Ya Kwanza kwa Wakorinto 1:1-31

  • Salamu (1-3)

  • Paulo anamushukuru Mungu kwa sababu ya Wakorinto (4-9)

  • Wanatiwa moyo kuwa na umoja (10-17)

  • Kristo, nguvu na hekima ya Mungu (18-25)

  • Kujisifu tu katika Yehova (26-31)

1  Paulo, mwenye aliitwa ili kuwa mutume+ wa Kristo Yesu kupitia mapenzi ya Mungu, na Sostene ndugu yetu,  kwa kutaniko la Mungu lenye kuwa katika Korinto,+ kwenu ninyi wenye mumetakaswa katika umoja na Kristo Yesu,+ wenye muliitwa ili kuwa watakatifu, pamoja na wale wote wenye kila mahali wanaitia jina la Bwana wetu, Yesu Kristo,+ Bwana wao na wetu:  Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.  Sikuzote ninamushukuru Mungu wangu kwa ajili yenu kwa sababu ya fazili zenye hazistahiliwe za Mungu zenye mulipewa katika Kristo Yesu;  kwa sababu katika kila jambo mumefanywa kuwa matajiri katika yeye, katika uwezo kamili wa kusema na katika ujuzi kamili,+  kama vile ushahidi juu ya Kristo+ umefanywa kuwa imara katikati yenu,  ili musipungukiwe hata kidogo katika zawadi yoyote, wakati munangojea kwa hamu ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo.+  Yeye atawafanya pia kuwa imara mupaka mwisho, ili mutu yeyote asikuwe na sababu ya kuwashitaki katika siku ya Bwana wetu Yesu Kristo.+  Mungu ni muaminifu,+ mwenye aliwaita ninyi mukuwe katika umoja* na Mwana wake, Yesu Kristo Bwana wetu. 10  Sasa ninawatia ninyi moyo, ndugu, kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ninyi wote museme kwa upatano, na kwamba kusikuwe migawanyiko kati yenu,+ lakini kwamba muunganishwe kabisa katika akili ileile na njia ileile ya kufikiri.+ 11  Kwa maana wamoja wa nyumba ya Kloe wamenijulisha juu yenu ninyi, ndugu zangu, kwamba kuko hali ya kukosa kuelewana katikati yenu. 12  Ninataka kusema hivi, kwamba kila mumoja wenu anasema: “Mimi ni wa Paulo,” “Lakini mimi ni wa Apolo,”+ “Lakini mimi ni wa Kefa,”* “Lakini mimi ni wa Kristo.” 13  Je, Kristo amegawanyika? Paulo hakuuawa kwenye muti kwa ajili yenu, haiko vile? Ao je, mulibatizwa katika jina la Paulo? 14  Ninamushukuru Mungu kwa sababu sikubatiza hata mumoja wenu isipokuwa Krispo+ na Gayo,+ 15  ili mutu yeyote asiseme kwamba mulibatizwa katika jina langu. 16  Ndiyo, nilibatiza pia nyumba ya Stefana.+ Lakini juu ya wale wengine, sijue kama nilibatiza mutu mwingine yeyote. 17  Kwa maana Kristo alinituma, hapana kwa ajili ya kubatiza, lakini kwa ajili ya kutangaza habari njema;+ na hapana kwa maneno ya hekima,* ili muti wa mateso* wa Kristo usifanywe kuwa wenye hauna mafaa yoyote. 18  Kwa maana maneno kwenye muti wa mateso* ni upumbavu kwa wale wenye wanaangamia,+ lakini kwetu sisi wenye tunaokolewa, ni nguvu za Mungu.+ 19  Kwa maana imeandikwa: “Nitaharibu hekima ya watu wenye hekima, na nitakataa* akili ya watu wenye akili.”+ 20  Mutu mwenye hekima iko* wapi? Mwandishi* iko* wapi? Mutu mwenye kubishana juu ya maneno katika mupangilio huu wa mambo* iko* wapi? Je, Mungu hakufanya hekima ya ulimwengu ikuwe upumbavu? 21  Kwa maana, kwa kuwa katika hekima ya Mungu, ulimwengu haukumujua Mungu+ kupitia hekima yake,+ Mungu aliona ni muzuri kuokoa wale wenye wanaamini kupitia upumbavu+ wa lile jambo lenye linahubiriwa. 22  Kwa maana Wayahudi wanaomba alama+ na Wagiriki wanatafuta hekima; 23  lakini sisi tunahubiri Kristo mwenye aliuawa kwenye muti, kwa Wayahudi hiyo ni sababu ya kujikwaa lakini kwa mataifa ni upumbavu.+ 24  Hata hivyo, kwa wale wenye wanaitwa, Wayahudi na pia Wagiriki, Kristo ni nguvu za Mungu na hekima ya Mungu.+ 25  Kwa sababu kitu kipumbavu cha Mungu ni chenye hekima kuliko wanadamu, na kitu zaifu cha Mungu ni chenye nguvu kuliko wanadamu.+ 26  Kwa maana munaona mwito wenu, ndugu, kwamba hakuna wengi wenye hekima katika njia ya kimwili* wenye waliitwa,+ hakuna wengi wenye nguvu, hakuna wengi wenye kuwa wa kizazi chenye cheo,*+ 27  lakini Mungu alichagua vitu vipumbavu vya ulimwengu, ili kupatisha haya watu wenye hekima; na Mungu alichagua vitu zaifu vya ulimwengu, ili kupatisha haya vitu vyenye nguvu;+ 28  na Mungu alichagua vitu vyenye havina maana vya ulimwengu na vitu vyenye kuzarauliwa, vitu vyenye haviko, ili kufanya kuwa bure vitu vyenye viko,+ 29  ili mutu yeyote asijisifu* mbele ya macho ya Mungu. 30  Lakini ni kwa sababu yake ndiyo ninyi muko katika umoja na Kristo Yesu, mwenye amekuwa kwetu hekima kutoka kwa Mungu, pia haki,+ na utakaso,+ na kuachiliwa huru kupitia bei ya ukombozi,+ 31  ili ikuwe kama vile imeandikwa: “Ule mwenye anajisifu, ajisifu katika Yehova.”*+

Maelezo ya Chini

Ao “ushirika.”
Anaitwa pia Petro.
Ao “werevu.”
Ao “nitaweka pembeni.”
Ao “eko.”
Ni kusema, mutu mwenye kujua sana Sheria.
Ao “eko.”
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Ao “kulingana na mawazo ya wanadamu.”
Ao “familia za maana.”
Tnn., “mwili wowote usijisifu.”