Sababu gani tunapaswa kuwatii wazazi wetu? Ona namna Caleb anajifunza sababu gani anapaswa kutii wazazi.