Chukua karte hii ya Biblia ili upate habari juu ya Danieli. Kata, kunja katikati, na uiweke.