Umekwisha kuogopa kuambia wengine mambo ya Yehova? Namna gani Yehova anaweza kukusaidia ukuwe na ujasiri?