Chukua karte hizi, na upime kupatanisha watu wenye kutajwa katika Biblia katika Yoshua sura ya 2 mupaka 7 na vitu vyenye kutajwa katika wazo la kusaidia.