Cha Kwanza cha Wafalme 6:1-38

  • Sulemani anajenga hekalu (1-38)

    • Chumba cha ndani kabisa (19-22)

    • Makerubi (23-28)

    • Michongo, milango, kiwanja cha ndani (29-36)

    • Hekalu linamalizika katika miaka saba hivi (37, 38)

6  Katika mwaka wa mia ine makumi munane (480) kisha Waisraeli* kutoka katika inchi ya Misri,+ katika mwaka wa ine (4) kisha Sulemani kuwekwa kuwa mufalme juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivu*+ (ni kusema, mwezi wa pili), Sulemani alianza kujenga nyumba ya Yehova.*+  Nyumba yenye Mufalme Sulemani alimujengea Yehova ilikuwa na urefu wa mikono makumi sita (60),* upana wa mikono makumi mbili (20), na urefu kuenda juu wa mikono makumi tatu (30).+  Baraza+ la mbele ya hekalu* lilikuwa na urefu* wa mikono makumi mbili (20), lililingana na upana wa nyumba.* Urefu wake kuenda chini ulikuwa mikono kumi (10) kuanzia mbele ya nyumba.  Alitengenezea nyumba hiyo madirisha yenye ukubwa wa kadre zake ulienda ukipunguka.+  Pia, alifanya jengo la pembeni lenye kukaribiana na ukuta wa nyumba hiyo; lilizunguka kuta za nyumba hiyo, kuta za hekalu* na za chumba cha ndani kabisa,+ na akajenga vyumba vya pembeni kuzunguka pande zote.+  Gorofa ya chini kabisa ya vyumba vya pembeni ilikuwa na upana wa mikono tano (5), gorofa ya katikati ilikuwa na upana wa mikono sita (6), na gorofa ya tatu (3) ilikuwa na upana wa mikono saba (7), kwa maana alifanya vitegemezo* kuzunguka nyumba hiyo pande zote, ili kitu chochote kisifungwe kwenye kuta za nyumba hiyo.+  Nyumba hiyo ilijengwa kwa majiwe yenye yalichimbuliwa katika shimo yenye yalikuwa yamekwisha kutayarishwa,+ na hivyo hakuna nyundo* wala mashoka wala vifaa vyovyote vya chuma vyenye vilisikika katika nyumba hiyo wakati ilikuwa inajengwa.  Muingilio wa chumba cha pembeni cha chini kabisa ulikuwa upande wa kusini* wa nyumba hiyo,+ na ngazi yenye kupinda-pinda ilielekea juu kwenye gorofa ya katikati, na kutoka kwenye gorofa ya katikati ilipanda mupaka kwenye gorofa ya tatu (3).  Aliendelea kujenga nyumba hiyo na aliimaliza+ na kuifunika kwa mbao za mierezi na mistari ya mbao za mierezi.+ 10  Alijenga vyumba vya pembeni kuzunguka nyumba hiyo pande zote,+ kila chumba kilikuwa na urefu kuenda juu wa mikono tano (5), na viliunganishwa kwenye nyumba hiyo kwa mbao za mierezi. 11  Wakati ule, neno la Yehova lilikuja kwa Sulemani, na kusema: 12  “Na juu ya nyumba hii yenye uko unajenga, kama unatembea katika sheria zangu na unatenda hukumu zangu na unafuata amri zangu zote kwa kutembea ndani yake,+ mimi pia nitakutimizia ahadi yangu yenye nilimuahidi Daudi baba yako,+ 13  na nitakaa katikati ya Waisraeli,+ na sitaacha watu wangu Israeli.”+ 14  Sulemani akaendelea kujenga nyumba hiyo ili kuimaliza. 15  Alijenga kuta za ndani za nyumba hiyo kwa mbao za mierezi. Alifunika kuta za ndani kwa mbao, kuanzia sakafu ya nyumba mupaka kwenye vipande vikubwa vya miti vya dari, na akafunika sakafu ya nyumba kwa mbao za miberoshi.+ 16  Na upande wa nyuma wa nyumba hiyo alijenga sehemu fulani ya mikono makumi mbili (20) kwa mbao za mierezi, kuanzia kwenye sakafu mupaka kwenye vipande vikubwa vya miti, na ndani yake* akajenga chumba cha ndani kabisa,+ Patakatifu Zaidi.+ 17  Na hekalu*+—sehemu ya nyumba yenye ilikuwa mbele yake—lilikuwa la mikono makumi ine (40). 18  Mierezi yenye ilikuwa ndani ya nyumba hiyo ilikuwa na michongo ya vibuyu+ na maua yenye kuchanua.+ Yote ilikuwa mierezi; hakuna jiwe lenye lilionekana. 19  Na alitayarisha chumba cha ndani kabisa+ katika nyumba hiyo ili kuweka ndani sanduku la agano la Yehova.