Utumie utendaji mbalimbali ili kuweka mawazo yako katika maneno.