Habakuki 1:1-17

 • Nabii analilia musaada (1-4)

  • ‘Ee Yehova, mupaka wakati gani?’ (2)

  • “Sababu gani unaachilia ukandamizaji?” (3)

 • Mungu anatumia Wakaldayo ili kutoa hukumu (5-11)

 • Nabii anamulilia Yehova (12-17)

  • ‘Mungu wangu, wewe hauwezi kufa’ (12)

  • ‘Macho yako ni safi sana, hayawezi kuendelea kuangalia ubaya’ (13)

1  Tangazo lenye nabii Habakuki* alipokea katika maono:   Ee Yehova, nililie musaada mupaka wakati gani, lakini wewe hausikie?+ Nitakuomba musaada kwa sababu ya jeuri mupaka wakati gani, lakini wewe hauingilie kati?*+   Sababu gani unanifanya nione matendo mabaya? Na sababu gani unaachilia ukandamizaji? Sababu gani uharibifu na jeuri viko mbele yangu? Na sababu gani ugomvi na vita vinaongezeka?   Sheria haitumike, Na haki haifuatwe hata kidogo. Kwa sababu muovu amemuzunguka mwenye haki; Ndiyo sababu haki imepotoshwa.+   “Muangalie kati ya mataifa, na mukaze uangalifu! Mushangae na kustaajabu; Kwa maana jambo fulani litatokea katika siku zenu Lenye hata mukiambiwa hamutaliamini.+   Kwa maana, angalia, ninasimamisha Wakaldayo,+ Taifa lenye halina huruma na lenye kutenda haraka bila kufikiri, Wanaenda haraka katika maeneo mengi ya dunia Ili kunyanganya makao yenye hayako yao.+   Ni wenye kutisha na wenye kuogopesha. Wanajiwekea haki na mamlaka* yao wenyewe.+   Farasi wao wanakimbia kuliko chui, Na ni wakali kuliko imbwa wa pori wakati wa usiku.+ Farasi wao wa vita wanakimbia kuenda mbele; Farasi wao wanatoka mbali. Wanashuka mbio sana kama tai mwenye kuenda kula.+   Wote wanakuja kutenda jeuri.+ Wakati nyuso zao zinakusanywa, ni kama upepo wa mashariki,+ Na wanakusanya watu wenye walikamatwa mateka kama muchanga. 10  Wanachekelea wafalme Na kuchekelea maofisa wakubwa.+ Wanachekelea kila mahali kwenye ngome;+ Wanarundika udongo na kukamata mateka mahali pale. 11  Kisha wanasonga mbele kama upepo na kupita, Lakini watakuwa na hatia,+ Kwa sababu wanasema nguvu zao zinatoka kwa mungu wao.”*+ 12  Je, wewe hauko wa tangu milele, Ee Yehova?+ Ee Mungu wangu, Mutakatifu wangu, wewe hauwezi kufa.*+ Ee Yehova, uliwaweka ili watimize hukumu; Mwamba wangu,+ uliwafanya kuwa imara kwa ajili ya azabu.*+ 13  Macho yako ni safi sana, hayawezi kuendelea kuangalia ubaya, Na hauwezi kuvumilia uovu.+ Lakini sababu gani unavumilia wadanganyifu+ Na kunyamaza wakati muovu anameza mutu mwenye haki kuliko yeye?+ 14  Sababu gani unafanya mwanadamu kuwa kama samaki wa bahari, Kama viumbe vyenye kutambaa vyenye havina mutawala? 15  Yeye* ameinua hao wote kwa ndoano. Anawakamata kwa wavu wake wa* kukokotwa, Na anawakusanya katika wavu wake wa kuvua samaki. Ndiyo sababu anashangilia sana.+ 16  Ndiyo sababu anatolea wavu wake wa* kukokotwa zabihu Na anatolea wavu wake wa kuvua samaki zabihu;* Kwa maana kupitia hizo fungu lake ni kubwa,* Na chakula chake ni kizuri. 17  Je, ataendelea kuondoa vyote vyenye kuwa katika wavu wake wa* kukokotwa?* Je, ataendelea kuchinja mataifa bila huruma?+

Maelezo ya Chini

Pengine jina hili linamaanisha “Kumbatio Changamufu.”
Ao “hauokoe.”
Ao “heshima.”
Ao pengine, “nguvu zao ni mungu wao.”
Ao pengine, “sisi hatutakufa.”
Ao “ili uwakaripie.”
Ni kusema, adui Mukaldayo.
Ao “makila yake ya.”
Ao “makila yake ya.”
Ao “anachoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili ya wavu wake wa kuvua samaki.”
Tnn., “limetiwa mafuta muzuri.”
Ao “makila yake ya.”
Ao pengine, “Je, ataendelea kuchomoa upanga wake?”