatazwa (21, 22)

16  “Shika mwezi wa Abibu* na ufanye Pasaka kwa ajili ya Yehova Mungu wako,+ kwa sababu katika mwezi wa Abibu, Yehova Mungu wako alikutosha Misri usiku.+  Na utamutolea Yehova Mungu wako zabihu ya toleo la Pasaka,+ kutoka katika kundi na mifugo,+ mahali kwenye Yehova atachagua jina lake likae.+  Haupaswe kula kitu chochote chenye kuwa na chachu pamoja na toleo hilo;+ kwa siku saba (7) unapaswa kula mikate yenye haina chachu, mikate ya mateso, kwa sababu ulitoka haraka katika inchi ya Misri.+ Fanya vile siku zote za maisha yako ili ukumbuke siku yenye ulitoka katika inchi ya Misri.+  Unga wowote wenye ulifinyangwa na wenye kuwa na chachu haupaswe kupatikana katika eneo lako lote kwa siku saba (7),+ wala nyama yoyote yenye utatoa zabihu mangaribi ya siku ya kwanza haipaswe kubakia usiku wote mupaka asubui yenye kufuata.+  Hautaruhusiwa kutoa zabihu ya toleo la Pasaka katika muji wowote tu katikati ya miji yenye Yehova Mungu wako anakupatia.  Lakini itafanywa mahali kwenye Yehova Mungu wako atachagua jina lake likae. Utatoa zabihu ya toleo la Pasaka mangaribi kisha tu jua kushuka,+ wakati wenye uliwekwa wa kutoka kwako Misri.  Unapaswa kupika na kula toleo hilo+ mahali kwenye Yehova Mungu wako atachagua,+ na asubui unaweza kurudia kwenye mahema yako.  Kwa siku sita (6) utakula mikate yenye haina chachu, na siku ya saba (7) kutakuwa mukusanyiko mukubwa kwa ajili ya Yehova Mungu wako. Haupaswe kufanya kazi yoyote.+  “Utahesabia majuma saba (7). Unapaswa kuanza kuhesabia majuma saba kuanzia wakati unatia mundu* kwa mara ya kwanza kwenye nafaka yenye kusimama.+ 10  Kisha utafanya Sikukuu ya Majuma kwa ajili ya Yehova Mungu wako+ kupitia toleo la kujipendea kutoka katika mukono wako, lenye utatoa kulingana na namna Yehova Mungu wako anakubariki.+ 11  Na unapaswa kushangilia mbele ya Yehova Mungu wako, wewe na mutoto wako mwanaume, mutoto wako mwanamuke, mutumwa wako mwanaume, mutumwa wako mwanamuke, Mulawi mwenye kuwa ndani ya miji yako,* mukaaji mugeni, mutoto mwenye hana baba,* na mujane, wenye kuwa katikati yako, mahali kwenye Yehova Mungu wako atachagua jina lake likae.+ 12  Kumbuka kama ulikuwa mutumwa katika Misri,+ na ushike na kutenda masharti haya. 13  “Unapaswa kufanya Sikukuu ya Vibanda*+ kwa siku saba (7) wakati unakusanya kutoka katika kiwanja chako cha kupigia-pigia nafaka na kutoka katika kikamulio chako cha mafuta na divai. 14  Shangilia wakati wa sikukuu yako,+ wewe na mutoto wako mwanaume, mutoto wako mwanamuke, mutumwa wako mwanaume, mutumwa wako mwanamuke, Mulawi, mukaaji mugeni, mutoto mwenye hana baba, na mujane, wenye kuwa ndani ya miji yako. 15  Kwa siku saba (7) utamufanyia Yehova Mungu wako sikukuu+ mahali kwenye Yehova atachagua, kwa maana Yehova Mungu wako atabariki mazao yako yote na mambo yote yenye utafanya,+ na utakuwa mwenye furaha tu.+ 16  “Mara tatu (3) kwa mwaka, wanaume wako wote wataonekana mbele ya Yehova Mungu wako mahali kwenye atachagua: kwenye Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu,+ Sikukuu ya Majuma,+ na Sikukuu ya Vibanda,*+ na mutu yeyote katikati yao asionekane mbele ya Yehova mikono wazi. 17  Zawadi yenye kila mutu ataleta italingana na baraka zenye Yehova Mungu wako amekupatia.+ 18  “Unapaswa kuweka waamuzi+ na maofisa kwa ajili ya kila kabila katika miji yote* yenye Yehova Mungu wako anakupatia, na wanapaswa kuhukumu watu kwa hukumu yenye haki. 19  Haupaswe kupotosha hukumu,+ kuonyesha upendeleo,+ wala kukubali rushwa,* kwa maana rushwa* inapofusha macho ya wenye hekima+ na inageuza maneno ya wenye haki. 20  Haki⁠—haki ndiyo unapaswa kufuatilia,+ ili uendelee kuishi na kuriti inchi yenye Yehova Mungu wako anakupatia. 21  “Hautapanda muti wa namna yoyote ili ukuwe muti mutakatifu*+ karibu na mazabahu ya Yehova Mungu wako yenye utajitengenezea. 22  “Wala hautajisimamishia nguzo takatifu,+ kitu chenye Yehova Mungu wako anachukia.

Maelezo ya Chini

Mundu ni kisu chenye kujikunja chenye kinatumiwa ili kuvuna.
Tnn., “milango yako mikubwa.”
Ao “yatima.”
Ao “Makao ya Muda.”
Ao “Makao ya Muda.”
Tnn., “ndani ya milango yako yote mikubwa.”
Ao “kata-midomo.”
Ao “kata-midomo.”