Cha Kwanza cha Wafalme 20:1-43

  • Wasiria wanapigana vita na Ahabu (1-12)

  • Ahabu anashinda Wasiria (13-34)

  • Unabii juu ya Ahabu (35-43)

20  Sasa Mufalme Ben-hadadi+ wa Siria+ akakusanya jeshi lake lote pamoja na wafalme wengine makumi tatu na mbili (32) na farasi wao na magari yao; akapanda na kuzunguka+ Samaria kwa ajili ya vita+ na akapigana nayo.  Kisha akatuma wajumbe kwa Mufalme Ahabu+ wa Israeli kwenye muji na akamuambia: “Ben-hadadi anasema hivi:  ‘Feza yako na zahabu yako ni vyangu, na pia bibi zako wazuri zaidi na watoto wako ni wangu.’”  Halafu mufalme wa Israeli akajibu: “Kulingana na neno lako, bwana wangu mufalme, mimi ni wako pamoja na vyote vyenye kuwa vyangu.”+  Kisha wakati fulani wajumbe hao wakarudia na kusema: “Ben-hadadi anasema hivi: ‘Nilikutumia ujumbe huu: “Utanipatia feza yako, zahabu yako, bibi zako, na watoto wako.”  Lakini kesho karibu na wakati kama huu nitatuma watumishi wangu kwako, na watachunguza kwa uangalifu nyumba yako na nyumba za watumishi wako, na watakamata vitu vyako vyote vyenye kutamanika na kuvibeba.’”  Halafu mufalme wa Israeli akaita wazee wote wa inchi na kusema: “Muangalie, tafazali, na muone kwamba mutu huyu anakusudia kuleta musiba, kwa maana aliomba bibi zangu, watoto wangu, feza yangu, na zahabu yangu, na sikumukatalia.”  Kisha wazee wote na watu wote wakamuambia: “Usitii, na usikubali.”  Kwa hiyo akaambia wajumbe wa Ben-hadadi: “Muambie bwana wangu mufalme, ‘Mambo yote yenye pale mwanzo uliomba mutumishi wako nitayafanya, lakini siwezi kufanya jambo hili.’” Basi wajumbe hao wakaenda na wakamupelekea ujumbe huo. 10  Sasa Ben-hadadi akamutumia ujumbe huu: “Miungu inifanyie vile na iongeze juu ya hilo kama katika Samaria kuko mavumbi ya kutosha ili kupatia mukono mumoja kila mumoja kati ya watu wenye kunifuata!” 11  Mufalme wa Israeli akajibu: “Mumuambie, ‘Ule mwenye anavaa silaha zake hapaswe kujisifu kama ule mwenye anazivua.’”+ 12  Wakati tu alisikia jibu hilo, wakati yeye na wale wafalme walikuwa wanakunywa katika mahema yao,* akaambia watumishi wake: “Mujitayarishe kushambulia!” Basi wakajitayarisha kushambulia muji huo. 13  Lakini nabii fulani akamukaribia Mufalme Ahabu+ wa Israeli na kusema: “Yehova anasema hivi: ‘Je, umeona watu wote hawa wengi? Angalia, ninawatia katika mukono wako leo, na kisha utajua kwamba mimi ni Yehova.’”+ 14  Ahabu akauliza: “Kupitia nani?” naye akasema: “Yehova anasema hivi: ‘Kupitia watumishi wa wakubwa wa majimbo.’”* Basi akauliza: “Ni nani mwenye ataanza pigano?” naye akasema: “Wewe!” 15  Kisha Ahabu akahesabia watumishi wa wakubwa wa majimbo, na walikuwa mia mbili makumi tatu na mbili (232); kisha, akahesabia wanaume wote Waisraeli, elfu saba (7 000). 16  Wakatoka katikati ya muchana wakati Ben-hadadi alikuwa anakunywa na kulewa katika mahema* pamoja na wale wafalme makumi tatu na mbili (32) wenye walikuwa wanamusaidia. 