Cha Kwanza cha Wafalme 12:1-33

  • Jibu la ukali la Rehoboamu (1-15)

  • Makabila kumi yanaasi (16-19)

  • Yeroboamu anafanywa kuwa mufalme wa Israeli (20)

  • Rehoboamu anaambiwa asipigane na Israeli (21-24)

  • Ibada ya Yeroboamu ya kitoto-dume cha ngombe (25-33)

12  Rehoboamu alienda Shekemu, kwa maana Israeli wote walikuwa wamekuja Shekemu+ ili kumufanya kuwa mufalme.+  Wakati tu Yeroboamu mwana wa Nebati alisikia habari hiyo (alikuwa angali Misri kwa sababu alikuwa amemukimbia Mufalme Sulemani na alikuwa anaishi Misri),+  wakatuma watu wamuite. Kisha Yeroboamu na kutaniko lote la Israeli wakakuja kwa Rehoboamu na kusema:  “Baba yako alifanya nira yetu ikuwe nguvu.+ Lakini kama unafanya utumishi mugumu wa baba yako kuwa mwepesi zaidi na unapunguza uzito wa nira nzito* yenye aliweka juu yetu, tutakutumikia.”  Halafu akawaambia: “Muende kwa siku tatu (3); kisha murudie kwangu.” Basi watu wakaenda.+  Kisha Mufalme Rehoboamu akafanya shauri pamoja na wanaume wazee* wenye walikuwa wamemutumikia Sulemani baba yake wakati alikuwa muzima, na kusema: “Munaweza kutoa shauri gani juu ya namna ya kujibu watu hawa?”  Wakamujibu: “Kama leo utakuwa mutumishi wa watu hawa na kukubali ombi lao na kuwapatia jibu lenye kufaa, watakuwa watumishi wako sikuzote.”  Lakini, akakataa shauri lenye wanaume wazee* walimupatia, na akafanya shauri pamoja na vijana wenye walikomaa pamoja naye na wenye sasa walikuwa watumishi wake.+  Akawauliza: “Munatoa shauri gani juu ya namna tunapaswa kujibu watu hawa wenye wameniambia, ‘Fanya nira yenye baba yako aliweka juu yetu kuwa mwepesi zaidi’?” 10  Vijana hao wenye walikomaa pamoja naye wakamuambia: “Ni hivi unapaswa kuambia watu hawa wenye wamekuambia, ‘Baba yako alifanya nira yetu kuwa nzito, lakini wewe unapaswa kuifanya kuwa mwepesi zaidi kwa ajili yetu’; ni hivi unapaswa kuwaambia: ‘Kidole changu kidogo kitakuwa kinene kuliko kiuno cha baba yangu. 11  Baba yangu aliweka nira nzito juu yenu, lakini mimi nitaongeza kwenye nira yenu. Baba yangu aliwapatia ninyi azabu kwa fimbo, lakini mimi nitawapatia azabu kwa mijeledi.’” 12  Yeroboamu na watu wote wakakuja kwa Rehoboamu siku ya tatu (3), kama vile mufalme alikuwa amesema: “Murudie kwangu siku ya tatu.”+ 13  Lakini mufalme akajibu watu kwa ukali, akakataa shauri lenye wanaume wazee* walikuwa wamemupatia. 14  Akawajibu kulingana na shauri la vijana, kwa kusema: “Baba yangu alifanya nira yenu kuwa nzito, lakini mimi nitaongeza kwenye nira yenu. Baba yangu aliwapatia ninyi azabu kwa fimbo, lakini mimi nitawapatia azabu kwa mijeledi.” 15  Basi mufalme hakusikiliza watu, kwa maana Yehova ndiye alitokeza badiliko hilo la mambo,+ ili kutimiza neno lenye Yehova alikuwa amemuambia Yeroboamu mwana wa Nebati kupitia Ahiya+ Mushilo. 16  Wakati Israeli wote waliona kwamba mufalme amekataa kuwasikiliza, watu wakamujibu mufalme: “Tuko na fungu gani katika Daudi? Hatuna uriti wowote katika mwana wa Yese. Muende kwa miungu yenu, Ee Israeli. Sasa hangaikia nyumba yako mwenyewe, Ee Daudi!” Kwa hiyo Israeli wakarudia kwenye nyumba zao.*+ 17  Lakini Rehoboamu akaendelea kutawala juu ya Waisraeli wenye walikuwa wanaishi katika miji ya Yuda.