Ndiyo, kwa sababu musaada muzuri zaidi unatoka kwa “Mungu mwenye kufariji wenye huzuni.”​—2 Wakorintho 7:6, La Sainte Bible en swahili de la R.D. Congo.

Mungu anawasaidia namna gani wenye kuvunjika moyo?

  • Anawatolea Nguvu. Mungu ‘anawafariji’ ao kuwatuliza. Hilo halimaanishe kwamba anaondoa matatizo yao yote, lakini anajibu sala ya wale wanaomuomba kwa kuwapatia nguvu ya kuvumilia. (Wafilipi 4:13) Unaweza kuwa hakika kwamba iko tayari kukusikiliza, kwa sababu Biblia inasema hivi: ‘Yehova yuko karibu na wale waliovunjika moyo; naye anawaokoa wale waliopondwa roho.’ (Zaburi 34:18) Kwa hiyo, Mungu anasikia unapomuomba musaada hata ikiwa unakosa maneno ya kutumia ili kueleza namna unavyojisikia.​—Waroma 8:26, 27.

  • Anawatolea mifano mizuri. Muandikaji mumoja wa Biblia alisali hivi: “Toka shimoni, nakulilia, ee Bwana.” Alipokuwa mwenye kuvunjika moyo, mutunga-zaburi alifarijiwa alipokumbuka kwamba Mungu iko tayari kutusamehe makosa yetu. Kwa hiyo, alimuambia Mungu hivi: “Ukikumbuka zambi, nani atasimama? Lakini kwako kuna maondoleo (musamaha) ili wakutumikie kwa heshima.”​—Zaburi 130:1, 3, 4, Verbum Bible.

  • Anawatolea Tumaini. Zaidi ya kuwafariji watu sasa, Mungu anaahidi kwamba ataondoa matatizo yote yanayowafanya watu wavunjike moyo. Atakapotimiza ahadi hiyo, “mambo ya zamani [kutia ndani huzuni na kuvunjika moyo] hayatakumbukwa akilini, wala hayataingia moyoni.”​—Isaya 65:17.

Usisahau jambo hili: Hata ikiwa wanaamini kwamba Mungu anaweza kuwasaidia, Mashahidi wa Yehova wanatafuta matunzo ya kiganga ikiwa wanagonjwa. (Marko 2:17) Hata hivyo, sisi Mashahidi wa Yehova hatutie watu moyo kufuata matunzo fulani, tunajua kwamba kila mutu anapaswa kufanya uamuzi wake kuhusu jambo hilo.