Ona video zinazopatikana

Kitu Hiki Kilijifanya Chenyewe?

Mwili wa Mutu

Uwezo wa Mwili Wetu wa Kuponyesha Vidonda

Namna gani wanasayansi wako wanaiga uwezo huo katika vitu vya plastiki vyenye wako wanatengeneza?

Ulimwengu wa Wanyama

Manyoya ya Fisi-Maji wa Bahari

Wanyama fulani wa bahari wenye kunyonyesha wanategemea mafuta mengi yenye kuwa kwenye ngozi yao ili kubaki na joto. Fisi-maji wa bahari anatumia njia yenye kuwa tofauti.

Uwezo wa Ndevu za Pusi

Sababu gani wanasayansi wanapanga kutengeneza roboti zenye kuwa na vitu fulani vya kusaidia kutambua?

Uwezo wa Imbwa wa Kunusa

Ni mambo gani kuhusu uwezo wa imbwa wa kunusa yenye imechochea wanasayansi wajaribu kuiga uwezo wake wa kutambua harufu?

Muguu wa Farasi

Sababu gani mafundi wameshindwa kuiga namna miguu ya farasi imeumbwa?

Maisha Katika Maji

Nyuzi za Kome Mwenye Kuishi Katika Bahari

Kome mwenye kuishi katika bahari anabana kupitia nyuzi. Kuelewa namna anafanya hivyo, kunaweza kutusaidia kutokeza njia mupya na nzuri zaidi za kubanisha vitu kwenye majengo, ao mishipa kwenye mifupa.

Umbo la Makombe

Umbo na muundo wa makombe vinasaidia kulinda moluska wenye kuishi ndani yayo.

Uwezo wa Ngisi wa Kubadilisha Rangi

Mafundi wako wanajaribu kufuata mufano wa uwezo huo ili kutengeneza nguo zenye zinaweza kubadilisha rangi katika sekunde kidogo sana.

Kiungo cha Kutoa Mwangaza cha Ngisi wa Hawaii

munyama huyo anatoa mwangaza wake mwenyewe—lakini haiko ili aone ao aonekane.

Ndege

Sehemu ya Mwisho Yenye Kukunjwa ya Mabawa ya Ndege Wanaoruka Juu Sana

Kwa kuiga muundo wa sehemu hiyo, mafundi wa ndege walipunguza litre milioni 7 600 ya mafuta ya kuendesha ndege katika mwaka moja tu.

Ndege Pengwini Mufalme Mwenye Manyoya Yaliyo Kama Koti

Wanabiolojia wanaojifunza viumbe wa baharini wamevumbua mambo gani juu ya manyoya ya ndege huyo?

Ndege Anayeitwa Albatrosi Anayehama-hama Ambaye Hatumie Nguvu Nyingi Anaporuka

Jifunze namna ndege huyo anaweza kuruka juu sana kwa saa nyingi bila kupiga-piga mabawa yake!

Wanyama Wenye Kutembea na Wanyama Wenye Kufanana na Chura

Mujusi wa Miiba-Miiba Mwenye Ngozi Yenye Kukokota Maji

Namna gani mujusi huyo anakokota maji kupitia miguu yake na kuyafikisha katika kinywa chake?

Mufupa wa Mamba Wenye Kubeba Meno

Uwezo wake wa kuuma unapita mara tatu uwezo wa kuuma wa simba, ao wa simbamarara, lakini tena uwezo wake wa kutambua vitu unapita hata zaidi uwezo wa vidole vya mwanadamu. Namna gani?

Chura Mwenye Kuzaa kwa Njia Isiyo ya Kawaida

Sababu gani mutu mwenye kutetea mageuzi anasema kwamba haiwezekani namna yake ya kuzaa iwe ilibadilika polepole?

Vidudu

Uwezo wa Kutua wa Nyuki

Ni nini inafanya uwezo wa kutua wa nyuki ukuwe wenye kufaa kwa ajili ya kutengeneza mufumo wa kuongoza roboti zenye kuruka?

