Ya Kwanza kwa Wakorinto 10:1-33

  • Mifano ya kuonya kutokana na historia ya Israeli (1-13)

  • Onyo juu ya ibada ya sanamu (14-22)

    • Meza ya Yehova, meza ya pepo wachafu (21)

  • Uhuru na kufikiria wengine (23-33)

    • “Mufanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu” (31)

10  Sasa ndugu, ninataka mujue kwamba mababu zetu wote walikuwa chini ya wingu+ na wote walipita katika bahari+  na wote walibatizwa katika Musa kupitia wingu na bahari,  na wote walikula chakula kilekile cha kiroho+  na wote walikunywa maji yaleyale ya kiroho.+ Kwa maana walikuwa wanakunywa kutoka kwenye mwamba wa kiroho wenye uliwafuata, na mwamba huo ulimaanisha* Kristo.+  Lakini, Mungu hakupendezwa na wengi wao, kwa maana walipigwa na kuuawa katika jangwa.+  Sasa mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, ili tusitamani mambo ya mubaya, kama vile wao waliyatamani.+  Na tusikuwe waabudu-sanamu, kama vile wamoja kati yao walikuwa; kama vile imeandikwa: “Watu wakakaa ili kula na kunywa. Kisha wakasimama ili kujifurahisha.”+  Na tusifanye uasherati,* kama vile wamoja kati yao walifanya uasherati,* na elfu makumi mbili na tatu (23000) kati yao wakaanguka kwa siku moja.+  Na tusimujaribu Yehova,*+ kama vile wamoja kati yao walimujaribu, na wakaharibiwa na nyoka.+ 10  Na tusinungunike kama vile wamoja kati yao walinungunika,+ na wakaharibiwa na mwenye kuharibu.+ 11  Sasa mambo hayo yaliwapata ili kuwa mifano, na yaliandikwa ili kuwa onyo kwetu sisi+ wenye tumefikiwa na miisho ya mipangilio ya mambo.* 12  Sasa ule mwenye anawaza kama anasimama afanye angalisho asianguke.+ 13  Hakuna jaribu lenye limewapata ninyi isipokuwa lile lenye kuwa la kawaida kwa watu.+ Lakini Mungu ni muaminifu, na hatawaacha ninyi mujaribiwe kupita vile munaweza kuvumilia,+ lakini pamoja na jaribu hilo atafanya pia njia ya kutokea ili muweze kulivumilia.+ 14  Kwa hiyo, wapendwa wangu, mukimbie ibada ya sanamu.+ 15  Ninasema kama vile kwa watu wenye utambuzi; muhukumu ninyi wenyewe lile lenye ninasema. 16  Kikombe cha baraka chenye tunabariki, je, hicho hakiko kushiriki katika damu ya Kristo?+ Mukate wenye tunavunja, je, huo hauko kushiriki katika mwili wa Kristo?+ 17  Kwa sababu kuko mukate mumoja, sisi, hata kama tuko wengi, tuko mwili mumoja,+ kwa maana sisi wote tunakula mukate huo mumoja. 18  Muangalie Israeli kwa njia ya kimwili: Je, wale wenye wanakula zabihu hawako washiriki pamoja na mazabahu?+ 19  Basi, niseme nini? Kwamba kile chenye kilitolewa zabihu kwa sanamu ni kitu, ao kwamba sanamu ni kitu? 20  Hapana; lakini ninasema kwamba vitu vyenye mataifa wanatoa zabihu, wanavitoa zabihu kwa pepo wachafu na hapana kwa Mungu;+ na sitaki ninyi mukuwe washiriki pamoja na pepo wachafu.+ 21  Hamuwezi kuwa munakunywa kikombe cha Yehova* na kikombe cha pepo wachafu; hamuwezi kuwa munashiriki “meza ya Yehova”*+ na meza ya pepo wachafu. 22  Ao ‘je, tunamuchochea Yehova* akuwe na wivu’?+ Hatuna nguvu kuliko yeye, haiko vile? 23  Mambo yote yanaruhusiwa,* lakini haiko mambo yote ndiyo yenye faida. Mambo yote yanaruhusiwa, lakini haiko mambo yote ndiyo yanajenga.+ 24  Kila mumoja aendelee kutafuta, hapana faida yake mwenyewe, lakini faida ya ule mutu mwingine.+ 25  Mukule kitu chochote chenye kinauzishwa katika soko la nyama, bila kuuliza-uliza kwa sababu ya zamiri yenu, 26  kwa maana “dunia na vitu vyote vyenye kuwa ndani ni vya Yehova.”*+ 27  Kama mutu mwenye haiko muamini anawaalika ninyi na munataka kuenda, mukule kitu chochote chenye kinawekwa mbele yenu, na musiulize-ulize kwa sababu ya zamiri yenu. 28  Lakini kama mutu yeyote anawaambia ninyi, “Hiki ni kitu chenye kilitolewa zabihu,” musikule kwa sababu ya ule mwenye aliwaambia ninyi na kwa sababu ya zamiri.+ 29  Simaanishe zamiri yako wewe mwenyewe, lakini ya ule mutu mwingine. Kwa maana sababu gani uhuru wangu uhukumiwe na zamiri ya mutu mwingine?+ 30  Kama ninakula kwa kutoa shukrani, sababu gani nisemwe mubaya juu ya kile chenye ninatolea shu­krani?+ 31  Kwa hiyo, ikuwe munakula ao munakunywa ao munafanya jambo lingine lolote, mufanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu.+ 32  Muepuke kuwa vikwazo kwa Wayahudi na vilevile kwa Wagiriki na kwa kutaniko la Mungu,+ 33  kama vile ninajaribu kupendeza watu wote katika mambo yote, bila kutafuta faida yangu mwenyewe,+ lakini faida ya wengi, ili wafikie kuokolewa.+

Maelezo ya Chini

Ao “ulikuwa.”
Ao “mifumo ya mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “ni halali.”