+ 20  Chumba hicho cha ndani kabisa kilikuwa na urefu wa mikono makumi mbili (20), upana wa mikono makumi mbili, na urefu kuenda juu wa mikono makumi mbili;+ na akakifunika kwa zahabu safi; akafunika mazabahu+ kwa mierezi. 21  Sulemani alifunika sehemu ya ndani ya nyumba hiyo kwa zahabu safi,+ na alinyoosha minyororo ya zahabu mbele ya chumba hicho cha ndani kabisa,+ chenye kilikuwa kimefunikwa kwa zahabu. 22  Alifunika nyumba yote kwa zahabu mupaka nyumba yote ilimalizika; pia alifunika kwa zahabu mazabahu yote+ yenye ilikuwa karibu na chumba cha ndani kabisa. 23  Katika chumba cha ndani kabisa alitengeneza makerubi+ wawili kwa mbao za musonobari,* kila mumoja alikuwa na urefu kuenda juu wa mikono kumi (10).+ 24  Bawa moja la kerubi lilikuwa la mikono tano (5), na bawa lingine lilikuwa la mikono tano. Kutoka kwenye mwisho wa bawa moja mupaka kwenye mwisho wa bawa lingine ilikuwa mikono kumi (10). 25  Kerubi wa pili alikuwa pia wa mikono kumi (10). Makerubi wote wawili walikuwa na ukubwa uleule na umbo lilelile. 26  Urefu kuenda juu wa kerubi mumoja ulikuwa wa mikono kumi (10), sawa na urefu kuenda juu wa ule kerubi mwingine. 27  Kisha akaweka makerubi+ hao ndani ya nyumba ya ndani.* Mabawa ya makerubi hao yalinyooka na hivyo bawa la kerubi mumoja lilifika kwenye ukuta mumoja na bawa la kerubi mwingine lilifika kwenye ukuta mwingine, na mabawa yao yalinyooka kuelekea katikati ya nyumba hiyo, na hivyo mabawa yaligusana. 28  Na alifunika makerubi hao kwa zahabu. 29  Na kwenye kuta zote za nyumba hiyo kuzunguka pande zote vyumba vyote vya ndani na pia vya inje,* alichonga maumbo ya makerubi,+ miti ya mitende,+ na maua yenye kuchanua.+ 30  Alifunika sakafu ya nyumba hiyo kwa zahabu katika vyumba vya ndani na vya inje. 31  Na kwa ajili ya muingilio wa chumba cha ndani kabisa alitengeneza milango ya mbao za musonobari, nguzo za pembeni, na miimo yake, ikiwa sehemu moja ya tano (1/5).* 32  Milango hiyo mbili ilikuwa ya mbao za musonobari, na alichonga juu yake makerubi, miti ya mitende, na maua yenye kuchanua, na akaifunika kwa zahabu; na akapigilia zahabu kwa nyundo* juu ya makerubi hao na mitende hiyo. 33  Kwa ajili ya muingilio wa hekalu,* ni vile alitengeneza miimo ya milango kwa mbao za musonobari, zilikuwa za sehemu moja ya ine (1/4).* 34  Na alitengeneza milango mbili kwa mbao za muberoshi. Mulango moja ulikuwa na sehemu mbili zenye zilizunguka kwenye maegemeo, na mulango mwingine ulikuwa na sehemu mbili zenye zilizunguka kwenye maegemeo.+ 35  Alichonga makerubi, miti ya mitende, na maua yenye kuchanua, na alifunika michongo hiyo kwa mabamba membamba ya zahabu. 36  Alijenga kiwanja cha ndani+ kwa mistari tatu (3) ya majiwe yenye kuchongwa na mustari wa mbao za mierezi.+ 37  Katika mwaka wa ine (4), katika mwezi wa Zivu,* musingi wa nyumba ya Yehova ulijengwa;+ 38  na katika mwaka wa kumi na moja (11), katika mwezi wa Buli,* (ni kusema, mwezi wa munane [8]), nyumba ikamalizika na mambo yake yote na kulingana na plani yake.+ Basi aliijenga kwa miaka saba (7).

Maelezo ya Chini

Tnn., “wana wa Israeli.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “hekalu la nyumba.”
Ao “upana.”
Ao “mikono 20 yenye kuenea kwenye upana wa nyumba.”
Hapa linamaanisha Patakatifu.
Ao “shubaka,” ni kusema, nafasi yenye ilitengenezwa kwenye ukuta ili kuwekea vitu.
Ao “hama, marteau.”
Tnn., “kuume.”
Ni kusema, ndani ya nyumba hiyo.
Ni kusema, Patakatifu, penye palikuwa mbele ya Patakatifu Zaidi.
Tnn., “muti wa mafuta,” pengine ni musonobari wa Aleppo.
Ni kusema, Patakatifu Zaidi.
Tnn., “ndani na inje.”
Pengine inamaanisha ujenzi wa muimo wa mulango ao ukubwa wa milango.
Ao “hama, marteau.”
Hapa linamaanisha Patakatifu.
Pengine inamaanisha ujenzi wa muimo wa mulango ao ukubwa wa milango.