+ 18  Kisha Mufalme Rehoboamu akamutuma Adoramu,+ mwenye alikuwa musimamizi wa watu wenye waliandikishwa kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa, lakini Israeli wote wakamupiga majiwe na kumuua. Mufalme Rehoboamu akaweza kupanda gari lake ili kukimbilia Yerusalemu.+ 19  Na Waisraeli wamekuwa wakiasi+ nyumba ya Daudi mupaka leo. 20  Wakati tu Israeli wote walisikia kwamba Yeroboamu alikuwa amerudia, wakamuita kwenye mukusanyiko na wakamufanya kuwa mufalme juu ya Israeli yote.+ Hakuna mutu yeyote kati ya watu mwenye alifuata nyumba ya Daudi isipokuwa kabila la Yuda.+ 21  Wakati Rehoboamu alifika Yerusalemu, alikusanya mara moja nyumba yote ya Yuda na kabila la Benyamini, wapiganaji-vita elfu mia moja makumi munane (180 000) wenye walizoezwa,* kusudi wapigane na nyumba ya Israeli ili kurudisha ufalme kwa Rehoboamu mwana wa Sulemani.+ 22  Kisha neno la Mungu wa kweli likakuja kwa Shemaya+ mutu wa Mungu wa kweli, na kusema: 23  “Umuambie Rehoboamu mwana wa Sulemani mufalme wa Yuda na uambie nyumba yote ya Yuda na Benyamini na watu wengine, 24  ‘Yehova anasema hivi: “Hamupaswe kupanda na kupigana na ndugu zenu Waisraeli. Kila mumoja wenu anapaswa kurudia kwenye nyumba yake, kwa maana nimefanya mambo haya yatendeke.”’”+ Basi wakatii neno la Yehova na wakarudia kwao, kama vile Yehova alikuwa amewaambia. 25  Kisha Yeroboamu akajenga* Shekemu+ katika eneo lenye milima la Efraimu na akaishi pale. Kutoka pale, akaenda na kujenga* Penueli.+ 26  Yeroboamu akasema katika moyo wake: “Sasa ufalme utarudia kwa nyumba ya Daudi.+ 27  Kama watu hawa wanaendelea kupanda ili kutoa zabihu kwenye nyumba ya Yehova katika Yerusalemu,+ moyo wa watu hawa utarudia pia kwa bwana wao, Mufalme Rehoboamu wa Yuda. Ndiyo, wataniua na kurudia kwa Mufalme Rehoboamu wa Yuda.” 28  Kisha kufanya shauri, mufalme akatengeneza vitoto-dume mbili vya ngombe vya zahabu+ na akaambia watu: “Ni vigumu sana kwenu kupanda Yerusalemu. Angalia, Mungu wenu huyu, Enyi Israeli, mwenye aliwapandisha kutoka inchi ya Misri.”+ 29  Kisha akaweka kimoja katika Beteli,+ na kingine akakiweka katika Dani.+ 30  Na jambo hilo likafanya watende zambi,+ na watu wakaenda mupaka Dani ili kuabudu kile chenye kilikuwa kule. 31  Na akajenga nyumba za ibada mahali pa juu na akaweka makuhani kutoka kati ya watu wa kawaida, wale wenye hawakukuwa Walawi.+ 32  Pia, Yeroboamu akaanzisha sikukuu katika mwezi wa munane (8), siku ya kumi na tano (15) ya mwezi huo, kama ile sikukuu yenye ilikuwa katika Yuda.+ Kwenye mazabahu yenye alijenga kule Beteli,+ alitoa zabihu kwa vile vitoto-dume vya ngombe vyenye alikuwa ametengeneza, na kule Beteli akaweka makuhani kwa ajili ya mahali pa juu penye alikuwa amejenga. 33  Na akaanza kufanya matoleo juu ya ile mazabahu yenye alikuwa amejenga kule Beteli katika siku ya kumi na tano (15) ya mwezi wa munane (8), katika mwezi wenye alikuwa amejichagulia; na akaanzisha sikukuu kwa ajili ya watu wa Israeli, na akapanda juu ya mazabahu ili kutoa matoleo na kuchoma zabihu ili zitoe moshi.

Maelezo ya Chini

Ao “yenye kukandamiza.”
Ao “pamoja na wazee.”
Ao “lenye wazee.”
Ao “lenye wazee.”
Tnn., “mahema yao.”
Tnn., “wenye walichaguliwa.”
Ao “akafanya imara.”
Ao “kufanya imara.”