Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

JW TÉLÉDIFFUSION

Badilisha Paramètres Fulani Kwa Ajili ya Ordinatere, Tablette ao Smartphone

Badilisha Paramètres Fulani Kwa Ajili ya Ordinatere, Tablette ao Smartphone

Écran ya Paramètres inakusaidia kupanga tv.jw.org vile unapenda.

Finya kwenye Paramètres. Fuata maagizo yenye kufuata ili kutia paramètres za sasa:

Maagizo: Paramètres hizi zinahusu tu navigateur ao telefone yenye unatumia ili kuingiza paramètres hizo. Kama unazima habari zote (mémoire cache) zenye kuwa katika navigateur yako, paramètres zinaweza kurudia namna zilikuwa zamani.

 Chagua Namba ya Résolution Yenye Unapenda ya Video

  • Finya kwenye namba ya résolution yenye unapenda ya video.

  • Finya kwenye Enregistrer ili kuchunga paramètres zako.

Namba hizi zinamaanisha nini? Namba zenye kuwa katika liste zinamaanisha urefu wa video, zenye zinakusaidia kujua résolution ya video. Namba kubwa inaonyesha résolution ya video yenye kuwa juu, yenye kuomba connexion ya Internete ya muzuri sana.

Tableau yenye kufuata inafasiria kila résolution:

Résolution

Maelezo

240p

Iko ya chini sana. Inatumika muzuri kwenye telefone za écran ya kidogo.

360p

Iko ya chini. Inatumika muzuri kwenye telefone za écran ya kidogo.

480p

Iko ya muzuri (définition standard). Inatumika muzuri kwenye tablette, ordinatere, na écran za televizyo standards.

720p

Iko ya muzuri sana (HD: haute définition). Inatumika muzuri kwenye ordinatere zenye kuwa na écran za ukubwa wenye hauko chini ya 1024x768, ao kwenye televizyo HD zenye kuwa na résolution ya 1280x720.

1080p

Iko ya juu kabisa (HD). Inatumika muzuri kwenye ordinatere zenye kuwa na écran za résolution verticale ya 1080 pixels, ao kwenye televizyo HD zenye kuwa na résolution ya 1920x1080.

Sababu gani ubadilishe résolution ya video? Kama connexion yako ya Internete iko chini ao ni ya polepole, na unaona kama video inakata-kata, inaweza kuwa muzuri kutumia résolution ya chini zaidi. Tumia résolution yenye inaweza kutumika muzuri kwenye ordinatere ao kwenye chombo chako. Tena, unaweza kutumia résolution ya chini zaidi ili kupunguza dépense ya kutumia Internete.

Paramètre hii inatumiwa namna gani? TV.JW.ORG haitumie résolution ya juu zaidi kuliko yenye ulichagua ao kwenye chombo chako. (Ona sehemu Angalia Vipindi Vyenye Kuwa Kwenye tv.jw.org.)

Kama unachagua paramètre Moja kwa Moja (Automatique), tv.jw.org itachagua résolution yenye kupatana na ukubwa wa écran ya ordinatere ao ya chombo chako.

 Kuweka ao Kutosha Maandishi Chini ya Picha

Video fulani zinaweza kuwa na maandishi chini ya picha. Maandishi hayo yanapatikana katika luga ileile yenye kusikika kwenye video hizo.

  • Kama unapenda kuona maelezo hayo, tia alama kwenye Afficher les sous-titres s’ils sont disponibles.

  • Tosha alama kama hauna lazima ya kuona maelezo.

  • Finya kwenye Enregistrer ili kuchunga paramètres zako.

Maagizo: Paramètre hii inahusu video zote zenye kuwa na maandishi chini ya picha, ikuwe unaziangalia katika sehemu Yenye Kupita Sasa ao Video Mbalimbali.

 Chagua Namna Unapenda Vipindi Vifuatane

Mufumo (système) wenyewe unakumbuka chaîne ya mwisho yenye uliangalia na unaionyesha wakati unachagua sehemu Yenye Kupita Sasa.

Lakini, pengine unaweza kupenda chaîne fulani ionekane kila mara wakati unachagua Yenye Kupita Sasa kwenye chombo chako. Kwa mufano, kama uko muzazi, unaweza kupenda tablette yenye watoto wako wanatumia iwapeleke ao ifunguke mara moja kwenye chaîne ya Watoto.

  • Ili uanze kuangalia sehemu Yenye Kupita Sasa kila mara, uende kwenye Paramètres na kisha chagua jina la kipindi.

  • Ili kurudia kwenye paramètre ya kwanza, chagua Quand je me connecte, afficher la dernière chaîne sélectionnée.

  • Finya kwenye Enregistrer ili kuchunga paramètre zako.