Anthony Morris III, ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza, anafanya utangulizi wa video mupya zenye kichwa Ukuwe Rafiki ya Yehova; video hizo ni chombo kingine cha kusaidia wazazi kufundisha watoto wao.