Ya Kwanza kwa Watesalonike 5:1-28

  • Kuja kwa siku ya Yehova (1-5)

    • “Amani na usalama!” (3)

  • Mukae macho, mulinde akili zenu(6-11)

  • Vitia-moyo (12-24)

  • Salamu za mwisho (25-28)

5  Sasa kwa habari ya nyakati na vipindi, ndugu, hamuna lazima ya kuandikiwa kitu chochote.  Kwa maana ninyi wenyewe munajua muzuri sana kwamba siku ya Yehova*+ inakuja sawasawa kabisa na vile mwizi anakuja usiku.+  Wakati watakuwa wanasema, “Amani na usalama!” ndipo uharibifu wa kushitukia utakuja juu yao mara moja,+ kama vile maumivu ya kuzaa ya mwanamuke mwenye mimba, na hawataponyoka hata kidogo.  Lakini ninyi, ndugu, hamuko katika giza, ili siku hiyo iwafikie ninyi kwa kushitukia kama vile ingefikia wezi,  kwa maana ninyi wote ni wana wa mwangaza na wana wa muchana.+ Sisi hatuko wa usiku ao wa giza.+  Kwa hiyo basi, tusiendelee kulala usingizi kama wengine,+ lakini tukae macho+ na kulinda akili zetu.+  Kwa maana wale wenye wanalala, wanalala usiku, na wale wenye wanalewa wanalewa usiku.+  Lakini sisi wenye kuwa wa muchana, tulinde akili zetu na kuvaa bamba la kifua la imani na upendo na tumaini la wokovu kama kofia ya chuma+  kwa sababu Mungu hakutuchagua ili tupatwe na kasirani yake kali, lakini alituchagua ili tuokolewe+ kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. 10  Alikufa kwa ajili yetu,+ ili, kama tunabakia macho ao kama tumelala usingizi,* tuishi pamoja naye.+ 11  Kwa hiyo, muendelee kutiana moyo* na kujengana,+ kama vile muko munafanya. 12  Sasa tunawaomba, ndugu, muwaheshimie wale wenye wanafanya kazi kwa bidii kati yenu na kuwasimamia ninyi katika kazi ya Bwana na kuwaonya ninyi; 13  pia, muwafikirie sana katika upendo kwa sababu ya kazi yao.+ Mukuwe wenye kufanya amani kati yenu.+ 14  Kwa upande mwingine, tunawatia moyo,* ndugu, muwaonye wale wenye wanajiendesha bila utaratibu,+ museme kwa namna yenye kufariji wale wenye wameshuka moyo,* musaidie wazaifu, mukuwe wavumilivu kwa watu wote.+ 15  Muhakikishe kuwa hakuna mutu mwenye anamulipa mutu yeyote ubaya kwa ubaya,+ lakini sikuzote mufuatie mambo ya muzuri kwa mutu na mwenzake na kwa wengine wote.+ 16  Mukuwe wenye kufurahi sikuzote.+ 17  Musali bila kuacha.+ 18  Mushukuru kwa kila jambo.+ Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. 19  Musizimishe moto wa roho.+ 20  Musizarau maneno ya unabii.+ 21  Muchunguze mambo yote;+ mushikamane na mambo ya muzuri. 22  Mukatae kila namna ya uovu. 23  Mungu wa amani awatakase kabisa. Na roho na nafsi* na mwili wenu ndugu, vikuwe bila kasoro katika kila jambo, na vilindwe bila lawama wakati wa kuwapo kwa Bwana wetu Yesu Kristo.+ 24  Ule mwenye anawaita ninyi ni muaminifu, na hakika atafanya vile. 25  Ndugu, muendelee kusali kwa ajili yetu.+ 26  Musalimie ndugu wote kwa busu takatifu. 27  Ninawaomba kwa mukazo katika jina la Bwana, kwamba barua hii isomewe ndugu wote.+ 28  Fazili zenye hazistahiliwe za Bwana wetu Yesu Kristo zikuwe pamoja na ninyi.

Maelezo ya Chini

Ao “tumelala usingizi katika kifo.”
Ao “kufarijiana.”
Ao “tunawahimiza.”
Ao “wale wenye wamevunjika moyo.” Tnn., “wale wenye nafsi ya kidogo.”
Ao “uzima.” Angalia Maana ya Maneno.