Cha Kwanza cha Wafalme 10:1-29

  • Malkia wa Sheba anamutembelea Sulemani (1-13)

  • Utajiri mukubwa wa Sulemani (14-29)

10  Sasa malkia wa Sheba alisikia habari za Sulemani kuhusiana na jina la Yehova,+ kwa hiyo akakuja kumujaribu kwa maulizo ya nguvu.*+  Alifika Yerusalemu na watu wengi* wenye kuvutia sana,+ pamoja na ngamia wenye kubeba mafuta ya zeri+ na zahabu nyingi sana na majiwe yenye samani. Akaingia kwa Sulemani na kusema naye juu ya mambo yote yenye yalikuwa katika moyo wake.  Kisha Sulemani akajibu maulizo yake yote. Hakuna jambo lolote lenye lilikuwa nguvu sana* kwa mufalme kumufasiria.  Wakati Malkia wa Sheba alikuwa ameona hekima yote ya Sulemani,+ nyumba yenye alijenga,+  chakula cha meza yake,+ namna watumishi wake walikuwa wanakaa, namna watumishi wake walifanya kazi kwenye meza na pia nguo zao, wanyweshaji wake, na zabihu zake za kuteketezwa zenye alitoa kwa ukawaida kwenye nyumba ya Yehova, alibakia kinywa wazi.*  Basi akamuambia mufalme: “Habari zenye nilisikia katika inchi yangu juu ya mambo yenye umetimiza* na juu ya hekima yako zilikuwa za kweli.  Lakini sikuamini habari hizo mupaka wakati nimekuja na kujionea kwa macho yangu mwenyewe. Na angalia! Sikukuwa nimeambiwa hata nusu yake. Hekima yako na mafanikio yako vimepita sana habari zenye nilisikia.  Wenye furaha ni watu wako, na wenye furaha ni watumishi wako wenye wanasimama mbele yako kila wakati, wakisikiliza hekima yako!+  Yehova Mungu wako asifiwe,+ mwenye amependezwa na wewe kwa kukuweka kwenye kiti cha ufalme cha Israeli. Kwa sababu ya upendo wa milele wa Yehova kwa Israeli, alikuweka kuwa mufalme ili kutenda haki na uadilifu.”* 10  Kisha akamupatia mufalme talanta* mia moja makumi mbili (120) za zahabu na mafuta mengi ya zeri+ na majiwe yenye samani.+ Hakuna siku kuliletwa tena kiasi cha mafuta ya zeri chenye kuwa sawa na kile chenye malkia wa Sheba alimupatia Mufalme Sulemani. 11  Kundi la mashua* za Hiramu zenye zilibeba zahabu kutoka Ofiri+ zilileta pia mbao nyingi sana za misandali+ kutoka Ofiri, na majiwe yenye samani.+ 12  Mufalme alitumia mbao hizo za misandali ili kutengeneza vitegemezo kwa ajili ya nyumba ya Yehova na nyumba ya mufalme, na pia vinubi na vyombo vya kamba kwa ajili ya waimbaji.+ Hakuna siku yenye mbao za misandali kama hizo zililetwa tena ao kuonekana mupaka leo. 13  Mufalme Sulemani alimupatia pia malkia wa Sheba kila kitu chenye alitamani na chenye aliomba, kwa kuongezea kwenye vitu vyenye alimupatia kwa ukarimu wake mwenyewe.* Kisha akaondoka na kurudia katika inchi yake, pamoja na watumishi wake.+ 14  Na uzito wa zahabu yenye ililetwa kwa Sulemani katika mwaka mumoja ulikuwa wa talanta mia sita makumi sita na sita (666) za zahabu,+ 15  zaidi ya ile yenye ilitoka kwa wafanyabiashara na faida yenye ilitoka kwa watu wenye kuuzisha na kutoka kwa wafalme wote wa Waarabu na magavana wa inchi. 16  Mufalme Sulemani alitengeneza ngao kubwa mia mbili (200) za zahabu yenye kuchanganywa+ (shekeli* mia sita [600] za zahabu ziliwekwa kwenye kila ngao)+ 17  na ngao za kidogo* mia tatu (300) za zahabu yenye kuchanganywa (mina* tatu [3] za zahabu ziliwekwa kwenye kila ngao ya kidogo). Kisha mufalme akaziweka katika Nyumba ya Pori la Lebanoni.