Ezekieli 9:1-11

  • Wanaume sita wenye kuleta azabu na mwanaume mwenye chombo cha kuwekea wino (1-11)

    • Hukumu itaanzia patakatifu (6)

9  Kisha akaita katika masikio yangu kwa sauti kubwa, na kusema: “Ita wale wenye wataleta azabu juu ya muji, kila mumoja wao akiwa na silaha yake ya kuharibu katika mukono wake!”  Nikaona wanaume sita (6) wakikuja kutoka upande wa mulango mukubwa wa juu+ wenye kuelekea kaskazini, kila mumoja alikuwa na silaha yake ya kuponda-ponda katika mukono wake; na kulikuwa mwanaume mumoja kati yao mwenye kuvaa nguo ya kitani, alikuwa na chombo cha mwandishi cha kuwekea wino kwenye kiuno chake, nao wakaingia na kusimama pembeni ya mazabahu ya shaba.+  Kisha utukufu wa Mungu wa Israeli,+ ukainuka kutoka kwenye ulikuwa umetulia juu ya makerubi na kuenda kwenye kizingiti* cha muingilio wa nyumba hiyo,+ naye akaanza kumuita ule mwanaume mwenye alikuwa amevaa nguo ya kitani, ambaye kwenye kiuno chake kulikuwa chombo cha mwandishi cha kuwekea wino.  Yehova akamuambia: “Pita katika muji wote, katika Yerusalemu yote, na utie alama kwenye mapaji ya nyuso za watu wenye kusumbuka na kulia kwa maumivu+ kwa sababu ya machukizo yote yenye kufanywa katika muji.”+  Naye akaambia wale wengine katika masikio yangu: “Mupite katika muji wote nyuma yake na kupiga. Jicho lenu lisisikitike, na musisikie huruma yoyote.+  Muzee, kijana mwanaume, bikira, mutoto mudogo, na wanamuke mutawaua kabisa.+ Lakini musimukaribie mutu yeyote mwenye kuwa na ile alama juu yake.+ Mutaanzia patakatifu pangu.”+ Kwa hiyo wakaanza na wale wazee wenye walikuwa mbele ya nyumba.+  Kisha akawaambia: “Muchafue nyumba na mujaze viwanja watu wenye kuuawa.+ Muende!” Basi wakaenda na wakapiga na kuua watu katika muji.  Wakati walikuwa wanapiga na kuua, mimi peke yangu ndiye niliachwa, na nikaanguka uso chini na kusema kwa sauti kubwa: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova! Je, utaharibu mabaki wote wa Israeli wakati unamwanga kasirani yako kali juu ya Yerusalemu?”+  Kwa hiyo akaniambia: “Kosa la nyumba ya Israeli na Yuda ni kubwa, kubwa sana.+ Inchi imejaa umwangaji wa damu,+ na muji umejaa upotovu.+ Kwa maana wanasema, ‘Yehova ameacha inchi hii, na Yehova haone.’+ 10  Lakini mimi, jicho langu halitasikitika; wala sitakuwa na huruma.+ Nitaleta matokeo ya njia yao juu ya kichwa chao wenyewe.” 11  Kisha nikamuona ule mwanaume mwenye kuvaa nguo ya kitani mwenye alikuwa na chombo cha kuwekea wino kwenye kiuno chake akirudia na kutoa habari, na kusema: “Nimefanya kama vile umeniamuru.”

Maelezo ya Chini

Hapa kizingiti ni ubao wenye kuwa chini ya mulango.