Cha Kwanza cha Mambo ya Nyakati 17:1-27

  • Daudi hatajenga hekalu (1-6)

  • Agano pamoja na Daudi kwa ajili ya ufalme (7-15)

  • Sala ya Daudi ya shukrani (16-27)

17  Wakati tu Daudi alikuwa anaishi katika nyumba yake mwenyewe,* akamuambia Natani+ nabii: “Angalia, mimi ninaishi katika nyumba ya mierezi+ wakati sanduku la agano la Yehova liko chini ya vitambaa vya mahema.”+  Natani akamujibu Daudi: “Ufanye jambo lolote lenye kuwa katika moyo wako, kwa maana Mungu wa kweli iko* pamoja na wewe.”  Usiku uleule, neno la Mungu likakuja kwa Natani, na kusema:  “Uende na umuambie mutumishi wangu Daudi, ‘Yehova anasema hivi: “Haiko wewe ndiye utanijengea nyumba yenye nitakaa ndani.+  Kwa maana sijakaa ndani ya nyumba tangu siku nilileta Israeli mupaka leo, lakini niliendelea kuenda kutoka hema moja mupaka hema ingine na kutoka tabenakulo moja mupaka tabenakulo ingine.*+  Wakati wote wenye nilienda pamoja na Israeli wote, je, kuko siku nilimuambia neno lolote muamuzi yeyote wa Israeli mwenye niliweka achunge watu wangu, kwa kusema, ‘Sababu gani haukunijengea nyumba ya mierezi?’”’  “Sasa umuambie mutumishi wangu Daudi hivi: ‘Yehova wa majeshi anasema hivi: “Nilikutosha katika malisho, ili usiendelee kufuata kundi, ili ukuwe kiongozi juu ya watu wangu Israeli.+  Na nitakuwa pamoja na wewe kila mahali kwenye utaenda,+ na nitaharibu* maadui wako wote kutoka mbele yako;+ na nitakufanyia jina kama jina la watu wakubwa wa dunia.+  Nitachagua mahali kwa ajili ya watu wangu Israeli na kuwakalisha pale, na wataishi pale na hawatasumbuliwa tena; na watu waovu hawatawakandamiza* tena kama vile walifanya zamani,+ 10  tangu siku yenye niliweka waamuzi juu ya watu wangu Israeli.+ Na nitatiisha maadui wako wote.+ Zaidi ya hayo, ninakuambia, ‘Yehova atakujengea nyumba.’* 11  “‘“Wakati siku zako zitafikia mwisho na uende kuwa pamoja na mababu zako, nitainua uzao wako* kisha wewe, mumoja wa wana wako,+ na nitafanya ufalme wake ukuwe imara kabisa.+ 12  Yeye ndiye atanijengea nyumba,+ na nitafanya imara kabisa kiti chake cha ufalme milele.+ 13  Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwana wangu.+ Sitaondoa upendo wangu mushikamanifu kwake+ kama vile niliuondoa kwa ule mwenye alikutangulia.+ 14  Nitamufanya asimame katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele,+ na kiti chake cha ufalme kitadumu milele.”’”+ 15  Natani alimuambia Daudi maneno hayo yote na maono hayo yote. 16  Halafu Mufalme Daudi akaingia na kukaa mbele ya Yehova na kusema: “Mimi ni nani, Ee Yehova Mungu? Na nyumba yangu ni nini hivi kwamba umenileta mupaka hapa?+ 17  Na kama vile jambo hilo halitoshe, Ee Mungu, unasema pia juu ya nyumba ya mutumishi wako mupaka wakati murefu wenye unakuja,+ na umeniangalia kama vile mimi ni mutu mwenye anapaswa kuinuliwa zaidi,* Ee Yehova Mungu. 18  Mutumishi wako Daudi anaweza kukuambia nini tena juu ya heshima yenye nimepewa wakati unajua muzuri sana mutumishi wako?+ 19  Ee Yehova, kwa ajili ya mutumishi wako na kupatana na moyo wako* umefanya mambo haya yote makubwa kwa kufunua ukubwa wako.+ 20  Ee Yehova, hakuna mwenye kuwa kama wewe,+ na hakuna Mungu isipokuwa wewe;+ mambo yote yenye tumesikia kwa masikio yetu yanahakikisha jambo hilo. 21  Na ni taifa gani lingine katika dunia lenye kuwa kama watu wako Israeli?+ Mungu wa kweli alienda na kuwakomboa kama watu wake.+ Umejifanyia mwenyewe jina kupitia matendo yako makubwa na yenye kuogopesha sana,+ ukafukuza mataifa kutoka mbele ya watu wako,+ wenye ulikomboa kutoka Misri. 22  Ulifanya watu wako Israeli kuwa watu wako mwenyewe kwa wakati wote;+ na wewe, Ee Yehova, ukakuwa Mungu wao.+ 23  Sasa, Ee Yehova, ahadi yenye umetoa juu ya mutumishi wako na nyumba yake ikuwe ya uaminifu kwa wakati wote, na ufanye kama vile umeahidi.+ 24  Jina lako lidumu* na litukuzwe+ milele, ili watu waseme, ‘Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, ni Mungu kwa Israeli,’ na nyumba ya mutumishi wako Daudi ifanywe kuwa imara kabisa mbele yako.+ 25  Kwa maana wewe, Mungu wangu, umemufunulia mutumishi wako kusudi lako la kumujengea nyumba.* Ndiyo sababu mutumishi wako iko* na uhakika wa kukutolea sala hii. 26  Na sasa, Ee Yehova, wewe ndiye Mungu wa kweli, na umeahidi mambo hayo ya muzuri kuhusu mutumishi wako. 27  Basi ikupendeze kubariki nyumba ya mutumishi wako, na iendelee mbele yako milele, kwa maana wewe, Ee Yehova, umebariki, na imebarikiwa milele.”

Maelezo ya Chini

Ao “nyumba yake mwenyewe ya kifalme.”
Ao “eko.”
Pengine inamaanisha “kutoka kambi moja ya mahema mupaka kambi ingine ya mahema na kutoka eneo moja la kuishi mupaka eneo lingine la kuishi.”
Tnn., “nitakatilia mbali.”
Tnn., “hawatawachokesha.”
Ao “familia ya kifalme.”
Tnn., “mbegu yako.”
Ao “mutu mwenye cheo cha juu.”
Ao “kulingana na mapenzi yako.”
Ao “likuwe la uaminifu.”
Ao “familia ya kifalme.”
Ao “eko.”