Ona video zinazopatikana

Mungu Alitoa Sheria za Usafi Mbele Wanasayansi Wazijue

Mungu Alitoa Sheria za Usafi Mbele Wanasayansi Wazijue

Muda kidogo mbele taifa la Israeli liingie mu Inchi ya Ahadi, miaka 3 500 hivi yenye imepita, Mungu alisema kama atawalinda wasipatwe na “ugonjwa wowote hatari” wenye walijua kule Misri. (Kumbukumbu la Torati 7:15) Njia moja yenye alitumia ili kufanya vile ni kuwapatia maagizo yenye kuwa wazi juu ya usafi na juu ya namna ya kuzuia magonjwa isienee. Kwa mufano:

  • Sheria zenye alipatia taifa la Israeli zilionyesha kama iliomba kuoga na kufua manguo.​—Mambo ya Walawi 15:4-27.

  • Mungu alisema hivi kuhusu mavi ya mwanadamu: “Mahali pa faraga panapaswa kuwekwa ili patumiwe inje ya kambi, na ni pale unapaswa kuenda. Kipande kidogo cha muti kinapaswa kuwa katika vitu vyako. Wakati unashutama inje, unapaswa kukitumia ili kuchimba shimo na kisha ufunike mavi yako.”​—Kumbukumbu la Torati 23:12, 13.

  • Watu wenye iliwaziwa kama walikuwa na ugonjwa wa kuambukiza walitiwa mbali na watu wengine kwa wakati fulani. Mbele warudie kwenye watu wengine walikuwa, wale wenye walipona ugonjwa fulani walipaswa kufua manguo yao na kuoga kwa kutumia maji ili wakuwe tena “safi.”​—Mambo ya Walawi 14:8, 9.

  • Mutu yeyote mwenye aligusa maiti ya mutu ao ya munyama alipaswa kutiwa mbali na watu wengine.​—Mambo ya Walawi 5:2, 3; Hesabu 19:16.

Waisraeli walikuwa na sheria zenye zilionyesha mawazo ya kinganga na ya usafi yenye ilikuwa haijavumbuliwa wakati huo.

Mataifa ingine ilikuwa na kanuni za usafi za hali ya chini. Kwa mufano:

  • Mavi aliachwa mu barabara. Maji yenye kuchafuliwa, chakula chenye hakikukuwa safi, na hali zingine za kukosa usafi vilifanya watu mingi wagonjwe na watoto mingi wakufe.

  • Wanganga wa zamani walijua mambo kidogo ao hawakujua kitu juu ya mikrobe na vitu vingine vyenye kuleta magonjwa. Ili kutunza watu, Wamisri walitumia damu ya mujusi, mavi ya ndege mwenye kuitwa mwari, panya wenye kufa, mukoyo, na mukate wenye kuharibika. Walitumia pia mavi ya wanadamu na ya wanyama ili kutunza watu.

  • Wamisri wa zamani walipata magonjwa mingi yenye ilitokana na mikrobe yenye ilikuwa mu maji yenye kuchafuliwa ya Muto Nile na mifereji yake. Vilevile, watoto mingi mu inchi ya Misri walikufa juu ya ugonjwa wa kuhara na magonjwa ingine ya vile yenye ilitokana na chakula kichafu.

Lakini, Waisraeli walipata faida na walikuwa na afya ya muzuri kuliko mataifa ingine juu walifuata kanuni zenye zilikuwa mu Sheria ya Mungu.