Cha Kwanza cha Wafalme 13:1-34

  • Unabii juu ya mazabahu ya Beteli (1-10)

    • Mazabahu inapasuka (5)

  • Mutu wa Mungu anakosa kutii (11-34)

13  Kwa neno la Yehova, mutu fulani wa Mungu+ alitoka Yuda na kuja Beteli wakati Yeroboamu alikuwa amesimama karibu na mazabahu+ kusudi achome zabihu ili zitoe moshi.  Kisha akaita kwa sauti kubwa kuelekea mazabahu kwa neno la Yehova na kusema: “Ee mazabahu, mazabahu! Yehova anasema hivi: ‘Angalia! Mwana mwenye kuitwa Yosia+ atazaliwa katika nyumba ya Daudi! Atatoa makuhani wa mahali pa juu kuwa zabihu juu yako, wale wenye wanachoma zabihu juu yako ili zitoe moshi, na atateketeza mifupa ya wanadamu juu yako.’”+  Akatoa alama* siku hiyo, kwa kusema: “Hii ndiyo alama* yenye Yehova ametangaza: Angalia! Mazabahu itapasuka, na majivu* yenye kuwa juu yake yatamwangika.”  Wakati tu mufalme alisikia neno lenye ule mutu wa Mungu wa kweli alikuwa amesema kwa sauti kubwa kuelekea mazabahu kule Beteli, Yeroboamu akanyoosha mukono wake kutoka kwenye mazabahu na kusema: “Mumukamate!”+ Mara moja, mukono wenye alikuwa amemunyooshea ukakauka,* na hakuweza kuurudisha nyuma.+  Kisha mazabahu ikapasuka na majivu yakamwangika kutoka kwenye mazabahu kulingana na ile alama* yenye ule mutu wa Mungu wa kweli alikuwa ametoa kwa neno la Yehova.  Sasa mufalme akamuambia ule mutu wa Mungu wa kweli: “Tafazali, omba rehema ya* Yehova Mungu wako, na usali kwa ajili yangu kwamba nirudishiwe mukono wangu.”+ Halafu ule mutu wa Mungu wa kweli akaomba rehema ya Yehova, na mukono wa mufalme ukarudia katika hali yake ya zamani.  Kisha mufalme akamuambia ule mutu wa Mungu wa kweli: “Kuja nyumbani pamoja na mimi na ukule chakula, na nikupatie zawadi.”  Lakini ule mutu wa Mungu wa kweli akamuambia mufalme: “Hata kama unanipatia nusu ya nyumba yako, sitakuja pamoja na wewe na kula mukate ao kunywa maji mahali hapa.  Kwa maana hivi ndivyo niliamuriwa kupitia neno la Yehova: ‘Haupaswe kula mukate ao kunywa maji, na haupaswe kurudia kupitia njia yenye ilikuleta.’” 10  Basi akaondoka kupitia njia ingine, na hakurudia kupitia njia yenye alipita ndani wakati alikuja Beteli. 11  Kulikuwa nabii fulani muzee mwenye alikuwa anakaa katika Beteli, na wana wake wakakuja nyumbani na kumuelezea mambo yote yenye ule mutu wa Mungu wa kweli alikuwa amefanya siku hiyo katika Beteli na maneno yenye alikuwa amemuambia mufalme. Kisha wao kumuelezea baba yao mambo hayo, 12  baba yao akawauliza: “Alienda kupitia njia gani?” Kwa hiyo wana wake wakamuonyesha njia yenye ule mutu wa Mungu wa kweli mwenye alitoka Yuda alipita ndani wakati alienda. 13  Sasa akaambia wana wake: “Munitandikie punda.” Wakamutandikia punda, na akapanda juu yake. 14  Akamufuata ule mutu wa Mungu wa kweli na akamukuta amekaa chini ya muti mukubwa. Kisha akamuambia: “Je, wewe ndiye ule mutu wa Mungu wa kweli mwenye alikuja kutoka Yuda?”+ Akajibu: “Ni mimi.” 15  Akamuambia: “Kuja nyumbani pamoja na mimi na ukule mukate.” 16  Lakini akasema: “Siwezi kurudia pamoja na wewe ao kukubali mualiko wako, na siwezi kula mukate ao kunywa maji pamoja na wewe mahali hapa. 17  Kwa maana niliambiwa kupitia neno la Yehova, ‘Haupaswe kula mukate ao kunywa maji kule. Haupaswe kurudia kupitia njia yenye ilikuleta.’” 