Cha Kwanza cha Wafalme 19:1-21

  • Eliya anakimbia kasirani kali ya Yezebeli (1-8)

  • Yehova anamutokea Eliya kule Horebu (9-14)

  • Eliya anaambiwa amutie mafuta Hazaeli, Yehu, Elisha (15-18)

  • Elisha anawekwa ili kuchukua nafasi ya Eliya (19-21)

19  Kisha Ahabu+ akamuambia Yezebeli+ mambo yote yenye Eliya alikuwa amefanya na namna alikuwa ameua manabii wote kwa upanga.+  Halafu Yezebeli akatuma mujumbe kwa Eliya, akisema: “Miungu inifanyie vile na iongeze juu ya hilo kama kufikia kesho wakati kama huu sitakufanya ukuwe kama* kila mumoja wao!”  Basi akaogopa, kwa hiyo akasimama na kukimbia ili kuokoa uzima wake.*+ Akakuja Beer-sheba,+ ya Yuda,+ na akaacha mutumishi wake kule.  Akaenda katika jangwa safari ya siku moja na akakuja na kukaa chini ya muti wa muretemu, na akaomba akufe.* Akasema: “Imetosha! Sasa, Ee Yehova, ondoa uzima wangu,*+ kwa maana mimi siko mutu muzuri zaidi kuliko mababu zangu.”  Kisha akalala chini na kupata usingizi chini ya muti huo wa muretemu. Lakini kwa kushitukia malaika akamugusa+ na kumuambia: “Simama na ukule.”+  Wakati aliangalia, karibu na kichwa chake kulikuwa mukate wa muviringo juu ya majiwe yenye moto na pia jagi la maji. Akakula na kunywa na akalala chini tena.  Kisha wakati fulani malaika wa Yehova akarudia mara ya pili na akamugusa na kusema: “Simama na ukule, kwa maana safari itakuwa murefu sana kwako.”  Basi akasimama na akakula na kunywa, na katika nguvu za chakula hicho akaendelea kusafiri kwa siku makumi ine (40) muchana na usiku mupaka wakati alifika Horebu, mulima wa Mungu wa kweli.+  Kule akaingia katika pango+ na kulala ndani usiku; na angalia! neno la Yehova likakuja kwake, na kumuambia: “Unafanya nini hapa, Eliya?” 10  Basi akasema: “Nimekuwa na bidii kwelikweli kwa ajili ya Yehova Mungu wa majeshi;+ kwa maana watu wa Israeli wameacha agano lako,+ wamebomoa mazabahu zako, na wameua manabii wako kwa upanga,+ na ni mimi tu ndiye nimebakia. Sasa wanatafuta kuondoa uzima wangu.”*+ 11  Lakini Akasema: “Toka inje na usimame kwenye mulima mbele ya Yehova.” Na angalia! Yehova alikuwa anapita karibu,+ na upepo mukubwa na wenye nguvu ulikuwa unapasua milima na kuvunja miamba mbele ya Yehova,+ lakini Yehova hakukuwa katika upepo huo. Kisha upepo, kukakuwa tetemeko la inchi,+ lakini Yehova hakukuwa katika tetemeko hilo la inchi. 12  Kisha tetemeko la inchi, kukakuwa moto,+ lakini Yehova hakukuwa katika moto huo. Kisha moto, kukakuwa sauti tulivu, ya chini.+ 13  Wakati tu Eliya aliisikia, akafunika uso wake katika nguo yake ya pekee+ na akatoka inje na kusimama kwenye muingilio wa pango. Kisha sauti ikamuuliza: “Unafanya nini hapa, Eliya?” 14  Basi akasema: “Nimekuwa na bidii kwelikweli kwa ajili ya Yehova Mungu wa majeshi; kwa maana watu wa Israeli wameacha agano lako,+ wamebomoa mazabahu zako, na wameua manabii wako kwa upanga, na ni mimi tu ndiye nimebakia. Sasa wanatafuta kuondoa uzima wangu.”*+ 15  Yehova akamuambia: “Rudia, na uende katika jangwa la Damasko. Wakati utafika, umutie mafuta Hazaeli+ ili akuwe mufalme juu ya Siria. 16  Pia umutie mafuta Yehu+ mujukuu wa Nimshi ili akuwe mufalme juu ya Israeli, na umutie mafuta Elisha* mwana wa Shafati kutoka Abel-mehola ili akuwe nabii wa kuchukua nafasi yako.+ 17  Mutu yeyote mwenye ataponyoka upanga wa Hazaeli,+ Yehu atamuua;+ na mutu yeyote mwenye ataponyoka upanga wa Yehu, Elisha atamuua.+ 18  Na ningali na watu elfu saba (7 000) katika Israeli,+ wale wote wenye hawakumupigia Baali magoti+ na wenye vinywa vyao havikumubusu.”+ 19  Basi akatoka kule na kumukuta Elisha mwana wa Shafati akilima kwa kutumia ngombe-dume makumi mbili na ine (24) wenye kufungwa wawili-wawili, na alikuwa na wale wawili wa mwisho. Basi Eliya akamukaribia na akatupa nguo yake ya pekee+ juu yake. 20  Mara moja akaacha wale ngombe-dume na akakimbia kumufuata Eliya na kusema: “Tafazali, uniruhusu nibusu baba yangu na mama yangu. Kisha nitakufuata.” Akamujibu: “Uende, urudie, kwa maana nimefanya nini ili kukuzuia?” 21  Basi akarudia na akakamata ngombe-dume wawili wenye kufungwa pamoja na akawatoa zabihu, na akatumia vifaa vya kulimia ili kutokotesha nyama ya ngombe-dume hao na akaipatia watu, na wakakula. Kisha, akasimama na kumufuata Eliya na akaanza kumutumikia.+

Maelezo ya Chini

Ao “sitafanya nafsi yako ikuwe kama nafsi ya.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yake ikufe.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “nafsi yangu.”
Maana yake “Mungu Ni Wokovu.”