Tumia karatasi hii ili ikusaidie kutia nguvu imani yako kuwa Muumbaji iko.