17  Wakati watumishi wa wakubwa wa majimbo walitoka kwanza, mara moja Ben-hadadi akatuma wajumbe. Wakamuletea habari: “Wanaume wamekuja kutoka Samaria.” 18  Halafu akasema: “Kama wametoka kwa ajili ya amani, muwakamate wakiwa wazima; ao kama wametoka kwa ajili ya vita, munapaswa tu kuwakamata wakiwa wazima.” 19  Lakini wakati watu hao walitoka katika muji—watumishi wa wakubwa wa majimbo na majeshi yenye yalikuwa yanawafuata⁠— 20  kila mumoja akamupiga adui yake na kumuua. Kisha Wasiria wakakimbia,+ na Israeli wakawafuatilia, lakini Mufalme Ben-hadadi wa Siria akatoroka akiwa juu ya farasi pamoja na wapanda-farasi fulani. 21  Lakini mufalme wa Israeli akatoka na akaendelea kupiga na kuua farasi na magari, na akapata ushindi mukubwa* juu ya Wasiria. 22  Kisha wakati fulani ule nabii+ akamukaribia mufalme wa Israeli na kumuambia: “Uende, ujitie nguvu na ufikirie jambo lenye utafanya,+ kwa maana kwenye mwanzo wa mwaka wenye unakuja* mufalme wa Siria atapanda ili kukushambulia.”+ 23  Sasa watumishi wa mufalme wa Siria wakamuambia: “Mungu wao ni Mungu wa milima. Ndiyo sababu walitushinda. Lakini kama tunapigana nao kwenye inchi tambarare, tutawashinda. 24  Fanya hivi pia: Tosha wafalme wote+ mahali pao, na mahali pao uweke magavana. 25  Kisha ukusanye* jeshi lenye linalingana na jeshi lenye ulipoteza, farasi kwa farasi na gari kwa gari. Acha tupigane nao kwenye inchi tambarare, na hakika tutawashinda.” Basi akasikiliza shauri lao na kufanya vilevile. 26  Kwenye mwanzo wa mwaka,* Ben-hadadi akakusanya Wasiria na akapanda kuenda Afeki+ ili kupigana na Israeli. 27  Watu wa Israeli pia walikusanywa na kupewa vitu vyenye walikuwa navyo lazima, na wakatoka ili kukutana nao. Wakati watu wa Israeli walipiga kambi mbele yao, walikuwa kama makundi mbili ya kidogo ya mbuzi, lakini Wasiria walijaa inchi yote.+ 28  Kisha ule mutu wa Mungu wa kweli akamukaribia mufalme wa Israeli na kusema: “Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu Wasiria wamesema: “Yehova ni Mungu wa milima, na haiko Mungu wa inchi tambarare,” nitatia watu hawa wengi katika mukono wako,+ na hakika utajua kwamba mimi ni Yehova.’”+ 29  Wakaendelea kupiga kambi wakiangaliana kwa siku saba (7), na katika siku ya saba pigano likaanza. Katika siku moja, watu wa Israeli wakapiga na kuua maaskari Wasiria elfu mia moja (100 000) wenye kutembea kwa miguu. 30  Na wenye walibakia wakakimbilia Afeki,+ katika muji. Lakini ukuta ukaangukia wanaume elfu makumi mbili na saba (27 000) kati ya wale wenye walikuwa wamebakia. Ben-hadadi pia akakimbia na kuingia katika muji, na akajificha katika chumba fulani cha ndani. 31  Kwa hiyo watumishi wake wakamuambia: “Angalia, tumesikia kwamba wafalme wa nyumba ya Israeli ni wafalme wenye rehema.* Tafazali, uturuhusu tuvae nguo za magunia kwenye viuno vyetu na tufunge kamba kwenye vichwa vyetu na tuende kwa mufalme wa Israeli. Pengine ataokoa uzima wako.”*+ 32  Basi wakavaa nguo za magunia kuzunguka viuno vyao na kamba kwenye vichwa vyao na wakaingia kwa mufalme wa Israeli na kusema: “Mutumishi wako Ben-hadadi anasema, ‘Tafazali, uniache niishi.’”