Ya Kwanza ya Yohana 1:1-10

  • Neno la uzima (1-4)

  • Kutembea katika mwangaza (5-7)

  • Uhitaji wa kuungama zambi (8-10)

1  Kile chenye kilikuwa tangu mwanzo, chenye tulisikia, chenye tuliona kwa macho yetu, chenye tuliangalia, na mikono yetu ikakigusa, kuhusu neno la uzima,+  (ndiyo, uzima ulifunuliwa, na tuliona na tunatoa ushahidi+ na kuwajulisha ninyi uzima wa milele+ wenye ulikuwa pamoja na Baba, na ulifunuliwa kwetu),  kile chenye ­tuliona na kusikia tunawajulisha ninyi pia,+ ili ninyi vilevile mukuwe katika umoja* na sisi. Na huu umoja wetu uko pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo.+  Na tunaandika mambo haya ili furaha yetu ikuwe kamili.  Huu ndio ujumbe wenye tulisikia kutoka kwake na tunawatangazia ninyi: Mungu ni mwangaza,+ na hakuna giza hata kidogo ndani yake.*  Kama tunasema, “Tuko katika umoja naye,” lakini tunaendelea kutembea katika giza, tunasema uongo na hatuzoee kutenda kweli.+  Hata hivyo, kama tuko tunatembea katika mwangaza kama vile yeye mwenyewe iko* katika mwangaza, tuko katika umoja mumoja na mwingine, na damu ya Yesu Mwana wake inatusafisha kutoka katika zambi yote.+  Kama tunasema, “Hatuna zambi,” tunajidanganya sisi wenyewe+ na kweli haiko ndani yetu.  Kama tunaungama zambi zetu, yeye ni muaminifu na mwenye haki na atatusamehe zambi zetu na kutusafisha na kila namna ya ukosefu wa haki.+ 10  Kama tunasema, “Hatukufanya zambi,” tunamufanya yeye kuwa muongo, na neno lake haliko ndani yetu.

Maelezo ya Chini

Ao “ushirika.”
Ao “katika umoja naye.”
Ao “eko.”