Cha Pili cha Wafalme 20:1-21

  • Ugonjwa wa Hezekia na kupona kwake (1-11)

  • Wajumbe kutoka Babiloni (12-19)

  • Kifo cha Hezekia (20, 21)

20  Katika siku hizo Hezekia akakuwa mugonjwa na alikuwa karibu kufa.+ Nabii Isaya mwana wa Amozi akakuja na kumuambia, “Yehova anasema hivi: ‘Patia nyumba yako maagizo, kwa maana utakufa; hautapona.’”+  Basi akageuza uso wake kuelekea ukuta na kuanza kusali kwa Yehova:  “Ninakuomba, Ee Yehova, kumbuka, tafazali, namna nimetembea mbele yako kwa uaminifu na kwa moyo kamili, na nimetenda mambo ya muzuri mbele ya macho yako.”+ Na Hezekia akaanza kulia sana.  Isaya alikuwa hajafika katika kiwanja cha katikati wakati neno la Yehova lilikuja kwake, na kusema:+  “Rudia na umuambie Hezekia, kiongozi wa watu wangu, ‘Yehova Mungu wa Daudi babu yako anasema hivi: “Nimesikia sala yako. Nimeona machozi yako.+ Angalia, ninakuponyesha.+ Katika siku ya tatu (3) utapanda kuenda kwenye nyumba ya Yehova.+  Nitaongeza miaka kumi na tano (15) kwenye maisha yako,* na nitakuokoa wewe na muji huu kutoka katika mukono wa mufalme wa Ashuru,+ na nitalinda muji huu kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mutumishi wangu.”’”+  Kisha Isaya akasema: “Mulete keki ya tini zenye kukauka zenye zilifinywa-finywa.” Basi wakaileta na kuitia kwenye jipu hilo, kisha akapona pole kwa pole.+  Hezekia alikuwa amemuuliza Isaya: “Ni alama gani+ yenye itaonyesha kwamba Yehova ataniponyesha na kwamba katika siku ya tatu (3) nitapanda kuenda kwenye nyumba ya Yehova?”  Isaya akajibu: “Hii ndiyo alama kutoka kwa Yehova yenye itakuonyesha kwamba Yehova atatimiza neno lenye amesema: Je, unataka kivuli chenye kuwa kwenye ngazi* kiende mbele hatua kumi (10) ao kirudie nyuma hatua kumi?”+ 10  Hezekia akasema: “Ni jambo jepesi kwa kivuli kuenda mbele hatua kumi (10) lakini hapana kurudia nyuma hatua kumi.” 11  Basi nabii Isaya akamuomba Yehova, na Yeye akafanya kivuli chenye kilikuwa kwenye ngazi ya Ahazi kirudie nyuma hatua kumi (10) hata kama kilikuwa kimekwisha kushuka ngazi.+ 12  Wakati huo mufalme wa Babiloni, Berodak-baladani mwana wa Baladani, akamutumia Hezekia barua na zawadi, kwa maana alikuwa amesikia kwamba Hezekia alikuwa mugonjwa.+ 13  Hezekia akawakaribisha* na kuwaonyesha nyumba yake yote ya hazina+—feza, zahabu, mafuta ya zeri na mafuta mengine yenye samani, depo yake ya silaha, na kila kitu chenye kilikuwa katika hazina zake. Hakuna kitu chenye Hezekia hakuwaonyesha katika nyumba yake mwenyewe* na katika eneo lote la utawala wake. 14  Kisha nabii Isaya akaingia kwa Mufalme Hezekia na kumuuliza: “Watu hawa walisema nini, na walitoka wapi?” Basi Hezekia akasema: “Walitoka katika inchi ya mbali, kule Babiloni.”+ 15  Kisha akauliza: “Waliona nini katika nyumba yako?”* Hezekia akajibu: “Waliona kila kitu katika nyumba yangu.* Hakuna kitu chenye sikuwaonyesha katika hazina zangu.” 16  Sasa Isaya akamuambia Hezekia: “Sikia neno la Yehova,+ 17  ‘Angalia! Siku zinakuja, na vitu vyote vyenye kuwa katika nyumba yako* na vyote vyenye mababu zako wameweka mupaka leo vitapelekwa Babiloni.+ Hakuna kitu chenye kitabakia,’ ni vile Yehova anasema. 18  ‘Na wamoja kati ya wana wako mwenyewe wenye utazaa watakamatwa+ na kuwa maofisa wa makao ya mufalme katika nyumba ya kifalme ya mufalme wa Babiloni.’”+ 19  Halafu Hezekia akamuambia Isaya: “Neno la Yehova lenye umesema ni la muzuri.”+ Kisha akaongezea: “Ni muzuri kama kutakuwa amani na utulivu* wakati wa maisha yangu.”*+ 20  Na mambo mengine ya historia ya Hezekia, nguvu zake zote, na namna alitengeneza kile kiziwa cha maji+ na ule mufereji na kuleta maji katika muji,+ je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Yuda? 21  Kisha Hezekia akalalishwa na kupumuzika pamoja na mababu zake;+ na Manase mwana wake+ akakuwa mufalme pa nafasi yake.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “siku zako.”
Pengine ngazi hizo zilitumiwa ili kuhesabia wakati, kama saa ya kivuli.
Ao “akawasikiliza.”
Ao “nyumba yake mwenyewe ya kifalme.”
Ao “nyumba yako ya kifalme.”
Ao “nyumba yangu ya kifalme.”
Ao “nyumba yako ya kifalme.”
Ao “kweli.”
Tnn., “katika siku zangu.”