Cha Kwanza cha Wafalme 21:1-29

  • Ahabu anatamani shamba la mizabibu la Naboti (1-4)

  • Yezebeli anapanga mupango wa kumuua Naboti (5-16)

  • Ujumbe wa Eliya juu ya Ahabu (17-26)

  • Ahabu anajinyenyekeza (27-29)

21  Kisha mambo hayo, jambo fulani lilitendeka kuhusiana na shamba fulani la mizabibu lenye lilikuwa la Naboti Muyezreeli; lilikuwa katika Yezreeli,+ karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mufalme wa Samaria.  Ahabu akamuambia Naboti: “Unipatie shamba lako la mizabibu ili nilitumie kuwa shamba la mboga, kwa maana liko karibu na nyumba yangu. Kisha nitakupatia shamba la muzuri zaidi la mizabibu kwa kubadilishana nalo. Ao kama unapenda, nitakupatia feza zenye kulingana na samani ya shamba hilo.”  Lakini Naboti akamuambia Ahabu: “Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa, kwa maoni ya Yehova, kwamba mimi nikupatie uriti wa mababu zangu.”+  Basi Ahabu akaingia katika nyumba yake, akiwa mwenye huzuni na mwenye kuvunjika moyo kwa sababu ya jibu lenye Naboti Muyezreeli alikuwa amemupatia wakati alisema: “Sitakupatia uriti wa mababu zangu.” Kisha akalala kwenye kitanda chake, akiwa amegeuza uso wake, na akakataa kula.  Yezebeli bibi yake+ akaingia kumuona na akamuuliza, “Sababu gani umehuzunika* sana na unakataa hata kula?”  Akamujibu: “Ni kwa sababu nilimuambia Naboti Muyezreeli, ‘Unipatie shamba lako la mizabibu nikupatie feza. Ao kama unapenda, acha nikupatie shamba lingine la mizabibu kwa kubadilishana nalo.’ Lakini akasema, ‘Sitakupatia shamba langu la mizabibu.’”  Yezebeli bibi yake akamuambia: “Je, haiko wewe ndiye unatawala kama mufalme juu ya Israeli? Simama, kula chakula, na moyo wako uchangamuke. Nitakupatia shamba la mizabibu la Naboti Muyezreeli.”+  Basi Yezebeli akaandika barua kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri wa Ahabu+ na akatuma barua hizo kwa wazee+ na watu wenye vyeo wenye walikuwa wanaishi katika muji wa Naboti.  Aliandika katika barua hizo: “Mutangaze watu wafunge, na muikalishe Naboti mbele ya watu. 10  Na muikalishe mbele yake watu wawili wenye hawana mafaa yoyote na watoe ushahidi juu yake,+ wakisema, ‘Umemulaani Mungu na mufalme!’+ Kisha mumupeleke inje na mumuue kwa kumupiga majiwe.”+ 11  Basi watu wa muji wake, wazee na watu wenye vyeo wenye walikuwa wanaishi katika muji wake, wakafanya kama vile iliandikwa katika barua zenye Yezebeli aliwatumia. 12  Wakatangaza watu wafunge na wakamuikalisha Naboti mbele ya watu. 13  Kisha wawili kati ya watu wenye hawana mafaa yoyote wakakuja na kukaa mbele yake na wakaanza kutoa ushahidi juu ya Naboti mbele ya watu, wakisema: “Naboti amelaani Mungu na mufalme!”+ Kisha wakamupeleka inje ya muji na wakamuua kwa kumupiga majiwe.+ 14  Sasa wakamutumia Yezebeli ujumbe, wakisema: “Naboti ameuawa kwa kupigwa majiwe.”+ 15  Wakati tu Yezebeli alisikia kwamba Naboti ameuawa kwa kupigwa majiwe, akamuambia Ahabu: “Simama, kamata shamba la mizabibu la Naboti Muyezreeli,+ lenye alikataa kukupatia kwa feza, kwa maana Naboti haiko muzima tena. Amekufa.” 16  Wakati tu Ahabu alisikia kwamba Naboti amekufa, Ahabu alisimama na kuenda kwenye shamba la mizabibu la Naboti Muyezreeli ili alikamate. 17  Lakini neno la Yehova likakuja kwa Eliya+ Mutishbi, na kusema: 18  “Simama, shuka na uende kukutana na Ahabu mufalme wa Israeli, mwenye kuwa katika Samaria.+ Iko* kule katika shamba la mizabibu la Naboti, ameenda kule ili kulikamata. 19  Unapaswa kumuambia: ‘Yehova anasema hivi: “Je, umemuua mutu+ na pia umekamata mali yake?”’+ Kisha umuambie, ‘Yehova anasema hivi: “Mahali imbwa walilambula damu ya Naboti, imbwa watalambula damu yako mwenyewe.”’”+ 20  Ahabu akamuambia Eliya: “Kwa hiyo umenipata, Ee adui yangu!”+ Akajibu: “Nimekupata. ‘Kwa sababu umeazimia* kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova,+ 21  angalia, ninaleta musiba juu yako, na nitafagia kabisa kisha wewe na nitaharibu kutoka kwa Ahabu kila mwanaume,*+ kutia ndani wenye hawana uwezo na wenye kuwa wazaifu katika Israeli.+ 22  Na nitafanya nyumba yako kuwa kama nyumba ya Yeroboamu+ mwana wa Nebati na kama nyumba ya Baasha+ mwana wa Ahiya, kwa maana umenikasirisha na umefanya Israeli watende zambi.’ 23  Pia kuhusu Yezebeli, Yehova amesema hivi: ‘Imbwa watakula Yezebeli katika shamba la Yezreeli.+ 24  Mutu yeyote mwenye ni wa Ahabu mwenye anakufia katika muji imbwa watamukula, na mutu yeyote mwenye anakufia katika eneo la mashamba ndege wa mbinguni watamukula.+ 25  Kwa kweli, hakujatokea hata siku moja mutu yeyote mwenye kuwa kama Ahabu,+ mwenye aliazimia kabisa* kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova, akichochewa na Yezebeli bibi yake.+ 26  Alitenda kwa njia yenye kuchukiza zaidi kwa kufuata sanamu zenye kuchukiza,* kama vile Waamori wote walikuwa wamefanya, wenye Yehova alifukuza kutoka mbele ya Waisraeli.’”+ 27  Wakati tu Ahabu alisikia maneno hayo, akapasua nguo zake na kuvaa nguo za magunia kwenye mwili wake; na akaanza kufunga na kulala chini katika nguo za magunia na kutembea kwa huzuni. 28  Kisha neno la Yehova likakuja kwa Eliya Mutishbi: 29  “Je, umeona namna Ahabu amejinyenyekeza kwa sababu yangu?+ Kwa sababu amejinyenyekeza mbele yangu, sitaleta musiba huo wakati wa maisha yake. Nitaleta musiba huo juu ya nyumba yake katika siku za mwana wake.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “roho yako imehuzunika.”
Ao “Eko.”
Tnn., “umejiuzisha.”
Tnn., “mutu yeyote mwenye kukojoa kwenye ukuta.” Huu ni usemi wa Kiebrania wa kuzarau wenye kumaanisha wanaume.
Tnn., “mwenye alijiuzisha.”
Pengine neno la Kiebrania lenye linatumiwa hapa linahusiana na maneno “mavi ya wanyama” na linatumiwa ili kuonyesha zarau.