Ona video zinazopatikana

MUSAADA KWA AJILI YA FAMILIA | NDOA

Ukuwe na Mawazo ya Muzuri Juu ya Tabia Zenye Kukasirisha za Bibi ao Bwana Yako

Ukuwe na Mawazo ya Muzuri Juu ya Tabia Zenye Kukasirisha za Bibi ao Bwana Yako
  •   Unapendaka kufanya mambo bila kupanga; lakini bibi ao bwana yako anapendaka kupanga kila kitu.

  •   Unakuwaka kimya na hausemake mingi; lakini bibi ao bwana yako anapendaka kuzungumuza na watu.

 Bibi ao bwana yako anakuwaka na tabia fulani yenye inakukasirishaka? Kukazia akili ile tabia kunaweza kuharibisha ndoa yenu. Biblia inasema kama “ule mwenye anaendelea kuongea juu ya jambo anatenganisha marafiki wa karibu.”—Mezali 17:9.

 Kuliko kuacha ile tabia yenye inakukasirishaka ifanye kukuwe hali ya kutoelewana kati yako na bibi ao bwana yako, inaweza kuwa muzuri ujikaze kukuwa na mawazo ya muzuri kuhusu ile tabia.

Mu hii habari

 Kuwa na mawazo ya muzuri kuhusu tabia yenye inakukasirishaka

 Inawezekana tabia ya bibi ao bwana yako yenye inakukasirishaka iko na uhusiano na sifa fulani yake yenye unafurahiaka. Fikiria mifano tatu:

 “Mara mingi bwana yangu anafanyaka mambo polepole na anajitayarishaka polepole wakati tunapaswa kuenda fasi fulani. Lakini, ni ileile tabia njo inafanyaka akuwe muvumilivu​—hata kwangu. Wakati fulani ile kujikokota yake inanikasirishaka, lakini pia ni sehemu ya mambo yenye inafanyaka nimupende.”​—Chelsea.

 “Bibi yangu anapangaka kwa uangalifu kila kitu; anapendaka kila kitu ipangiwe muzuri, na ile inaweza kukasirisha. Ku ngambo ingine, uangalifu wake mu mambo ya kidogo-kidogo unafanyaka kila kitu ikuwe tayari.”​—Christopher.

 “Bwana yangu anaweza kuonekana sa vile haangaikie mambo, na ile inaweza kukasirisha. Lakini, ile tabia yake ya kufanya mambo bila kuhangaika ni kati ya tabia zenye zilifanyaka nimupende. Nafurahiaka uwezo wake wa kutulia mu hali zenye kuhangaisha.”​—Danielle.

 Sawa vile Chelsea, Christopher, na Danielle walifikia kutambua, mara mingi sifa na uzaifu wa bibi ao bwana ni sehemu mbalimbali za ileile sifa. Kwa hiyo, hauwezi kutenganisha uzaifu na sifa, sawa vile tu hauwezi kutenganisha sehemu mbili za kichele.

 Kusema kweli, tabia fulani haziko tu za muzuri. Kwa mufano, Biblia inasema kama watu fulani ni wenye “kukasirika haraka.” (Mezali 29:22) Mutu mwenye kukasirika haraka anapaswa kujikaza sana kuondoa “kila namna ya uchungu wenye uovu, hasira, kasirani kali, kufoka, matukano, na kila jambo lenye kuumiza.” *Waefeso 4:31.

 Lakini kama tabia fulani ni ya kukasirisha tu, tunapaswa kufuata hii shauri ya Biblia: “Muendelee kuvumiliana . . . hata kama mutu yeyote iko na sababu ya kulalamika.”​—Wakolosai 3:13.

 Zaidi ya ile, ujikaze kutafuta jambo ya muzuri mu ile tabia, ni kusema, jambo yenye ilifanyaka upende bibi ao bwana yako. Bwana mwenye kuitwa Joseph anasema hivi: “Kukaza akili juu ya jambo yenye kukasirisha ni sawa vile tu kuangalia upande wenye makali wa diama kuliko kufurahia uzuri wake.”

 Muongozo wa mazungumuzo

 Kwanza, kila mumoja afikirie hii maulizo kipekee. Kisha, muzungumuzie majibu pamoya.

  •   Bibi ao bwana yako iko na tabia fulani yenye iko nafanya musielewane? Kama ni vile, ni tabia gani?

  •   Ile tabia ni ya mubaya kabisa, ao inakukasirishaka tu?

  •   Hakuna jambo fulani ya muzuri mu ile tabia? Kama ni vile, juu ya nini unafurahiaka ile ngambo ingine ya ile tabia ya bibi ao bwana yako?

^ Ona habari “Jinsi ya Kudhibiti Hasira,” “Jinsi ya Kuepuka Maneno Yenye Kuumiza,” na “Jinsi ya Kuacha Kugombana.”