Tunapaswa kusali katika jina la Yesu kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu amekubali tutumie ili tumukaribie. Yesu alisema hivi: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.” (Yohana 14:6) Yesu aliwaambia pia mitume wake waaminifu hivi: ‘Kwa kweli kabisa ninawaambia, Mukimuomba Baba jambo lolote atawapa katika jina langu.’—Yohana 16:23.

Sababu zingine zinazotuchochea tusali katika jina la Yesu

  • Tunamuheshimu Yesu na Baba yake, Yehova Mungu.—Wafilipi 2:9-11.

  • Tunaonyesha kwamba tunakubali kifo cha Yesu kuwa mupango ambao Mungu alifanya ili tuokolewe.—Mathayo 20:28; Matendo 4:12.

  • Tunakubali kwamba Yesu pekee ndiye Mupatanishi kati ya Mungu na wanadamu.—Waebrania 7:25.

  • Tunaheshimu Yesu kuwa Kuhani Mukubwa anayeweza kutusaidia tuwe na uhusiano muzuri pamoja na Mungu.—Waebrania 4:14-16.