Sega la Asali

Nyuki walijua nini juu ya njia muzuri ya kutumia nafasi; njia yenye mafundi wa hesabu hawakuweza kuhakikisha mupaka mwaka wa 1999?

Shingo ya Siafu

Namna gani kidudu huyo anabeba mizigo yenye kupita sana uzito wake?

Ngao Yenye Kulinda na Joto ya Siafu wa Rangi ya Feza wa Sahara

Mududu huyo ni mumoja kati ya wanyama wenye kujulikana ambao wanavumilia joto kubwa. Ni nini inamusaidia kuvumilia joto kubwa kama hiyo?

Muzunguko wa Maisha ya Nyenje

Jambo lenye haliko la kawaida juu ya muzunguko wa maisha wa vidudu hao wenye kushangaza ni hili: wanatokea kwa majuma kidogo tu kisha kila miaka 13 ao 17.

Gia za Kidudu Fulani Mwenye Kuwa Kama Panzi

Ni za maana sana ili kusaidia kidudu huyo akuwe na uwezo mukubwa wa kuruka bila kuanguka.

Mishipa ya Ubongo ya Nzige Yenye Uwezo Mukubwa

Ni nini inafanya nzige wanaoruka vikundi-vikundi wasigongane?

Uwezo wa Ajabu wa Kusikia wa Panzi Anayeishi Katika Miti

Masikio madogo sana ya mududu huyo yanafanya kazi kama masikio ya mwanadamu. Namna gani uchunguzi juu ya uwezo huo wa pekee wa kusikia unawafaidi wanasayansi na mainjinia ao mafundi wa kisasa?

Bawa la Kipepeo Linalofyonza Mwangaza

Kuna jambo lingine zaidi ya rangi nyeusi ya mabawa ya vipepeo fulani.

Namna Kipepeo Mwenye Kuitwa Piéride du Chou Anasimamishaka Mabawa Yake Kama Vile Herufi V

Ni mambo gani kuhusu kipepeo mwenye kuitwa piéride du chou yenye imesaidia mafundi wafanye vyombo vya muzuri zaidi vya kutokeza umeme kwa kutumia miali ya jua?

Uwezo wa Ajabu wa Kusikia wa Nondo Mukubwa

Hata kama sikio lake halina mambo mengi, anaweza kufanya jambo fulani muzuri kupita kiumbe kingine chochote.

Ufundi wa Kusafiri wa Kidudu Mbawakawa

Namna gani mbawakawa anaona mahali anaenda wakati anasafiri? Anaweza kuwafundisha watu nini?

Taa ya Kidudu Anayetoa Mwangaza

Namna gani kidudu huyo mudogo sana aliwasaidia wanasayansi watengeneze taa za umeme zenye kutoa mwangaza zaidi, zinazotumiwa leo katika vyombo vingi vya kielektroniki?

Buibui

Siri ya Kunata kwa Nyuzi za Buibui wa Nyumbani

Nyumba ya buibui wa nyumbani ni yenye nguvu inapohitajika na zaifu inapohitajika. Chunguza namna gani na sababu gani.

Mimea

Rangi ya Bluu Yenye Kuangara ya Beri ya Pollia

Beri hii haina kemikali yenye kuipatia rangi ya bluu, lakini inatokeza rangi ya bluu yenye kuangara kuliko rangi zote za bluu zenye zimekwisha kuonwa katika mumea. Ni nini inafanya beri hiyo ndogo itokeze rangi ya bluu yenye kuangara?

Uwezo wa Mimea wa Kufanya Hesabu

Wachunguzi walivumbua kama mumea wa haradali ulionyesha uwezo wa ajabu.

Viumbe Vidogo-Vidogo Sana

Uwezo wa Kuweka Habari wa ADN

Inasemekana kuwa ADN ndiyo itakuwa “diski ngumu ya wakati unaokuja.” Jifunze sababu gani.

Bakteria Zenye Kumaliza Mafuta

Namna gani zinaweza kumaliza muzuri mafuta yenye kumwangika tunapozilinganisha na njia zenye kutumiwa leo?