Ona video zinazopatikana

TAREHE 27, MWEZI WA 8, 2018
KUKO MAMBO GANI YA SASA

Kutolewa kwa Tafsiri ya Ulimwengu Mupya mu Kiluba, Ndebele (Zimbabwe), na Swahili (Congo)

Kutolewa kwa Tafsiri ya Ulimwengu Mupya mu Kiluba, Ndebele (Zimbabwe), na Swahili (Congo)

Tarehe 24, Mwezi wa 8, 2018, Tafsiri ya Ulimwengu Mupya ya Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo ilitolewa mu luga ya Ndebele (Zimbabwe), mu muji wa Bulawayo, Zimbabwe. Ileile siku, mu muji wa Lubumbashi, Jamuhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Biblia yote Tafsiri ya Ulimwengu Mupya ilitolewa mu Kiluba na mu Swahili (Congo). Tafsiri ya Ulimwengu Mupya imetafsiriwa yote ao kwa sehemu mu luga 169.