18  Halafu akamuambia: “Mimi pia ni nabii kama wewe, na malaika aliniambia kwa neno la Yehova, ‘Umurudishe pamoja na wewe kwenye nyumba yako ili akule mukate na akunywe maji.’” (Alimudanganya.) 19  Basi akarudia pamoja naye ili akule mukate na akunywe maji katika nyumba yake. 20  Wakati walikuwa wamekaa kwenye meza, neno la Yehova likakuja kwa ule nabii mwenye alikuwa amemurudisha, 21  na akaita kwa sauti kubwa ule mutu wa Mungu wa kweli mwenye alitoka Yuda, na kusema, “Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu uliasi agizo la Yehova na haukushika amri yenye Yehova Mungu wako alikupatia, 22  lakini ulirudia ili kula mukate na kunywa maji mahali kwenye uliambiwa, “Usikule mukate ao kunywa maji,” maiti yako haitaingia katika kaburi la mababu zako.’”+ 23  Kisha ule mutu wa Mungu wa kweli kula mukate na kunywa, ule nabii muzee akatandika punda kwa ajili ya ule nabii mwenye alikuwa amerudisha. 24  Basi akaanza kuenda, lakini simba akakutana naye katika barabara na kumuua.+ Maiti yake ikatupwa katika barabara, na punda akasimama pembeni yake; simba pia alikuwa amesimama pembeni ya maiti hiyo. 25  Kulikuwa watu wenye kupita wenye waliona maiti hiyo ikiwa imetupwa katika barabara na simba akiwa amesimama pembeni ya maiti hiyo. Wakaingia na kueleza jambo hilo katika muji kwenye ule nabii muzee alikuwa anaishi. 26  Wakati ule nabii mwenye alikuwa amemurudisha kutoka katika barabara alisikia jambo hilo, mara moja akasema: “Ni ule mutu wa Mungu wa kweli mwenye aliasi agizo la Yehova;+ kwa hiyo Yehova alimutoa kwa simba, ili amurarue na kumuua, kulingana na neno la Yehova lenye alimuambia.”+ 27  Kisha akaambia wana wake: “Munitandikie punda.” Basi wakamutandika. 28  Kisha akaenda na akakuta ile maiti imetupwa katika barabara, na punda na simba wakiwa wamesimama pembeni ya ile maiti. Simba hakukuwa amekula ile maiti, na hakukuwa amemupasua punda vipande-vipande. 29  Ule nabii akanyangula ile maiti ya ule mutu wa Mungu wa kweli na akamuweka juu ya punda, na akamurudisha katika muji wake mwenyewe ili kumuombolezea na kumuzika. 30  Basi akalalisha maiti hiyo katika kaburi lake mwenyewe, na wakaendelea kumulilia kwa sauti kubwa: “Ole, ndugu yangu!” 31  Kisha kumuzika, akaambia wana wake: “Wakati nitakufa, munapaswa kunizika mahali kwenye ule mutu wa Mungu wa kweli amezikwa. Mulalishe mifupa yangu karibu na mifupa yake.+ 32  Neno lenye alisema kwa sauti kubwa kwa neno la Yehova juu ya mazabahu yenye kuwa katika Beteli na juu ya nyumba zote za ibada zenye kuwa mahali pa juu+ katika miji ya Samaria hakika litatimia.”+ 33  Hata kisha mambo hayo kutendeka, Yeroboamu hakugeuka na kuacha njia yake ya mubaya, lakini aliendelea kuweka makuhani kwa ajili ya mahali pa juu kutoka kati ya watu wa kawaida.+ Mutu yeyote mwenye alitaka kuwa kuhani, alikuwa anamuweka kuwa kuhani,* kwa kusema: “Akuwe mumoja wa makuhani wa mahali pa juu.”+ 34  Zambi hiyo ya nyumba ya Yeroboamu+ ilifanya waharibiwe na kuondolewa kwenye uso wa dunia.+

Maelezo ya Chini

Ao “kitu cha ajabu.”
Ao “kitu cha ajabu.”
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.
Ao “ukapooza.”
Ao “kitu cha ajabu.”
Ao “tuliza uso wa.”
Tnn., “Alikuwa anajaza mukono wa mutu yeyote mwenye alitaka.”