Habari hizi za Biblia zimeandikwa katika maneno ya mwepesi ili kusaidia wazazi wafundishe watoto wao mafundisho ya maana ya Biblia. Habari hizi zimetayarishwa ili wazazi wazisome pamoja na watoto wao.