Chukua karte hii ya Biblia ili upate habari juu ya Yoshua. Kata, kunja katikati, na uiweke.