Ona video zinazopatikana

MUSAADA KWA AJILI YA FAMILIA | NDOA

Mutumie Wakati Mingi Pamoya

Mutumie Wakati Mingi Pamoya

 Bibi na bwana wengi wanakuwaka na magumu ya kuzungumuza pamoya hata kama wanaishi fasi moya. Nini njo inafanyaka vile?

 Juu ya nini hawana na uhusiano wa karibu hata kama wanaishi pamoya?

 •   Wakati tuko wenye kuchoka sana

   “Saa yenye tunakuwaka na lazima ya kupitisha wakati pamoya, kama haiko bwana yangu njo mwenye anachoka sana ni miye njo nilichoka sana. Wakati nilishachoka sana sikawiake kukasirika. Inakuwaka tu muzuri tuangalie tu televizyo.”​—Anna.

 •   Vyombo vya kieletroniki vinatukengeushaka

   “Site ya Enternete ya kupashana habari na mambo ya kujifurahisha yenye kuwa ku Enternete inaweza kukamata wakati mingi. Unaweza kupitisha wakati mingi na uko nafanya ile mambo na kukosa hata wakati wa kuzungumuza pamoya na bibi ao na bwana yako. Pengine unaweza kujisikia sawa vile hamuishi mu nyumba moya.”​—Katherine.

 •   Kila mutu anafurahiaka mambo yake

   “Kisha bwana kurudia kutoka ku kazi anapendaka kupitisha wakati kwa kufanya mambo yenye anapendaka. Anatumikaka sana, njo maana anastahili kupitisha wakati yeye peke ili kufanya mambo yenye anapenda kufanya. Lakini ningependa tukuwe napitisha wakati mingi pamoya naye.”​—Jane.

 •   Tunatumika hata wakati tuko ku nyumba

   “Juu tuko na vyombo vya kielektroniki tunaweza kuendelea kutumika hata wakati tuko pamoya na familia yetu ku nyumba. Mara mingi natumaka na kujibia ujumbe wa ku kazi mu wakati yenye ningetumia pamoya na bibi yangu.”​—Mark.

 Mambo yenye unaweza kufanya

 •   Ni jambo ya maana kupitisha wakati pamoya na bibi ao na bwana yako na haiombe ufanye tu vile saa yenye hauna mambo ya kufanya.

   Kanuni ya Biblia: “Muhakikishe mambo ya maana zaidi.”​—Wafilipi 1:10.

   Jambo ya kufikiria: Matendo yako inaonyeshaka kama unaona ndoa yako kuwa ya maana zaidi kuliko kazi yako ao mambo ya kujifurahisha? Unatumiaka wakati wako ili kumuhangaikia bibi ao bwana yako wakati tu hauna mambo ingine ya kufanya?

   Shauri: Panga programu kikawaida ili kupitisha wakati pamoya na bibi ao na bwana yako na muko nyie peke bila mambo ya kuwakengeusha.

   “Napendaka sana wakati bwana yangu anapanga mambo fulani kwa ajili ya siye wawili tu. Inafanyaka nijisikie kuwa wa maana sana na inanihakikishiaka kama, anapenda kuwa pamoya na miye. Ile inafanyaka nimupende hata zaidi.”​—Anna.

 •   Ujifunze kutia pembeni vyombo vyako vya kielektroniki.

   Kanuni ya Biblia: “Kila kitu kiko na wakati wake wenye uliwekwa.”​—Muhubiri 3:1.

   Jambo ya kufikiria: Ni mara ngapi unakengeushwaka na ujumbe fulani na unaacha kuhangaikia bibi ao bwana yako?

   Shauri: Mujikaze kukula pamoya kila siku na muweke pembeni telefone zenu. Wakati munakula pamoya ni wakati wa muzuri wenye munaweza kutumia ili kuzungumuzia mambo yenye mulifanya mu ile siku.

 •   Kama inawezekana muende kuuza vitu pamoya ao kufanya kazi pamoya.

   Kanuni ya Biblia: “Wawili ni muzuri zaidi kuliko mumoja kwa sababu wako na faida kubwa kwa ajili ya kazi yao ya nguvu.”​—Muhubiri 4:9, maelezo ya chini.

   Jambo ya kufikiria: Ni kwa mara ngapi njo bibi ao bwana yako anaendaka yeye peke, kwa mufano juu ya kutafuta chakula kwa ajili ya familia?

   Shauri: Mufanye kazi pamoya hata kama ile kazi inaweza kufanywa na mutu moya.

   “Mufanye pamoya mambo sawa vile, kuenda kuuza chakula, kusafisha masahani, kukunja manguo na kutengeneza bustani ao jardin. Ile yote ni nafasi yenye munaweza kutumia ili kupitisha wakati pamoya”​—Nina.

 •    Ukuwe na usawaziko

   Kanuni ya Biblia: “Usawaziko wenu ujulikane kwa watu wote.”​—Wafilipi 4:5.

   Jambo ya kufikiria: Namna gani unaweza kuonyesha usawaziko mu mambo yenye unatazamia kwa bibi ao bwana yako?

   Shauri: Muzungumuze pamoya ili kuelewa mambo yenye nyie wote wawili muko nayo lazima. Muamue namna nyie wawili munaweza kupitisha wakati pamoya mu njia yenye italetea kila mumoja wenu furaha.

   “Bwana yangu anakuwaka na nguvu mingi, lakini miye sikuwake na nguvu mingi juu ya matatizo ya afya yangu. Mara mingi namuombaka bwana yangu aende kujifurahisha na miye tamuchunga ku nyumba mupaka wakati atarudia. Nabakiaka ku nyumba ili kupumuzika wakati yeye anaenda kufanya mazoezi. Siye wote wawili tunajisikiaka muzuri juu tunafanya mambo yenye tulikuwa nayo lazima.”​—Daniela.

 Namna munaweza kuzungumuza

 Kwanza, kila mumoja wenu anaweza kufikiria kipekee maulizo yenye kufuata. Kisha muzungumuzie pamoya majibu ya ile maulizo.

 •    Unawaza kwa sasa muko napitisha wakati mingi pamoya na bibi ao na bwana yako?

 •   Ni mambo gani yenye bibi ao bwana yako amejikaza kufanya ili kupitisha wakati pamoya na weye, yenye unaona kama anastahili kupongezwa?

 •   Nini njo ungependa bibi ao bwana yako afanyie mabadiliko?

 •   Ni kwa kiasi gani njo unaachaka chombo fulani ya kielektroniki ikungeushe mupaka ushindwe kusikiliza kwa uangalifu bibi ao bwana yako wakati iko nazungumuza na weye?

 •   Namna gani nyie wote munaweza kuonyesha usawaziko mu mambo yenye munatazamia kwa kila mutu?

 •   Ni mabadiliko gani yenye kila mumoja wenu anaweza kufanya hii juma juu ya kupitisha wakati pamoya bila kukengeushwa?