* Akajibu: “Je, angali muzima? Yeye ni ndugu yangu.” 33  Watu hao wakaona jambo hilo kuwa alama ya mambo yenye yatatokea na bila kukawia wakaamini neno lake, basi wakasema: “Ben-hadadi ni ndugu yako.” Kwa hiyo akasema: “Muende na mumulete.” Kisha Ben-hadadi akatoka ili kuenda kukutana naye, na akamupandisha katika gari. 34  Sasa Ben-hadadi akamuambia: “Miji yenye baba yangu alikamata kutoka kwa baba yako nitairudisha, na unaweza kujianzishia masoko* katika Damasko, kama vile baba yangu alifanya katika Samaria.” Ahabu akajibu, “Kwa musingi wa mapatano haya,* nitakuacha uende.” Basi akafanya mapatano pamoja naye na akamuacha aende. 35  Kwa neno la Yehova, mumoja wa wana wa manabii*+ akamuambia mwenzake: “Tafazali, unipige.” Lakini mutu huyo akakataa kumupiga. 36  Basi akamuambia: “Kwa sababu haukusikiliza sauti ya Yehova, wakati tu utaniacha, simba atakuua.”* Kisha tu kumuacha, simba akamukuta na kumuua. 37  Akamukuta mutu mwingine na kusema: “Tafazali, unipige.” Basi mutu huyo akamupiga na kumuumiza. 38  Kisha nabii huyo akaenda na kungojea mufalme pembeni ya barabara, akaweka kitambaa kwenye macho yake ili asiweze kutambuliwa. 39  Wakati mufalme alikuwa anapita, akamuambia hivi mufalme kwa sauti kubwa: “Mutumishi wako alienda mahali kwenye mapambano yalikuwa makali sana, na kulikuwa mutu fulani mwenye alikuwa anatoka na aliniletea mutu mumoja na kusema, ‘Chunga mutu huyu. Kama anakosekana, uzima wako utachukua nafasi ya uzima wake,*+ ao tofauti na hilo utalipa talanta* moja ya feza.’ 40  Na wakati mutumishi wako alikuwa anafanya kazi hapa na pale, kwa kushitukia, ule mutu akaenda.” Mufalme wa Israeli akamuambia: “Ni vile hukumu yako mwenyewe itakuwa; umeamua vile wewe mwenyewe.” 41  Kisha akatosha haraka kitambaa chenye kilikuwa kwenye macho yake, na mufalme wa Israeli akatambua kwamba alikuwa mumoja wa manabii.+ 42  Akamuambia: “Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu umeacha mutu mwenye nilisema anapaswa kuharibiwa aponyoke kutoka katika mukono wako,+ uzima wako unapaswa kuchukua nafasi ya uzima wake,*+ na watu wako wanapaswa kuchukua nafasi ya watu wake.’”+ 43  Halafu mufalme wa Israeli akaenda kwake kule Samaria,+ akiwa mwenye huzuni na mwenye kuvunjika moyo.

Maelezo ya Chini

Ao “vibanda vyao.”
Ao “wilaya za utawala.”
Ao “vibanda.”
Ao “akafanya machinjo makubwa.”
Ni kusema, katika kipindi cha mvua ya mwisho chenye kinakuja.
Tnn., “uhesabie.”
Ni kusema, katika kipindi cha mvua ya mwisho.
Ao “ni wafalme wenye upendo mushikamanifu.”
Ao “nafsi yako.”
Ao “uache nafsi yangu iishi.”
Ao “kujipatia barabara.”
Ao “agano hili.”
Inaonekana “wana wa manabii” ilikuwa masomo ya kufundisha manabii ao chama fulani cha manabii.
Ao “atakupiga na kukuangusha chini.”
Ao “nafsi yako itakuwa pa nafasi ya nafsi yake.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Ao “nafsi yako itakuwa pa nafasi ya nafsi yake.”