Ona video zinazopatikana

VIJANA WANAULIZA

Niacha Masomo?

Niacha Masomo?

“Sipendi masomo!” Kama vile njo unajisikiaka, unaweza kufikia kuacha Masomo. Hii habari itakutolea mashauri yenye inaweza kukusaidia.

 Juu ya nini wanafunzi fulani wanaachaka masomo

Watu wenye wanachunguzaka sana mambo ya masomo wanasema kama wamoja wanaachaka masomo juu ya:

 • Kushindwa masomo. ‘Niko najikaza nipate alama za muzuri, lakini naendelea tu kushindwa.’

 • Kukosa kujua faida ya masomo. ‘Sijue kama masomo itanileteaka faida gani.’

 • Kukosa feza. ‘Inafaa nitumike juu nisaidie familia yetu.’

 Fikiria matokeo ya uamuzi wako

Biblia inasema: “Mwerevu anafikiria sana kila hatua.” (Mezali 14:15) Ile inatufundisha nini? Kama uko nawaza kuacha masomo, fikiria pia matokeo ya uamuzi wako.

Ujiulize:

 • ‘Nikiacha, itakuwa mwepesi kupata kazi?’

  “Fikiria siku yenye itaomba utafute kazi na ukulishe familia yako. Utafanya nini kama wakubwa wa kazi wanaomba mutu akuwe na diplome hata ya segondere juu wamupatie kazi?”—Julia.

 • ‘Nikiacha masomo, maisha itakuwa mwepesi kule mbele?’

  “Masomo inakutayarisha juu ya maisha ya kule mbele. Kule mbele, watu wenye utakutana nao, majaribu yenye utapata, na kazi yenye utafanya, ile yote itafanana mambo yenye ulikutanaka nayo ku masomo.”—Daniel.

 • ‘Nikiacha masomo, nitajua namna gani ufundi wenye utanisaidia mu maisha kule mbele?’

  “Kwa sasa, masomo inaweza kuonekana kuwa haina faida. Lakini wakati utakuwa na miaka 23, utapenda kujua namna ya kupanga kutumia feza ao franga zako. Na ile wakati njo utaona faida ya mathématique yenye pengine hauone faida yake leo.’”—Anna.

 Namna muzuri ya kufanya

 • Omba mashauri. Biblia inasema: “Kuko mafanikio kupitia washauri wengi.” (Mezali 11:14) Kama hauko unaweza masomo, omba wazazi wako, mwalimu, mushauri fulani, ao mutu mwingine mwenye kukomaa akupatie mashauri yenye inaweza kukusaidia uanze kutumika muzuri ku masomo.

  “Kama uko najikaza lakini mambo haiendeke, zungumuza na mwalimu wako. Wakati fulani unaweza kuwaza kama ni kosa ya mwalimu, lakini mambo inaweza kuwa muzuri kama unaomba mashauri.”—Edward.

 • Fikiria namna mambo yenye uko unajifunza itakusaidia kule mbele. Biblia inasema: “Mwisho wa jambo ni muzuri zaidi kuliko mwanzo wake.” (Muhubiri 7:8) Wakati utamaliza masomo, utakuwa umejifunza mambo mingi. Zaidi sana, utakuwa umejua ufundi na kukomalisha sifa zenye zitakusaidiaka sana mu maisha.

  “Kisha kukomala, pengine hautakuwa tena unaandika mambo sawa vile, dissertation ao kutayarisha mashindano (examens). Lakini kujua namna ya kufanya vile inakutayarisha ujue namna ya kupambana na magumu yenye utakutanaka nayo.”—Vera.

  Kuacha masomo ni kama vile kutoka mu mashua na haiyafika kwenye inasimamaka. Ukifanya vile, utajiulizaka juu ya nini haukungoyaka isimame!

 • Fikiria mambo ingine yenye inaweza kukusaidia umalize masomo. Biblia inasema: “Mipango ya wenye bidii hakika inaleta mafanikio.” (Mezali 21:5) Usiwaze mbio-mbio kama kuacha masomo tu njo jambo yenye unapaswa kufanya. Juu umalize masomo, unaweza kufikiria kujifunzia ku nyumba kupitia Enternete ao kutafuta mwalimu wa kukusaidia ku nyumba.

  “Masomo inatusaidia tuzoee kutumika sana, kujua namna ya kumaliza magumu, na kujua kutumika na wengine. Ile itakusaidiaka mu maisha yote. Ni muzuri kabisa ujikaze kumaliza masomo.”—Benjamin.

Jambo yenye unapaswa kujua: Ukiendelea na masomo yako mupaka ku mwisho, utajifunza mambo mingi yenye itakusaidiaka wakati utakomala.