Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Kwanza cha Wafalme

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Daudi na Abishagi (1-4)

  • Adoniya anatafuta kiti cha ufalme (5-10)

  • Natani na Bat-sheba wanachukua hatua (11-27)

  • Daudi anaagiza kwamba Sulemani atiwe mafuta (28-40)

  • Adoniya anakimbilia kwenye mazabahu (41-53)

 • 2

  • Daudi anamupatia Sulemani maagizo (1-9)

  • Daudi anakufa; Sulemani kwenye kiti cha ufalme (10-12)

  • Mupango mubaya wa Adoniya unaongoza kwenye kifo chake (13-25)

  • Abiatari anafukuzwa; Yoabu anauawa (26-35)

  • Shimei anauawa (36-46)

 • 3

  • Sulemani anamuoa binti ya Farao (1-3)

  •  Yehova anamutokea Sulemani katika ndoto (4-15)

   • Sulemani anaomba hekima (7-9)

  • Sulemani anaamua kesi ya mama wawili (16-28)

 • 4

  • Usimamizi katika utawala wa Sulemani (1-19)

  • Mafanikio katika utawala wa Sulemani (20-28)

   • Usalama chini ya muzabibu na muti wa tini (25)

  • Hekima na mezali za Sulemani (29-34)

 • 5

  • Mufalme Hiramu anatoa vifaa vya ujenzi (1-12)

  • Watu wa Sulemani wenye waliandikishwa kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa (13-18)

 • 6

  • Sulemani anajenga hekalu (1-38)

   • Chumba cha ndani kabisa (19-22)

   • Makerubi (23-28)

   • Michongo, milango, kiwanja cha ndani (29-36)

   • Hekalu linamalizika katika miaka saba hivi (37, 38)

 • 7

  • Majengo yenye kuzunguka nyumba ya kifalme ya Sulemani (1-12)

  • Hiramu mwenye ufundi anamusaidia Sulemani (13-47)

   • Nguzo mbili za shaba (15-22)

   • Bahari ya metali yenye kuyeyushwa (23-26)

   • Magari kumi na beseni za shaba (27-39)

  • Vyombo vya zahabu vinamalizwa (48-51)

 • 8

  • Sanduku linaletwa katika hekalu (1-13)

  • Sulemani anasema na watu (14-21)

  • Sala ya Sulemani ya kumutolea Mungu hekalu (22-53)

  • Sulemani anabariki watu (54-61)

  • Zabihu na sikukuu ya kumutolea Mungu hekalu (62-66)

 • 9

  • Yehova anamutokea tena Sulemani (1-9)

  • Zawadi ya Sulemani kwa Mufalme Hiramu (10-14)

  • Mipango mbalimbali ya Sulemani (15-28)

 • 10

  • Malkia wa Sheba anamutembelea Sulemani (1-13)

  • Utajiri mukubwa wa Sulemani (14-29)

 • 11

  • Bibi za Sulemani wanageuza moyo wake (1-13)

  • Wapinzani wa Sulemani (14-25)

  • Yeroboamu anaahidiwa makabila kumi (26-40)

  • Sulemani anakufa; Rehoboamu anafanywa kuwa mufalme (41-43)

 • 12

  • Jibu la ukali la Rehoboamu (1-15)

  • Makabila kumi yanaasi (16-19)

  • Yeroboamu anafanywa kuwa mufalme wa Israeli (20)

  • Rehoboamu anaambiwa asipigane na Israeli (21-24)

  • Ibada ya Yeroboamu ya kitoto-dume cha ngombe (25-33)

 • 13

  • Unabii juu ya mazabahu ya Beteli (1-10)

   • Mazabahu inapasuka (5)

  • Mutu wa Mungu anakosa kutii (11-34)

 • 14

  • Unabii wa Ahiya juu ya Yeroboamu (1-20)

  • Rehoboamu anatawala juu ya Yuda (21-31)

   • Shishaki anashambulia (25, 26)

 • 15

  • Abiyamu, mufalme wa Yuda (1-8)

  • Asa, mufalme wa Yuda (9-24)

  • Nadabu, mufalme wa Israeli (25-32)

  • Baasha, mufalme wa Israeli (33, 34)

 • 16

  • Hukumu ya Yehova juu ya Baasha (1-7)

  • Ela, mufalme wa Israeli (8-14)

  • Zimri, mufalme wa Israeli (15-20)

  • Omri, mufalme wa Israeli (21-28)

  • Ahabu, mufalme wa Israeli (29-33)

  • Hieli anajenga upya Yeriko (34)

 • 17

  • Nabii Eliya anatabiri ukame (1)

  • Eliya analishwa na kunguru (2-7)

  • Eliya anamutembelea mujane katika Sarefati (8-16)

  • Mwana wa mujane anakufa na anafufuliwa (17-24)

 • 18

  • Eliya anakutana na Obadia na Ahabu (1-18)

  • Eliya anapambana na manabii wa Baali kule Karmeli (19-40)

   • “Kuyumba-yumba kati ya mawazo mbili” (21)

  • Ukame wa miaka tatu na nusu unaisha (41-46)

 • 19

  • Eliya anakimbia kasirani kali ya Yezebeli (1-8)

  • Yehova anamutokea Eliya kule Horebu (9-14)

  • Eliya anaambiwa amutie mafuta Hazaeli, Yehu, Elisha (15-18)

  • Elisha anawekwa ili kuchukua nafasi ya Eliya (19-21)

 •  20

  • Wasiria wanapigana vita na Ahabu (1-12)

  • Ahabu anashinda Wasiria (13-34)

  • Unabii juu ya Ahabu (35-43)

 • 21

  • Ahabu anatamani shamba la mizabibu la Naboti (1-4)

  • Yezebeli anapanga mupango wa kumuua Naboti (5-16)

  • Ujumbe wa Eliya juu ya Ahabu (17-26)

  • Ahabu anajinyenyekeza (27-29)

 • 22

  • Mapatano ya Yehoshafati pamoja na Ahabu (1-12)

  • Mikaya anatabiri kushindwa (13-28)

   • Roho ya udanganyifu ili kumudanganya Ahabu (21, 22)

  • Ahabu anauawa kule Ramoti-gileadi (29-40)

  • Utawala wa Yehoshafati juu ya Yuda (41-50)

  • Ahazia mufalme wa Israeli (51-53)