+ 18  Mufalme alitengeneza pia kiti kikubwa cha ufalme cha pembe za tembo+ na akakifunika kwa zahabu yenye kusafishwa.+ 19  Kulikuwa vipandio sita (6) kwenye kiti cha ufalme, na kiti cha ufalme kilikuwa na kifuniko cha muviringo nyuma yake, na kulikuwa mikono ya kiti pande zote mbili za kiti, na simba wawili+ walikuwa wanasimama pembeni ya mikono ya kiti. 20  Na kulikuwa simba kumi na mbili (12) wenye kusimama kwenye vile vipandio sita (6), wawili kwenye kila kipandio, mumoja upande huu na mwingine upande mwingine. Hakuna ufalme mwingine wowote wenye ulifanya kitu kama hicho. 21  Vyombo vyote vya kukunywia ndani vya Mufalme Sulemani vilikuwa vya zahabu, na vyombo vyote vya Nyumba ya Pori la Lebanoni+ vilikuwa vya zahabu safi. Hapakukuwa kitu chochote chenye kilitengenezwa kwa feza, kwa maana feza ilionwa kuwa bure katika siku za Sulemani.+ 22  Kwa maana mufalme alikuwa na kundi la mashua* za Tarshishi+ katika bahari pamoja na kundi la mashua za Hiramu. Mara moja kila miaka tatu (3), kundi la mashua za Tarshishi zilikuja zikiwa zimejaa zahabu na feza, pembe za tembo,+ sokwe, na tausi. 23  Kwa hiyo Mufalme Sulemani alikuwa mukubwa kuliko wafalme wengine wote wa dunia katika utajiri+ na hekima.+ 24  Na watu wa dunia yote walitafuta kukutana na* Sulemani ili wasikie hekima yake yenye Mungu alikuwa ametia katika moyo wake.+ 25  Kila mumoja wao alikuwa analeta zawadi—vyombo vya feza, vyombo vya zahabu, nguo, silaha, mafuta ya zeri, farasi, na nyumbu—na jambo hilo liliendelea mwaka kwa mwaka. 26  Na Sulemani akaendelea kukusanya magari na farasi;* alikuwa na magari elfu moja mia ine (1 400) na farasi* elfu kumi na mbili (12 000),+ na aliviweka katika miji ya magari na karibu na mufalme katika Yerusalemu.+ 27  Mufalme alifanya feza katika Yerusalemu ikuwe nyingi kama majiwe, na mierezi kuwa mingi kama mikuyu katika Shefela.+ 28  Farasi wa Sulemani waliletwa kutoka Misri, na wafanyabiashara wa mufalme walikuwa wanapata makundi ya farasi* kwa bei moja.+ 29  Kila gari lenye lililetwa kutoka Misri lilinunuliwa kwa vipande mia sita (600) vya feza, na farasi mumoja alinunuliwa kwa vipande mia moja makumi tano (150); kisha walikuwa wanaviuzisha kwa wafalme wote wa Wahiti+ na wafalme wa Siria.

Maelezo ya Chini

Ao “kwa vitendawili.”
Ao “musururu wa watu.”
Tnn., “lenye lilikuwa linafichwa.”
Tnn., “hakuna roho yenye ilibakia ndani yake.”
Ao “maneno yako.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Tnn., “kulingana na mukono wa Mufalme Sulemani.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Mara nyingi zilibebwa na wapiga-mishale.
Mina moja katika Maandiko ya Kiebrania ilikuwa sawa na grame 570 (aunsi troi 18.35). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Tnn., “walitafuta uso wa.”
Ao “wapanda-farasi.”
Ao “wapanda-farasi.”
Ao pengine, “kutoka Misri na kutoka Kue; wafanyabiashara wa mufalme walikuwa wanawanunua kutoka Kue,” pengine ni Kilikia.